Hoe om terug te keer

Sedert Januarie 2018 het 'n wetgewende verligting van die reëls vir kredietversekering begin. Die termyn vir die moontlike teruggawe van versekering is nou twee weke na die sluiting van die leningsooreenkoms. Hierdie tyd word die afkoelperiode genoem.

Soms word premies maandeliks betaal. Nadat die lener die lening voor skedule terugbetaal het, kan hy ophou om dit te maak. Maar dit is slegs moontlik as so 'n terugbetaling die versekeringskontrak toelaat. Andersins sal dit belaai wees met strawwe.

Maak seker dat 'n inkomende nommer aan jou terugkeer-aansoek (2 kopieë) toegeken word. Indien dit nie moontlik is om die dokument na die versekeringsmaatskappy te bring nie, stuur dit per geregistreerde pos of koerierdiens. Enige opsie sal deur die hof aanvaar word (indien nodig).

 • data van die versekerde wat die skuld voor skedule terugbetaal het;

Wanneer 'n leningsooreenkoms gesluit word, bied banke as 'n reël aan om dit te verseker. Veral dikwels gebeur dit wanneer aansoek gedoen word vir 'n verband en ander lenings wat deur eiendom verseker word. So word beide die lener en die lener meer voorbereid op onvoorsiene komplikasies.

Gronde vir beëindiging van die versekeringskontrak

Artikel 958 (klousule 1) van die Burgerlike Wetboek laat beëindiging van 'n versekeringskontrak toe wanneer die moontlikheid van force majeure verdwyn. As die lener reeds die lening terugbetaal het, het die bank nie meer kommer oor moontlike wanbetaling nie, wat logies is. Daarom kan die versekerde wat die lening terugbetaal het by die versekeraar aansoek doen met 'n aansoek om die terugbetaling van 'n deel van die versekeringspremie.

As die lener die lening voor skedule terugbetaal, sal die versekering nie ophou funksioneer nie. Maar eintlik is dit nie meer nodig nie. En die vraag is: hoe om ongebruikte versekering terug te gee as die lening voor skedule afbetaal is? In die meeste situasies is so 'n opbrengs redelik werklik. As u saak kompleks is, is dit beter om 'n spesialis te kontak wat alles weet oor die kenmerke van kredietversekering.

Hoeveel kan jy verwag

Voordat jy begin om die versekeringspremie op die lening terug te betaal, moet jy die bedrag wat jy verskuldig is, bereken. Dit hang direk af van die tydperk waarin die lener die lening terugbetaal het. Vir die eerste helfte van die termyn van die kontrak kan jy veilig staatmaak op 50% versekering. Verder verminder die bedrag van versekeringsvergoeding in direkte verhouding tot die termyn van die lening.

 • sertifikaat van terugbetaling van skuld aan die skuldeiser;

Beëindiging van kredietversekering is moontlik in twee situasies. Die eerste is wanneer die termyn van die leningsooreenkoms tot 'n einde gekom het. Die tweede is wanneer die lener die lening voor skedule terugbetaal het. Maar die tweede opsie is slegs moontlik wanneer dit deur die kontrak bepaal word.

Die belangrikste ding is dat die versekeringskontrak nie bepaal dat in die geval van vroeë terugbetaling van die lening, 'n deel van die premie nie terugbetaal word nie. In die geval wanneer die versekering deur die krediteurbank self uitgereik word, is dit veral moeilik om die geld terug te kry. Gewoonlik is dit slegs moontlik om dit terug te gee as daar 'n klousule in die kontrak is oor die terugbetaling van die versekeringspremie in die geval van vroeë betaling van die lening.

Groot kredietorganisasies (Sberbank, VTB-Moskou, Alfa-Bank) gee versekering terug as die lener by hul leningversekeringsprogram aansluit. As daar minder as 'n maand verloop het sedert die aanvang van die kontrak, kan jy 100% van die versekering teruggee.

 • Instruksie van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie No 3854-U "Op die minimum ... vereistes vir die voorwaardes ... van versekering".

Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie Artikel 958. Vroeë beëindiging van 'n versekeringskontrak

 • verbandlewensversekering;
 • eiendomsversekering.

Selfs al is die klousule oor die terugbetaling van 'n deel van die versekeringspremie egter in die kontrak aanwesig, is dit nie so maklik om terug te gee wat verskuldig is nie. Om hul belange te verdedig, moet die lener, wat die skuld voor skedule terugbetaal het, 'n paar pogings aanwend.

Dikwels verklaar inligting oor 'n leningsproduk dat dit nie verpligte versekering vereis nie. Maar die kredietbestuurder, gestimuleer deur premies, gebruik al sy oortuigingskrag om die kliënt sover te kry om versekering uit te neem.

 

 • datum van aansoek.

 

Belangrike nuanses

Aan die kant van die lener is die Wet op die Beskerming van Verbruikersregte en die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie. Hierdie regulasies bepaal: indien die versekerde die lening voor skedule terugbetaal het, het hy die reg om die versekering gedeeltelik terug te gee. Wanneer 'n versekeringsorganisasie weier om versekering terug te gee, word gelei deur die bepalings van paragraaf 2 van artikel 958 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie. Maar die polishouer kan daarop aandring dat in die geval van vroeë terugbetaling van die lening, die voorkoms van 'n versekerde gebeurtenis onmoontlik is. Daarom het die een wat die skuld voor skedule aan die skuldeiser terugbetaal het die reg om 'n deel van die versekering terug te gee.

 • versekeringskontraknommer;
 • die sogenaamde "titelversekering" (beskerming van die bank teen die verlies van die eienaar se regte op die voorwerp);
 • met wie die versekeringskontrak gesluit word: met 'n bank of 'n versekeringsmaatskappy.
 • 'n fotokopie van die versekeringspolis;
 • verlies van inkomste versekering;
 • Wet No 4015-1 "Op die organisasie van versekering besigheid".

Is dit moontlik om kredietversekering terug te kry?

Om hierdie vraag te beantwoord, moet verskeie faktore in ag geneem word. Die belangrikste van hulle is:

Saam met die dokument wat in ooreenstemming met al die reëls voorberei is, is dit nodig om in te dien:

Die wetgewer het nie die reaksietyd op die aansoek vir die terugbetaling van versekering bepaal nadat die lening terugbetaal is nie. Dit neem gewoonlik 2 tot 3 weke. In die geval van 'n lang wag, moet jy 'n eis by die versekeraar indien. Weiering om versekering terug te gee moet skriftelik ontvang word. ’n Klag kan by die hof, die Sentrale Bank, Roskomnadzor, Rospotrebnadzor en die Antimonopoly-diens ingedien word. Daar is situasies wanneer die publiek en die media gehelp het om versekering terug te gee aan 'n lener wat die lening voor skedule terugbetaal het.

Hoe om 'n aansoek te maak

Die liggaam van die appèl moet die volgende insluit:

 • fotokopie van die leningsooreenkoms;
 • aansoeker se kontakte (telefoon-, pos- en e-posadres);
 • tipe lening;

 

Wet No 4015-1 gedateer 27 November 1992 "Op die organisasie van versekering besigheid in die Russiese Federasie" (laaste uitgawe)

Dokumente kan persoonlik en deur 'n verteenwoordiger met die aansoeker se volmag ingedien word. As jy dit per pos stuur, word 'n beskrywing van die aanhangsel vereis.

Om die terugbetalingsprosedure te vereenvoudig, word dit aanbeveel om die lener en die versekeraar vooraf in kennis te stel van die vroeë terugbetaling van die lening. Jy moet dit een maand voor die beëindiging van die kontrakte doen. Die kennisgewing moet skriftelik wees.

 

 • rekeningnommer waarheen jy die geld wil teruggee;
 • die naam van die organisasie by wie die aansoeker aansoek doen;

 

Dit is makliker om die geld vir versekering terug te gee as jy die polis direk by die versekeringsmaatskappy gekoop het. Hierdie voorwaarde moet in die leningsooreenkoms gespesifiseer word. Met hierdie benadering word die leningsooreenkoms en die versekeringsooreenkoms afsonderlik gesluit. Dit is belangrik dat die polis 'n versekeringskontrak tussen die versekeraar en die versekerde is, en nie laasgenoemde se toetreding tot 'n kollektiewe versekeringskontrak nie. Dit kan gesien word uit die name van die partye aan die einde van die dokument.

 

 • Wet No. 353-FZ "Op verbruikerskrediet (lening)".
 • 'n fotokopie van die paspoort van die versekerde wat die skuld voor skedule terugbetaal het;
 • versekeringsvoorwaardes;
 • versekeringspremie betaling kwitansie.

 

Dit is moontlik om 'n deel van die versekeringspremie terug te gee onder die volgende tipes kontrakte:

Om jou standpunt te verdedig, kan jy die volgende wetgewende raamwerk gebruik:

Ongelukkig koop ons soms goedere van lae gehalte. Die vraag ontstaan ​​- wat om te doen?

Onthou dat die nadeel van die produk die verskil is:

 • verpligte vereistes (tegniese regulasies)
 • die bepalings van die kontrak,
 • die doeleindes waarvoor goedere van hierdie soort gewoonlik gebruik word, 
 • monster en (of) beskrywing wanneer goedere verkoop word

In ooreenstemming met die vereistes van die wet van die Russiese Federasie van 07.02.1992 N 2300-1 "Op die beskerming van verbruikersregte", kan dit teruggestuur, vervang of herstel word.

TERUGBETALING of VERVANGING of HERSTEL

TERUGGANG VAN DIE GOEDERE - as jy 'n lae kwaliteit produk gekoop het, het jy die reg om dit aan die verkoper terug te gee en die geld wat daarvoor betaal is terug te eis. Hierdie reël het 'n paar uitsonderings.

Byvoorbeeld, wanneer 'n tegnies komplekse produk gekoop word (indien meer as 15 dae reeds verloop het), kan 'n teruggawe slegs aangevra word as die geïdentifiseerde gebrek beduidend blyk te wees.

Byvoorbeeld , 15 dae het verloop sedert die aankoop van die slimfoon, ek het 'n fout gevind wat nie noemenswaardig is nie (d.w.s. ek kan die foon vir sy beoogde doel gebruik. Kan ek die produk terugstuur of dit vir 'n nuwe een ruil?

Ongelukkig kan sulke eise nie gemaak word nie. In hierdie situasie hang dit alles af van watter produk gekoop is en of die gebrek beduidend is.

Voor die verstryking van 15 dae kan enige eis vir enige produk gemaak word indien enige defek gevind word.

Met betrekking tot tegnies komplekse goedere (dit is nie alle goedere nie, daar is 'n spesiale lys van sulke goedere en 'n slimfoon is daarin ingesluit), kan die verbruiker, indien gebreke gevind word na 15 dae vanaf die aankoopdatum, slegs eis vir herstel. Dit is onmoontlik om die goedere te weier, om die vervanging daarvan te eis.

 Uitsonderings op hierdie reël word in die volgende gevalle voorsien:

1) ontdekking van 'n beduidende gebrek in die goedere;

2) oortreding van die spertye wat deur die wet vasgestel is vir die uitskakeling van defekte in die goedere;

3) die onmoontlikheid om die produk gedurende elke jaar van die waarborgtydperk in totaal meer as dertig dae te gebruik as gevolg van die herhaaldelike uitskakeling van sy verskeie tekortkominge.

Die lys van tegnies komplekse goedere is soos volg:

1. Ligte vliegtuie, helikopters en vliegtuie met 'n binnebrandenjin (met 'n elektriese motor)

2. Passasiersmotors, motorfietse, bromponies en voertuie met 'n binnebrandenjin (met 'n elektriese motor) wat bedoel is vir beweging op openbare paaie

3. Trekkers, motoblokke, motorkultivators, masjinerie en toerusting vir landbou met 'n binnebrandenjin (met 'n elektriese motor)

4. Sneeumotors en voertuie met 'n binnebrandenjin (met 'n elektriese motor) wat spesiaal ontwerp is om op sneeu te ry

5. Sport-, toeriste- en plesiervaartuie, bote, bote, seiljagte en drywende voertuie met 'n binnebrandenjin (met 'n elektriese motor)

6. Navigasie- en draadlose kommunikasietoerusting vir huishoudelike gebruik, insluitend satellietkommunikasie, met 'n raakskerm en met twee of meer funksies

7. Stelseleenhede, stilstaande en draagbare rekenaars, insluitend skootrekenaars, en persoonlike elektroniese rekenaars

8. Laser- of inkjet-multifunksietoestelle, monitors met 'n digitale beheereenheid

9. Stel satelliettelevisie, spelkonsoles met 'n digitale beheereenheid

10. TV's, projektors met 'n digitale beheereenheid

11. Digitale foto- en videokameras, lense daarvoor en optiese foto- en bioskooptoerusting met 'n digitale beheereenheid

12. Yskaste, vrieskaste, gekombineerde yskas-vrieskaste, skottelgoedwassers, outomatiese wasmasjiene, droërs en wasdroërs, koffiemasjiene, voedselverwerkers, elektriese en gekombineerde gas-elektriese stowe, elektriese en gekombineerde gas-elektriese kookplaatjies, elektriese en gekombineerde gas- elektriese oonde, ingeboude mikrogolfoonde stowe, robotstofsuiers, lugversorgers, elektriese waterverwarmers.

13. Pols- en sakhorlosies, meganies, elektronies-meganies en elektronies, met twee of meer funksies

14. Geëlektrifiseerde gereedskap (hand- en draagbare elektriese masjiene)

Moet egter nie haastig wees om 'n ondersoek op eie koste te doen nie, probeer om met die verkoper se verteenwoordigers te praat. Miskien is die gebrek van die goedere so duidelik dat die verkoper sal instem om dit te vervang of die geld terug te gee, aangesien hy die koste van die ondersoek sal moet betaal as dit sulke gevolgtrekkings bevestig.

VERVANGING VAN GOEDERE - vervanging van goedere kan geëis word indien dit van swak gehalte blyk te wees. Indien dit meer as 7 dae neem om die goedere te vervang, op versoek van die verbruiker, is die verkoper verplig om duursame goedere met dieselfde basiese verbruiker-eienskappe gratis vir tydelike gebruik vir die vervangingstydperk te verskaf, en verseker dat die aflewering daarvan by sy eie onkoste.

HERSTEL VAN DIE GOEDERE - die uitskakeling van die gebrek word uitgevoer binne die tydperk wat die partye ooreengekom het. As geen sperdatum vasgestel is nie, dan onmiddellik, dit wil sê binne die minimum tydperk wat objektief nodig is om dit uit te skakel, met inagneming van die algemeen gebruikte metode. Die termyn vir die uitskakeling van defekte in goedere, skriftelik bepaal deur die ooreenkoms van die partye, kan nie 45 dae oorskry nie.

 Ons wens u gelukkige inkopies toe!

Soos hulle sê - wenners word nie beoordeel nie! In stoei is alle middele goed. Maar laat ons nie vergeet van die “buiging van die stok” nie. Wanneer jy familie, vriende, kollegas en net kennisse verbind, sê hulle: “Gee hom een ​​of ander rede! Ek voel so sleg sonder hom.”

As jy iemand naboots, kan jy belaglik lyk. En in plaas van die verwagte effek, kry jy 'n heeltemal ander reaksie.

Stap nommer 1 "Kompartemente alles onnodig in die kop en siel"  

As hy om een ​​of ander rede nie kontak maak nie, en nie wil sien of praat nie, skryf vir hom 'n erkenningsbrief. Vertel dit van al jou gevoelens. Miskien sal dit nie 'n onmiddellike resultaat gee nie, maar dit sal jou nietemin toelaat om 'n saadjie van hoop te plant.

Stap #3 "Skep die beste weergawe van jouself"

Kom ons begin by die hoofsaak, naamlik met daardie foute wat nie bymekaar bring nie, maar inteendeel net jou geliefde van jou af wegbeweeg.

Boonop sal die verbintenis van derde partye die man in 'n ongemaklike posisie plaas. En om daaruit te kom, sal hy alles inspan om jou eens en vir altyd uit sy lewe te wis.

Stap #5 "Skryf 'n brief van waardering"

Ons sal nie in detail in die redes vir die breuk delf nie. Hulle is beslis belangrik as riglyne en sal in die konteks van die aanbevelings aangeraak word. Die semantiese lading van die artikel, tot die maksimum, help jou om te verstaan ​​hoe jy jou geliefde man kan terugbesorg.

Of "Sedert ek is, sal niemand anders hom liefhê nie!", En as 'n opsie word ander aktiewe deelnemers aan die versoeningsproses, dit wil sê, as 'n manier om inligting oor te dra, sal jy nie net jou geliefde opstel deur te vergewe nie jouself, maar verbitter ook ander mense. En draai op die ou end alles weg.

In geen geval moet jy by die huis en naby die werk oppas nie. Dit is streng verbode om oproepe te kry en met boodskappe te bombardeer. Veral dié wat 'n verbygaande semantiese boodskap het: van bekering, liefdesverklarings, persoonlike onthullings tot dreigemente, afpersing en vloeke.

Woorde wat hom hoop sal gee dat jy regtig alles verstaan ​​het. Jy is gereed om te wink. Woorde wat jou sal laat glo dat daar nie meer sulke swart kolle in jou lewe sal wees nie.

Wanneer ek en jy die foute uitgesorteer het, ontstaan ​​'n redelike vraag: "Wat moet gedoen word om die geliefde man terug te gee?". Om dit te beantwoord, sal die hoofstappe jou help.

So 'n benadering sal ten minste die indruk skep dat jy nie heeltemal gesond en voldoende is nie. Boonop sal dit 'n fundamentele afdruk laat in die vorm van 'n "gesementeerde" mening oor jou as 'n persoon wat so ver moontlik van jouself gedistansieer moet word.

Jy, soos hulle sê, sal op jouself score. Jy sal uitgeput, senuweeagtig en geïrriteerd wees. Dink jy 'n man sal na so 'n vrou wil terugkeer?

Wat moet gedoen word

Wanneer jy, ná afskeid, (maak nie saak watter rede dit voorafgegaan het nie), kop in die situasie “dompel”; as jy in die verlede begin ly en leef, asook 'n plan beraam om 'n ontroue minnaar terug te gee, dan sal jy niks anders as permanente stres en moontlike depressie kry as 'n bonus wat jou sal klaarmaak nie.

So 'n benadering is eerstens teen jou. Emosies van woede en woede kom ter sprake. En in plaas daarvan om “brûe van versoening te bou”, sal jy dit tot op die grond afbrand.

Wat om nie te doen nie: top foute

 • Fout #5 "Moenie derde partye verbind nie"

Wanneer jy die redes vir die skeiding ontleed en die gepaste gevolgtrekkings vir jouself maak, gee beide jouself en hom 'n bietjie vryheid. In hierdie deel is die idioom baie gepas: "'n Tyd om klippe te strooi, en 'n tyd om klippe te versamel." Dit wil sê, alles het eintlik sy tyd.

Stap nommer 6 "Plug in vroue se truuks"

Fundamenteel in die vraag is die woord "geliefde". So jy het steeds gevoelens vir hom. Jy ly, en jy voel sleg sonder hom. Jy kan nie vrede maak met die nuwe werklikheid waarin jy alleen is sonder hom nie. En as jy 'n gemeenskaplike kind het, word die gaping as 'n dubbele whammy ervaar.

Stap #4 "Daag hom uit vir 'n Frank Talk"

 • Fout nommer 6 "Om die huidige liefling te kry"

Watter raad sal jy aan hierdie persoon gee? Geen wonder dat hulle sê: “Dit is maklik om raad aan ander te gee, maar nie aan jouself nie.” Dit sal 'n soort truuk wees wat jou sal help om weg te kom van die emosionele komponent, en sal jou toelaat om nugter te kyk na wat gebeur het.

 • Fout #3 "Jy kan nie tot afpersing toevlug nie"

Nog 'n opsie: as jy 'n gewone kind het, afpers met 'n verbod om hom te sien. Soos, kom terug en ons sal 'n volwaardige gesin hê, soos voorheen, en as jy nie saamstem nie, dan sien jy ook nie die kind nie.

Soos jy kan sien, gaan die "beter weergawe van jouself" daaroor om te ontwikkel en te verbeter, en nie om jou persoonlikheid te herstel nie.

 • Fout #2 "Moet nooit verneder word nie"

Die sleutelwoord is "nou". As jy hom begin aanval wanneer “die wond nog nie genees is nie”, en jouself begin verneder: smeek en kerm, soos: “Jammer, jammer, ek het alles verstaan! Kom net terug!”, en plaas sodoende jouself in 'n verloorposisie. In sy oë, teen die agtergrond van rede, lyk jy dalk pateties.

Kyk byvoorbeeld, die rede vir die vertrek van 'n geliefde was jou verraad. Jy is 'n regte mens en jy kan foute maak. Maar daarna het jy besef dat jy 'n onherstelbare fout gemaak het. En opreg tot bekering gekom. Ek het besef hoe lief jy vir jou man is, en buiten hom het jy eintlik niemand anders nodig nie. Maar hy is reeds weg. Hy is nie gereed om jou nou te vergewe nie.

Begin die "filtreer" proses in jou kop en siel. Ontleed die rede vir vertrek. Probeer om nie met jou kop in die situasie in te duik nie. Dink aan watter gevolgtrekkings nou gemaak kan word. Probeer abstraheer en verbeel jou dat in hierdie situasie die hoofkarakter nie jy is nie, maar iemand anders.

Maar in die geval dat emosies vries, en jy word die beste weergawe van jouself. Hier kan ons selfs praat oor die effek van verrassing: wanneer hy verwag om iets bekend en so bekend te sien, en 'n ander een sal voor sy oë verskyn - "hernu" en so onbekend.  

Hoe om die man vir wie jy lief is terug te kry na 'n breek?

Hoe om die man vir wie jy lief is terug te kry na 'n breek?

Kyk, ons kan nie 'n ander persoon dwing om ons lief te hê, te waardeer en te respekteer nie. Maar dit is in ons vermoë om die ander, sonder enige dwang, op ons verlief te maak. Ek het begin waardeer en respekteer. En hiervoor benodig jy:

Maar, dit is die moeite werd om 'n opmerking te maak: as jou verraad die rede vir die breuk was, is dit baie belangrik om op bewustheid en opregte berou te fokus. Dit is baie belangrik om die regte woorde te kies wat sal help om die diepte van jou ervaring oor te dra, en probeer om dit terug te gee - die enigste en mees geliefde.

In hierdie deel kan daar verskeie redes vir afskeid wees: 'n wedersydse begeerte, en dan 'n laat besef dat jy nie gereed is om 'n man uit jou lewe te laat nie. Of toe hy jou verlaat het vir 'n ander.

In elk geval, die hele fokus van jou aandag sal gerig word aan die nuwe passie. Want dit word gesien as 'n struikelblok vir julle lang en gesamentlike toekoms. 'n Mens kry die indruk dat sodra hierdie ander een weg is, hy dadelik sal terugkeer, en alles sal groot en groot wees.

Dit wil sê nie die een wat wil simpatiseer nie, maar die persoon wat walging sal veroorsaak.

Om bloot iemand te kopieer, jouself te "nulifiseer". Elkeen van ons het ons eie, soos hulle sê, skyfies. Hulle is wat ons maak wie ons is. Om iemand na te boots is soos om 'n rol te speel waarin jy nie die teks of die plot van die toneelstuk ken nie.

Die artikel sal nie 'n placebo-pil wees nie, maar in die eerste plek sal dit 'n gids vir jou word: jy sal verstaan ​​wat absoluut nie gedoen kan word nie, en waarna dit die moeite werd is om die hoof "kragte" te rig.

Gestel die rede vir vertrek is dat jou geliefde na jou afgekoel het en na 'n ander vertrek het. Vir jou is dit soos 'n boud op die kop. En jy het aan niks beter gedink as afpersing nie: óf jy kom terug, óf ek sal iets met myself doen.

Stap nommer 2 "Gee vryheid aan jou man, maar bowenal - aan jouself"  

 • Fout #7 "Herskep jou man se gunsteling tipe"
Giphy

Die proses van "filtreer" - behels die weggooi van alles wat oorbodig en vernietigend is, dit wat direk verband hou met jou innerlike wêreld.

In hierdie benadering sal jy net teen jouself speel. Om die huidige een van jou te beskerm, sal die man nog meer met haar "rally".

Foto deur Ba Tik: Pexels

 • Fout #4 "Moenie 'n man deur storm neem nie"
 • onsself liefhê en respekteer;
 • om 'n "inventaris van stekelrige kante" te doen wat ons sal afstoot, en hul studie te betrek;
 • wees interessant, veral vir jouself. Om dit te doen, moet jy jou horisonne uitbrei, helder gebeurtenisse lewendig maak en jouself prys vir selfs geringe prestasies. Wanneer ’n persoon nie in homself belangstel nie, begin hy aan ander “vasklou” – dié wat hom van verveling sal red;
 • verbeter jou sterkpunte, en nie jou eie tekortkominge uitlig nie;
 • Moenie vergeet dat: "'n Gesonde gees in 'n gesonde liggaam." Jy moet aandag gee aan jou gesondheid en jou liggaam in vorm hou.
 • Fout #1 "Totale onderdompeling"

Ons praat daarvan dat die vergadering aangepas kan word. Laat dit gemaklik lyk. Maar om dit 'n positiewe uitwerking te hê, is dit nodig om die vermyding van die aangeduide foute in ag te neem, en die stappe wat geslaag is.

Kos het 'n spesiale plek onder goedere wanneer dit kom by terugsendings en ruilings. Voedselprodukte kan teruggestuur en omgeruil word, maar slegs as die kwaliteit daarvan onvoldoende blyk te wees. 

Wat moet ek doen as die gekoopte produk beskadig is of verval het?

Wat is voedselitems?

Voedselprodukte sluit alle produkte in wat beskikbaar is in winkels of voedseldepots wat deur 'n persoon verbruik kan word na hul aankoop en kulinêre verwerking.

Kan ek voedselprodukte van goeie gehalte terugbesorg?

Die Wet op Verbruikersbeskerming verbied die uitruil en terugstuur van kwaliteit produkte. Maar sommige verkopers het hul eie interne terugkeerbeleid, en hulle kan ontmoet en die produk omruil as dit jou nie pas nie. 

Onthou dat dit 'n persoonlike inisiatief van die verkoper is. Volgens wet het hy die volste reg om jou te weier om kwaliteit produkte terug te aanvaar.

Kan voedselprodukte van onvoldoende gehalte terugbesorg word?

As die gekoopte produk van swak gehalte is, is dit heel moontlik om dit terug te stuur of te ruil. Dit is van toepassing op produkte met 'n verval rakleeftyd, met 'n verskil tussen die inligting op die verpakking en die inhoud (byvoorbeeld, daar was rys in die verpakking met bokwiet), met die teenwoordigheid van vreemde elemente wat nie vir menslike gebruik bedoel is nie.

Wanneer jy 'n voedselproduk terugstuur, kan jy:

Ruil die produk vir 'n soortgelyke, maar hoë-gehalte een.

Kry geld terug.

Kry 'n deel van die fondse terug en hou die produkte by jou.

Eenvoudige reëls.

'n Eis vir die ruil of teruggawe van 'n lae-gehalte voedselproduk moet ingedien word:

Tot die vervaldatum van die produk (met bewyse aangeheg) as jy 'n produk gekoop het met 'n onverstreke rakleeftyd.

Na die vervaldatum van die produk - in die geval dat jy die produk gekoop het verval, of as jy fisies en geestelik geraak word deur die gebruik van lae kwaliteit voedsel en bewyse het (getuiegetuienis, tjeks, mediese sertifikaat, ondersoekuitslae).

In die afwesigheid van sterk bewyse, het die verkoper die reg om te weier om die voedselproduk te ruil / terug te gee.

Wat het jy nodig om voedsel van onvoldoende gehalte terug te gee?

Die produk self is van swak gehalte.

'n Kwitansie wat die aankoop van hierdie produk bevestig (of ander bewys van aankoop).

Paspoort (vir die invul van 'n terugkeer-aansoek, indien nodig).

In die winkel moet jy 'n lae kwaliteit produk aanbied en die rede vir die ongeskiktheid daarvan aandui.

Daar is twee moontlike scenario's vir die ontwikkeling van gebeure:

1. As die teruggekeerde voedselproduk duidelike tekens van agteruitgang toon (skimmel, vreemde elemente, vuil, ens.), sal die verkoper dit vir 'n hoë-gehalte analoog verruil of jou geld terugbetaal. Jy hoef dalk nie eens 'n teruggawe-aansoek in te dien nie.

2. As die verkoper die argumente oor die onvoldoende kwaliteit van die goedere as subjektief beskou en weier om die goedere te aanvaar, wat dan?

Dan kan die verkoper die goedere vir ondersoek stuur. In hierdie geval sal jy 'n eis in twee kopieë moet maak. Een sal by jou bly, die ander sal jy aan die winkeladministrasie oorhandig of per geregistreerde pos met afleweringskennisgewing na die verkoper se adres stuur. 

Die eis moet die volgende insluit:

Aansoeker se kontakbesonderhede.

Die naam van die organisasie van die appèl en die volle naam van sy leier.

Die kern van die klagte en voorstelle vir die oplossing van die probleem.

Voedselproduk defekte.

'n Lys van dokumente wat die aankoop van goedere van hierdie spesifieke organisasie bevestig (tjek, getuienisse van getuies, ens.).

Vereistes vir die verkoper (geld terug, ruil vir 'n ander produk);

Datum van samestelling / indiening en handtekening van die aansoeker.

Die eis moet aan die administrasie van die winkel gegee word en seker maak dat 'n afleweringsmerk daarop aangebring word. Die tyd wat vir die verkoper toegeken is om op die aansoek te reageer, is 10 dae. 

As daar enige probleme is om die konflik op te los, sal jy hof toe moet gaan.

Oopgemaakte verpakking is nie 'n rede om te weier nie!

Skade aan die verpakking is nie 'n rede om te weier om die goedere terug te stuur nie. As die verkoper nie produkte van ’n lae gehalte wil terugneem nie weens ’n skending van die integriteit van die verpakking, tree hy onwettig op. Los in hierdie geval 'n ooreenstemmende inskrywing in die klagteboek of op die winkel se webwerf in die terugvoerafdeling. En kontak ook Rospotrebnadzor by die woonplek.

27 Februarie 2017 iOS

Lifehacker deel twee maniere om geld terug te gee vir aankope wat in die Apple-toepassingswinkel gemaak is.

Hoe om 'n terugbetaling te kry vir 'n toepassing of inprogram-aankoop in die App Store

 

Die vermoë om betalings op Google Play te kanselleer is een van die hoofargumente wat Android-aanhangers gebruik in hul eeue oue dispute met iOS-aanhangers. Min mense weet, maar jy kan ook geld vir digitale aankope in die App Store teruggee. Terugbetalings is beskikbaar in situasies waar die aankoop per abuis of sonder jou toestemming gedoen is, sowel as in geval van nie-nakoming van die beskrywing van die toepassing of onverenigbaarheid met die toestel.

Dit is nie moeilik om geld vir 'n aankoop terug te gee nie, maar die prosedure het 'n paar nuanses, wat Lifehacker in hierdie artikel sal verstaan. Daar is twee maniere om terug te keer.

Metode een: betaal geld terug deur iTunes

Om jou geld terug te kry, benodig jy 'n rekenaar met iTunes. Dit is by verstek op macOS geïnstalleer, Windows PC-eienaars sal dalk die program van Apple se webwerf by hierdie skakel moet aflaai.

Apple is noukeurig oor enige soort verslaggewing, so die geskiedenis van jou aankope word in detail aangeteken. Om hierdie inligting te sien, moet ons by ons rekening aanmeld en "Rekening" → "Bekyk" in die iTunes-kieslys kies.

Hier vind ons die onderafdeling “Aankoopgeskiedenis” (Aankoopgeskiedenis) en klik op “Bekyk alles” (Sien alles).

'n Gedetailleerde staat van alle aankope wat gemaak is, sal vertoon word in die vorm van 'n lys met datums en bedrae, insluitend inprogram-aankope in toepassings en speletjies. By verstek wys iTunes die tien mees onlangse transaksies, en jy moet die Vorige (Volgende) navigasieknoppies gebruik om na ouer inskrywings te navigeer. Kies die toepassing uit die lys waarvoor jy die geld moet teruggee, en klik op die klein pyltjie aan die linkerkant van die datum.

'n Meer gedetailleerde verklaring vir die gespesifiseerde datum sal oopmaak. As jy daardie dag verskeie toepassings afgelaai het, sal hulle almal hier wees. Om 'n terugbetaling aan te vra, klik op die Rapporteer 'n probleem-skakel.

In die blaaiervenster wat oopmaak, moet u die rede vir die terugkeer beskryf deur die probleem uit die lys te kies en 'n klein boodskap vir die ondersteuningspan te laat. Jy sal dit in Engels moet doen, maar moenie bang wees nie, alles is uiters eenvoudig.

Dit is die moeite werd om slegs die eerste of tweede item te kies (die aankoop is gemaak sonder my toestemming of is per abuis gemaak). Dit is in hierdie gevalle dat jy 'n terugbetaling kan kry, terwyl jy in die res gevra sal word om die ontwikkelaar te kontak om probleme op te los of jou te help om die toepassing af te laai.

As jy nie sterk in Engels is nie, kan jy die hulp van 'n vertaler gebruik om die probleem te beskryf. U hoef net die essensie te verduidelik: byvoorbeeld, die speletjie is deur 'n kind of per ongeluk gekoop.

Nadat u die beskrywing ingevoer het en op die Submit-knoppie geklik het, sal 'n standaardboodskap aan ons gewys word dat die geld teruggestuur sal word na die rekening waaruit die aankoop gedoen is. Dit kan tot vyf dae duur, hoewel dit meer dikwels vinniger gebeur.

As u nie geweier word nie, sal u na die terugbetaling van die geld 'n kennisgewing per pos ontvang. Ook sal 'n ooreenstemmende merk by die aankoopgeskiedenis gevoeg word.

Metode twee: betaal geld terug deur Apple.com

Die tweede manier om fondse terug te gee, is in werklikheid dieselfde eerste, maar 'n bietjie vereenvoudig. As u die skakel na die afdeling Rapporteer probleem op die Apple-webwerf ken, kan u dadelik daarheen kom en iTunes-manipulasie omseil. Nog 'n voordeel van hierdie metode is dat die geld direk vanaf die iPhone of iPad teruggestuur kan word, want al wat jy nodig het, is 'n blaaier.

Die algoritme van aksies is dieselfde. Ons volg die skakel en meld aan, dan vind ons die aansoek waarvoor die geld teruggestuur moet word, en klik op Rapporteer probleem, wat die essensie van die probleem beskryf.

Die kanse om gedebiteerde fondse te verhaal is redelik groot, veral as jy vir die eerste keer aansoek doen of dit baie selde doen. Sukses hang ook af van die tyd wat verloop het sedert die aankoop: hoe gouer jy die ondersteuning kontak, hoe beter.

Onthou dat terugbetalings die uitsondering eerder as die reël is, dus moet jy dit nie misbruik nie. Elke versoek word met die hand verwerk, en vir die tweede of derde keer kan jy eenvoudig geweier word.

 

Oorweeg eers die eerste een, dit is meer geskik vir eienaars van 'n rekenaar met 'n IOS-bedryfstelsel:

 • Via apple.com.

Retourvoorwaardes:

'n Voorvereiste vir 'n terugbetaling vir 'n aankoop is die feit dat die toepassing minder as 90 dae gelede afgelaai is, anders sal die fondse nie terugbetaal word nie.

Die derde stap is om die "Rapporteer 'n probleem"-knoppie te gebruik, in die venster wat oopmaak, moet jy spesifiseer (kies uit die lys) watter soort probleem, en dit in meer besonderhede beskryf. Slegs die eerste twee reëls lei tot 'n terugbetaling, die res word as 'n reël na 'n geselsie met die ontwikkelaars gestuur. Dit is nodig om die probleem in Engels te beskryf, maar jy kan 'n vertaler gebruik, aangesien jy net die betekenis hoef oor te dra.

Daar is twee terugbetalingmetodes wat deur Apple verskaf word:

Die eerste stap is om die skakel (reportaproblem.apple.com) te volg en aan te meld. Vervolgens moet u die aansoek vind waarvoor ons die geld wil teruggee, dit word gedoen op dieselfde manier as beskryf in die tweede stap van die eerste metode. En dan gaan die algoritme soortgelyk aan die eerste metode voort.

As jy alles reg gedoen het, sal 'n lys van die laaste 10 voltooide transaksies op die skerm vertoon word. As jy meer wil sien, gebruik die Vorige (Volgende) knoppie.

 • Via iTunes;

Eerste manier:

Die laaste stap is om die “Submit”-knoppie te druk, waarna 'n boodskap op die skerm sal verskyn dat die geld binne 5 dae teruggestuur sal word. Hulle kom gewoonlik vroeg op.

Voer dan, indien nodig, 'n wagwoord in vir verdere bewerkings. Maak die "Rekening"-paneel in die boonste reël oop en gaan na die "Bekyk"-afdeling.  

As 'n reël vind die opgawe sonder enige probleme plaas, maar dit is belangrik om te onthou dat die terugbetaling afgekeur kan word. Dit hang alles af van die spoed en frekwensie van oproepe. Dit wil sê, as u onmiddellik na die transaksie aansoek gedoen het en nog nooit voorheen 'n versoek vir 'n terugbetaling gedoen het nie, dan is sukses 100% gewaarborg.

Terugbetaling metodes:

As alles aan die teruggawevoorwaardes voldoen, kan jy die geld vir die aankoop sonder veel moeite in die App Store teruggee, volg net die volgende algoritme.

Die tweede stap is om na die "Aankoopgeskiedenis"-afdeling te gaan en na die "Sien Alles"-oortjie daarin te gaan.

Om 'n terugbetaling vir 'n toepassing in die toepassingwinkel te kry, is die eerste stap om iTunes op jou rekenaar oop te maak, as jy IOS gebruik, dan is iTunes in die stelsel ingebou, as jy Windows gebruik, dan moet jy die iTunes aflaai toepassing op jou rekenaar vanaf die amptelike webwerf Apple.com.

As jy die eienaar van Apple-tegnologie is, is jy dalk vertroud met so 'n probleem soos 'n toepassing wat per ongeluk gekoop is, of daar was bloot 'n behoefte om geld terug te gee vir 'n aankoop in die App Store. Maar aangesien daar geen aparte knoppie in die nutsprogramme is nie, weet min mense dat dit gedoen kan word. Hierdie artikel sal jou vertel hoe om geld in die App Store terug te gee.

Terugbetaling via Apple.com. Dit het nie 'n rekenaar nodig nie, geen bykomende programme is nodig nie, alles kan deur 'n blaaier op jou slimfoon gedoen word.

Tweede manier:

Dit is onmoontlik om die vloei van tyd te stop, maar jy kan die effek daarvan op jou vel vertraag. Reeds na 25 jaar begin dit stadig sy elastisiteit verloor, die eerste plooie verskyn daarop, die toon en weerstand teen omgewingsinvloede neem aansienlik af. Maar jy moet nie wanhoop nie. Dit is nodig om al die middele wat deur moderne skoonheidsmiddels aan ons verskaf word, in gebruik te neem om te voorkom
Verwydering van plooieverwelking van jou vel, om die behoud van sy natuurlike skoonheid en jeug vir nog baie jare te verseker. Gelukkig is daar vandag baie sulke fondse, so elke vrou het die geleentheid om die opsie te kies wat die beste aan al haar behoeftes sal voldoen. Rimpelverwydering word op verskeie maniere gedoen. Veral positief het hulself bewys: chemiese afskilfering, kontoervorming, laserterapie en Botox. Kom ons kyk na elkeen van naderby.

Chemiese afskilfering laat jou toe om die boonste gekeratiniseerde lae van die vel af te skilfer, waarvoor glikolsuur (vervaardig uit suikerriet) of vrugtesuur gebruik word. Die prosedure verbeter die toestand van die vel, aktiveer wedergeboorteprosesse en elimineer fyn plooie.

Laser-heroppervlak is die verwydering van plooie, wat uitgevoer word deur die oppervlak van die vel bloot te stel aan 'n laserstraal, wat die verligting daarvan egalig maak en
Verwydering van plooie om die oëdie epidermis verdamp. Die prosedure word uitgevoer met behulp van plaaslike narkose. Die resultaat is onmiddellik sigbaar, dit wil sê na die eerste polering. Omdat dit help om die vel te verjong en dit 'n voorkoms van volledige varsheid en gesondheid te gee. Verwyder nabootsende en seniele plooie.

Nog 'n gewilde prosedure is Botox. Die middel word in probleemareas ingespuit, waar dit 'n ontspannende effek op die spiere lewer wat die bron is van die voorkoms van gesigplooie. Die doeltreffendheid van Botox is bewys deur baie jare van die gebruik daarvan in skoonheidsmiddels. Byvoorbeeld, die verwydering van plooie om die oë met hierdie prosedure is 'n kwessie van 15 minute.

Kontoer plastiek is 'n bietjie soortgelyk aan die vorige metode. Dit is ’n inspuiting van middels wat basies die nodige hyaluronzuur het om jeug te behou.
Verjonging van die vel rondom die oëDie anti-veroudering samestelling word ingespuit met mikronaalde direk onder die plooie, waar dit die sub-rimpel leemtes vul, wat lei tot hul verdwyning en gladmaak van die vel. Die prosedure duur minder as 'n uur.

Daar is 'n paar kontraindikasies vir al die bogenoemde prosedures. Byvoorbeeld, velsiektes, swak bloedstolling, swangerskap, hoë bloeddruk.

Vir diegene wat nie aangetrokke is deur inspuitings of die gebrek aan die geleentheid om in die son te wees nie (na laser-heroppervlak of chemiese afskilfering), is rimpelverwydering, sowel as verjonging van die vel rondom die oë, moontlik met behulp van spesiale ys . Wat hul doeltreffendheid betref, is hulle nie minderwaardig as kosmetiese prosedures nie. In hul samestelling moet hulle die volgende komponente bevat: elastien en kollageen, keratien en hyaluronzuur, sowel as 'n kompleks van vitamiene (A, B, E en C). Hierdie samestelling help om die elastisiteit van die vel en gesigskontoere te herstel, fyn en diep plooie uit te skakel.

Die verwydering van plooie is 'n proses wat 'n belegging van geld, tyd en moeite verg. In ruil daarvoor kry 'n vrou egter die jeug, vertroue in haarself en in haar skoonheid.

 

INHOUD:

 1. Werk boererate?
 2. Hoe om veljeug te verleng: tipes hardeware tegnieke
 3. Die duur van die effek van hardeware prosedures
 4. Die frekwensie van hardeware prosedures
 5. Veiligheid van hardeware metodes om veljeug te verleng

Om selfs in volwassenheid jonk te lyk, is vandag meer as werklik. Trouens, jeug vir 'n vrou is elastiese, gesonde vel van die gesig en nek sonder plooie. Moderne tegnologieë maak dit moontlik om dit te bereik, en op redelike bekostigbare maniere, sonder om tot chirurgiese ingryping toe te vlug. Ons sal jou vertel hoe om die jeugdigheid van gesigvel te verleng met behulp van hardeware kosmetiese prosedures, en ons sal ook uitvind of dit realisties is om 'n soort anti-verouderingseffek te verkry met behulp van ys en tuisgemaakte maskers.

Watter prosedure om te kies? Dit is individueel, die skoonheidskundige bepaal die prosedures wat vir hom geskik is vir elke pasiënt. Na die verloop van prosedures beveel die spesialis aan hoe om die gesig te versorg om die jeug te verleng met behulp van skoonheidsmiddels vir tuisgebruik.

Werk boererate?

hoe om jeugdigheid te verleng

Ons droom daarvan om vir ewig jonk te wees, ons soek op die internet vir inligting oor hoe om die jeugdigheid van gesigvel by die huis te verleng. Maar is boererate effektief om plooie te bestry? Rooms, maskers en ander produkte wat tuis aangewend kan word, sowel as gimnastiek en gesigmassering, is eerder voorkomende maatreëls. Hulle kan die voorkoms van tekens van veroudering voorkom, maar hulle kan nie reeds gevormde plooie regstel nie, behalwe in die vroeë stadiums.

Die frekwensie van hardeware prosedures

Elke prosedure het sy eie "termyn", waartydens die effek van verjonging behoue ​​bly. Dit kan wissel van ses maande tot vyf jaar. Terselfdertyd word dit aanbeveel om die resultaat te behou wat verkry word deur spesiale skoonheidsmiddels te gebruik en stimulerende kosmetiese prosedures te doen. Dan kan die duur van die effek aansienlik verhoog word.

Die duur van die effek van hardeware prosedures

Reeds op die ouderdom van 25 (en vir sommige - op 23) verskyn die eerste gesigplooie. Hulle bly op die vel omdat hierdie laag vel nie verwyder word nie. Daarom word dit aanbeveel om gereeld professionele gesigsreiniging te doen, verkieslik vanaf die ouderdom van veertien. Die prosedure sal nie net die vel skoonmaak en toon gee nie, maar dit ook in die toekoms met skoonheid en jeug verskaf. Jy kan goeie ys gebruik wat retinol en kollageen bevat, scrubs, maar die effek sal oppervlakkig wees. Dit is beter om 'n skoonheidskundige te besoek en die nodige prosedures uit te voer. Watter hardeware-metodes om die jeugdigheid van die vel te verleng is geskik vir 'n spesifieke pasiënt, bepaal die skoonheidskundige. Die toestand van die vel, die tipe, die teenwoordigheid van sekere estetiese probleme by die kliënt word in ag geneem.

Veiligheid van hardeware metodes om veljeug te verleng

Ook hier is alles anders, afhangende van die tipe prosedure. Byvoorbeeld, inspuitings van hyaluron of vitamien-skemerkelkies moet eers na twee weke herhaal word, dan na ses maande. As 'n reël is die kursus ses tot agt prosedures. Peelings in die salon word een keer per week gedoen, in kombinasie met skoonmaak - een keer per maand. Chemiese afskilfering word aanbeveel om elke jaar in die herfs of winter te doen. Laserverjongingstegnieke gee 'n langer resultaat - tot 'n paar jaar.

Ons hoop ons het u omvattende antwoorde gegee op die vraag hoe om die vel van die gesig en nek jonk te hou. Reeds na 25 jaar begin kollageen, wat verantwoordelik is vir die elastisiteit van die vel, in kleiner hoeveelhede geproduseer word. Daarom is dit belangrik om die vel te “help” om sy jeug en skoonheid langer te behou. Hardeware-tegnieke hanteer dit met 'n knal, so hulle is in aanvraag en kan groot winste na die salon bring. As u moderne toerusting van hoë gehalte vir skoonheidsmiddels koop, kan u daarop reken dat die geld wat belê word, vinnig sal betaal.

In die somer word 'n vrou se vel blootgestel aan die negatiewe effekte van ultraviolet bestraling, waarvan die uitwerking bydra tot velveroudering. Daarom word dit aanbeveel om sonskermmiddels met 'n hoë SPF tuis te gebruik. Daarbenewens is spesiale sorg vir die vel in die somer belangrik. Professionele kosmetiese prosedures kan dit toon, elastisiteit en 'n gesonde voorkoms gee - tuismetodes is ondoeltreffend.

 • Kyke: 4838

Oorweeg die gewildste moderne maniere om die jeugdigheid van die vel te verleng, wat in hardeware-kosmetologie gebruik word:

 • Biorevitalisering. Die prosedure behels die inbring van hyaluronzuur onder die vel deur inspuiting. Hyaluron laat jou toe om die vel in die diep lae van die dermis te bevogtig, waterbalans te herstel, fyn plooie glad te maak. Na die verloop van biorevitalisering beveel die skoonheidskundige aktiewe gesigsorg aan die pasiënt aan, kies individueel bevogtigende skoonheidsmiddels. Dan word die waterbalans gehandhaaf, en die verjongingseffek duur tot ses maande.
 • Mesoterapie. Nog 'n inspuitmetode behels die bekendstelling van vitamienkomplekse onder die vel (die samestelling daarvan word deur die dokter bepaal, en kies die nodige bestanddele na gelang van die bestaande estetiese probleem). Die resultaat is 'n vermindering in plooie, 'n opheffing effek, en die uitskakeling van aknee. Om die gewenste anti-verouderingseffek te bereik, is 'n kursus van 5-10 sessies nodig. Die resultaat hou tot 'n paar maande.
 • Botox inspuitings. As dit onder die vel ingespuit word, ontspan botulinumtoksien die spiere, help om plooie glad te maak. 'N Goeie oplossing vir plooie op die voorkop - dit is in hierdie area dat die meeste mense die mees aktiewe gesigsuitdrukkings het. Die effek kan tot agt maande duur. Hierdie tegniek word aanbeveel na 40 jaar. Meer moderne middels, soos xeomin, kan ook ingespuit word, wat nie die spiere heeltemal immobiliseer nie, wat natuurliker lyk.
 • Chemiese afskilfering. Hierdie prosedure is in werklikheid 'n chemiese verbranding van die dermis, maar heeltemal beheer deur 'n skoonheidskundige en het 'n positiewe uitwerking op die vel. Die spesialis pas 'n skemerkelkie van sure toe (dit kan vrugte, salisiel en ander sure wees). As gevolg van hul impak word die vel gelykgemaak, herlewingsprosesse word geloods, waardeur verjonging plaasvind. Daar is twee tipes chemiese afskilfering: oppervlakkige en medium diepte. As die pasiënt na die eerste opsie vir 'n geruime tyd slegs 'n effense afskilfering van die vel sal hê, sal 'n langer herstelperiode in die tweede geval nodig wees (korse kan voorkom - nuwe vel vorm onder hulle).

hoe om veljeug te verleng

 • Kontoer plastiek. 'n Goeie oplossing vir vroue 50+. Dit behels die inbring van vullers in areas van die vel met depressies (dit wil sê in plooie of depressies). As gevolg hiervan word dit moontlik om selfs diep plooie te verwyder en die verligting van die gesig aansienlik te egalig.
 • Laser verjonging. Dit behels die blootstelling van die vel aan 'n straal van 'n fraksionele CO2-laser of 'n erbiumlaser. As gevolg van die feit dat die balk in breuke verdeel word, word mikrokolle aangetas, dus is die prosedure veilig en effektief. Die laser stimuleer seldeling, bevorder die produksie van natuurlike kollageen en elastien. As gevolg hiervan word plooie glad (insluitend diep), verminder ptose, en die ovaal van die gesig kry duideliker kontoere.
 • Ultrasoniese opheffing. Die kern van die prosedure is die impak van 'n ultraklankgolf op die diep lae van die dermis, onderhuidse vet en gesigspiere. Tydens die sessie word die weefsels verhit, waardeur die vinnige proses van velregenerasie begin, die spiere trek saam. Reeds na die eerste prosedure begin die dubbelken en onestetiese wange verdwyn.
 • Fotoverjonging. 'n Hardeware tegniek wat baie effektief is om hiperpigmentasie uit te skakel. Ligpulse wat op die vel inwerk, word geabsorbeer deur die selle wat met melanien gekleur is. Die resultaat - die pigmentvlek op die vel word vernietig. Die prosedure verhoog ook die produksie van natuurlike kollageen, help om rosacea te beveg, verbeter gelaatskleur.

Hoe om veljeug te verleng: tipes hardeware tegnieke

 • 20 Junie 2020

Behoorlike uitvoering van prosedures deur 'n professionele skoonheidskundige verseker hul absolute veiligheid. Dit is belangrik dat die spesialis 'n permit het om te werk met 'n spesifieke model van 'n skoonheidsmiddel, verkry na toepaslike opleiding. Slegs gelisensieerde produkte moet vir inspuitbare prosedures gebruik word. Medicalaser bied toerusting van hoë gehalte vir hardeware skoonheidsmiddels, en bied ook gratis professionele opleiding by die aankoop van 'n toestel (met verdere uitreiking van 'n diploma wat vaardighede in die werk met 'n spesifieke toestel bevestig). Ons het ook betaalde opleidingskursusse vir individuele hardewaremetodes.

Die sleutel is spoed.

Dikwels maak ons ​​foute in getalle wanneer ons geld per kaartnommer oorplaas, of verwar die naam van die organisasie wanneer ons vir dienste by die terminaal betaal. Met aanlynbetalings en mobiele bankoorplasings neem die waarskynlikheid van 'n misstap toe namate sulke transaksies op die vlug gemaak word.

As jy dadelik besef het dat jy net 'n fout met die ontvanger gemaak het, moet jy vinnig optree.

Skakel die bank se blitslynnommer en vra om die betaling dringend te kanselleer. As dit blyk dat die geld nog nie na iemand anders se rekening oorgeplaas is nie, sal die bank die transaksie opskort.

Daar is ook 'n uitweg as die geld na 'n nie-bestaande rekening oorgeplaas word of 'n fout in die besonderhede gemaak word. Natuurlik sal hulle jou verlaat, maar hulle sal nie aan enigiemand spesifiek gekrediteer word nie - die fondse sal letterlik in die ruimte hang as 'n onverklaarbare betaling. Binne vyf dae het jy 'n kans om die stuurende bank te kontak en 'n aansoek te skryf met 'n versoek om die besonderhede uit te klaar - dan sal die fondse steeds die geadresseerde bereik. Indien die ontvangende bank nie binne vyf werksdae verhelderende inligting ontvang nie, sal die geld teruggestuur word na jou rekening.

Wie het dit nie gemaak nie

As jy nie vinnig genoeg opgetree het nie, en die geld was reeds in 'n ander rekening, werk 'n ander skema. Eerstens moet jy natuurlik die organisasie of die persoon kontak wat jy skielik met ekstra fondse beskore het. Verduidelik die situasie in detail, wees aanhoudend maar beleefd: mense vertrou nie sulke oproepe veral nie as gevolg van die verhoogde voorkoms van bedrog.

Dit is belangrik om te verstaan ​​dat 'n foutiewe operasie in hierdie situasie nie die bank se skuld is nie. En al wat sy verteenwoordigers kan doen, is om die feit van die transaksie te sien, asook om die verkeerde geadresseerde te kontak.

Dit is makliker om die geld wat “gelek” het, aan ’n regspersoon terug te gee.

Geen agbare rekeningkundige departement wil weer in konflikte betrokke raak en die verslagdoening bederf met betalings wat sonder rede ontvang word nie. Vind die naam van die maatskappy uit die besonderhede. Die bank is nie verplig om sulke inligting te verskaf nie, maar werknemers voldoen dikwels aan die behoeftes van kliënte. Maak 'n afskrif van die betalingsbevestigingsdokument en skryf 'n staat, en stuur dan die vraestelle per geregistreerde pos of gee dit persoonlik aan die organisasie oor.

Maar individue kan weier - nie almal weet van artikel 1102 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie, "onregverdige verryking", en is gelukkig met die rykdom wat uit die lug geval het. Dan moet jy dagvaar. Om die saak te wen, versamel soveel inligting as moontlik: die tyd, plek en metode om die betaling te maak, die bedrag en geldeenheid van die transaksie, die rasionaal vir die fout in die oordrag, die aansoek by die bank en die antwoord daarop .

Tipies eindig sulke howe in die guns van die slagoffer, aangesien die tweede party nie enige kontrakte met die betaler sal kan verskaf nie, en daarom sal dit nie moeilik wees om die fout van die transaksie te bewys nie.

lekker bonus

Die hof is natuurlik onaangenaam, maar hier is 'n pluspunt. Vir die gebruik van onregverdig ontvangde fondse word rente teen die sleutelkoers van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie van die oortreder gehef. Deur dus te weier om die geld voor die hof terug te gee, loop 'n persoon die risiko om uiteindelik 'n deel van sy eie fondse te verloor. En ja, die slagoffer se regskoste word ook deur die verloorder vergoed.

Dit is onwaarskynlik dat die verhoor self vir meer as 3 maande sal voortduur. Maar kenners raai nietemin aan om die terugbetaling van geld in 'n voorverhoorbevel te soek - dit sal vinniger en meer betroubaar wees.

Betalings via internetbank

Met internetbankdienste is alles baie makliker. Persoonlike rekeninge het gewoonlik 'n knoppie om 'n betaling te kanselleer. Dit sal weer werk as die geld nog nie die rekening verlaat het nie.

Oordragte wat laat in die aand gemaak word, word gewoonlik soggens verwerk.

Byvoorbeeld, as jy 'n transaksie met 'n debietkaart in Sberbank Online gemaak het, en die betalingstatus is "aan die gang", beteken dit dat die geld nog nie na die ontvanger oorgeplaas is nie. Kanselleer die operasie, en dit sal die status "herroep" hê.

As die bank reeds die betaling verwerk het, sal u volgens die reeds bekende skema moet optree: kontak die bank en skryf 'n aansoek.


0 replies on “Hoe om terug te keer”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *