Absolute likiditeitsverhouding

100

 • Met verloop van tyd (aandele);

Absolute likiditeit, waarde (groep 2 + groep 3) / (groep 4 + groep 5 + groep 6)

Die term "likiditeit" definieer die maatskappy se vermoë om skuld aan krediteure met bestaande eiendom te dek. Die absolute likiditeit van die balansstaat is een van die aanwysers wat die vlakke van solvensie en finansiële stabiliteit van die maatskappy bepaal. Hoe groter die berekende waarde van likiditeit, hoe hoër is die koers van skulddekking, onderskeidelik, lae likiditeit dui op die risiko van bankrotskap.

 • Vinnig (rekeninge ontvangbaar vir tot 'n jaar);

Die absolute likiditeitsverhouding word bereken deur die verhouding van bemarkbare bates (kontant en korttermynbeleggings) tot bedryfslaste. Die balansstaat het die data vir die berekening van die waarde van die aanwyser. Wanneer skommelinge in 'n aanwyser vergelyk word, oorweeg 'n ekonoom balansstaatdata vir verskeie verslagdoeningstydperke.

In die ontleding van die aktiwiteite van enige onderneming speel likiditeitsverhoudings 'n belangrike rol. Daar is verskeie van hulle, maar in hierdie publikasie sal ons praat oor een van hulle - die aanwyser van absolute likiditeit, die betekenis en berekening daarvan.

200

0,45

Absolute likiditeit: konsep

220

Absolute likiditeitsverhouding: balansstaatformule

7

110

K al = (st. 1240 + st. 1250) / (st. 1500 - st. 1530 - st. 1540),

waar die teller kontant en beleggings van bedryfsbates ophoop, en die noemer die bedrag van korttermynlaste is, behalwe vir uitgestelde inkomste en beraamde laste. Die noemer kan verander word na die som van reëls 1510, 1520 en 1550, wat in werklikheid nie die betekenis van die formule verander nie.

80

’n Koëffisiënt van minder as 0,2 dui die onmoontlikheid aan om die skuld onmiddellik te betaal met die maatskappy se geld of fondse wat uit die verkoop van sekuriteite ontvang is, dit wil sê die maatskappy se insolvensie. Daar word geglo dat hoe hoër die absolute likiditeitsverhouding, hoe meer solvent die onderneming is, maar die oorskryding van die indeks 0.5 dui op 'n irrasionele kapitaalstruktuur, dit wil sê 'n hoë proporsie ledige bates (geld in rekeninge) wat nie by sirkulasie betrokke is nie, wat lei tot die verlies van deel aangekom.

250

300

2018

Deur hierdie aanwyser te ontleed, word bates gegroepeer volgens die spoed van hul implementering, indien nodig, en laste - volgens die dringendheid van terugbetaling. Eiendom word byvoorbeeld verdeel in realiseerbare:

6

120

165

1550

 • In 2016 het die aanwyser afgeneem as gevolg van beleggings in bedryfskapitaal in sekuriteite. Die likiditeit van lopende skuld is steeds hoog, maar is binne aanvaarbare perke;

1510

400

260

1520

0,19

150

0,61

'n Ontleding van die dinamika van die maatskappy se absolute likiditeitsaanwysers volgens die balansstaat het getoon:

Absolute likiditeitsverhouding: waarde

Rye volgens balans

420

2016

 • Onmiddellik (geld en beleggings opgehoop in afdeling 2 van die balansstaat);

3

1250

'n Voorbeeld van die berekening van die absolute likiditeitsverhouding vir die balansstaat

Vir absolute likiditeit lyk die formule vir die berekening van die balansstaat soos volg:

1240

Afhangende van die spoed van die oordrag van eiendom in geld, word drie aanwysers oorweeg - absolute, huidige en kritieke likiditeit. Die absolute likiditeitsverhouding wys watter deel van die beskikbare korttermynskuld die maatskappy in 'n kort tydjie kan terugbetaal ten koste van bemarkbare eiendom.

Die norm vir die aanwyser van absolute likiditeit word beskou as 'n waarde van 0,2 tot 0,5. Die wêreldpraktyk het 'n standaard van 0.2 aanvaar, wat beteken dat om 'n aanvaarbare vlak van likiditeit van die maatskappy te handhaaf, die gesommeerde bedrag kontant en kontantekwivalente 20% van lopende skuld moet wees.

vier

 • In 2018 is die maatskappy se posisie besig om te stabiliseer - rekeninge betaalbaar en die hoeveelheid fondse wat ingesamel word, word verminder teen die agtergrond van 'n toename in kontant en sekuriteite. ’n Koëffisiënt van 0,29 is aanvaarbaar, wat beteken dat 29% van huidige skuld vinnig afbetaal sal word.
 • In 2017, met 'n toename in lenings en 'n skerp afname in die beskikbaarheid van monetêre bates, het die absolute likiditeitsverhouding tot onder die kritieke vlak gedaal, wat 0,19 beloop. Ten einde die verlies van die maatskappy se finansiële stabiliteit te vermy, moet die maatskappy se bestuur 'n meer effektiewe produksiebestuurstrategie ontwikkel en die redes vir die afname in die volume van vinnig bewegende bates uitvind;

5

Met inagneming van die heterogeniteit van die samestelling van bedryfslaste en die tyd van hul terugbetaling in Russiese maatskappye, word die aanwyser van 0,2 as 'n onvoldoende waarde beskou, daarom wissel die optimale waarde van die aanwyser tussen 0,2-0,5.

2015

 • Op lang termyn (nie-bedryfsbates).

2017

Vir die eerste drie kategorieë bates wat aan bedryfskapitaal behoort, word aanwysers bereken wat die maatskappy se vermoë bepaal om bestaande korttermynskuld, dit wil sê likiditeitsverhoudings, terug te betaal.

180

Periodes

0,29

45

 • In 2015 is 'n oormaat van die normatiewe waarde van die aanwyser vasgestel, wat dui op 'n hoë solvensie van die maatskappy, maar die gebrek aan behoorlike finansiële bestuur - die fondse is in die rekeninge en is nie betrokke by omset nie, wat 'n afname in besigheidswinsgewendheid;

Deur die balansstaatsyfers vir die tydperk van 2015 tot 2018 te vergelyk, moet die ekonoom die absolute likiditeit van die onderneming bereken:

450

In die tweede formule kan die noemer ook voorgestel word as die totale bedrag van korttermyn-laste, verminder met die bedrag van uitgestelde inkomste en beraamde laste, wat nie werklike skuld is nie. As die laaste twee bedrae betekenisvol is, kan dit die betekenis van die berekening van die koëffisiënt verdraai. Met so 'n vervanging van die noemer sal die formule 'n ander vorm kry, alhoewel die resultaat dieselfde sal wees as in die weergawe wat ons in die legende gegee het.

Klabs - absolute likiditeitsverhouding;

Die absolute likiditeitsverhouding en die huidige likiditeitsverhouding dien as die hoofkriteria vir die IFTS, wat die solvensie van 'n regsentiteit beoordeel. Oorweeg wat hierdie aanwysers is en watter betekenis aan die eerste daarvan geheg word.

KrObyaz - die totale bedrag van korttermyn-laste.

1250 - lynnommer van die balansstaat vir kontant;

1520 - lynnommer van die balansstaat vir korttermynskuld aan krediteure;

Hoe om die likiditeitswaarde te verander?

Waarskynlik - die bedrag van ander korttermyn-laste.

KLabs \u003d (DenSr + KrFinVl) / KrObyaz,

DenSr - die bedrag geld;

Hoe om absolute likiditeit te bereken?

 • Gelyk aan die totale totaal vir afdeling V van die balansstaat (d.w.s. die totale bedrag van korttermynlaste):

'n Toename in die aanwyser lei tot 'n toename in die waardes wat in die teller van die berekeningsformule aangedui word (geld en korttermyn finansiële beleggings), en 'n afname in die waardes wat die noemer daarvan uitmaak (korttermynverpligtinge) ).

 • Lank (nie-bedryfsbates).
 • Gelyk aan werklike skuld (d.w.s. uitstaande korttermynskuld op geleende fondse, sowel as gewone skuld aan verskaffers en ander skuld):

КрКр - die bedrag van korttermyn-geleende fondse;

KLabs \u003d (DenSr + KrFinVl) / (KrKr + KrCredZad + Prob),

Die absolute likiditeitsverhouding, wat in ons artikel bespreek sal word, weerspieël watter deel van bestaande korttermynskulde in die kortste moontlike tyd ten koste van die onderneming terugbetaal kan word, deur die maklikste verkoopte eiendom hiervoor te gebruik.

 • Na 'n rukkie (voorraad).
 • Vinnig (korttermyndebiteure).

Al hierdie koëffisiënte word gebruik wanneer die finansiële toestand van 'n regsentiteit ontleed word. Twee van hulle (die eerste en die laaste) is verpligtend vir berekening by die beoordeling van die solvensie van die belastingbetaler, wat uitgevoer word deur die Federale Belastingdiens Inspektoraat volgens die metodologie vervat in die bevel van die Ministerie van Ekonomiese Ontwikkeling van die Russiese Federasie gedateer. 21 April 2006 No 104.

KrFinVl - die bedrag van korttermyn finansiële beleggings;

Die normale waarde van die koëffisiënt word beskou as in die reeks van 0,2 tot 0,5. Dit beteken dat 'n regspersoon in staat is om 20 tot 50% van korttermynskuld so gou moontlik terug te betaal op die eerste versoek van krediteure. Gevolglik dui 'n hoër waarde van die aanwyser op 'n hoër solvensie. Oorskryding van die waarde van 0,5 dui op ongeregverdigde vertragings in die gebruik van hoogs likiede bates.

Met betrekking tot die eerste drie tipes eiendom waaruit bedryfsbates bestaan, word aanwysers bereken om die vermoë van 'n regsentiteit om sy korttermynskuld te betaal, te bepaal. Hierdie berekende eienskappe word likiditeitsverhoudings genoem. Daar is drie hooftipes daarvan (afhangende van die spoed waarmee die eiendom wat die terugbetaling van bestaande skuld moet verseker in geld omgeskakel kan word): absolute, kritieke en huidige likiditeit.

1510 - lynnommer van die balansstaat vir korttermyn-geleende fondse;

As in beide bogenoemde berekeninge die letterbenamings vervang word deur die nommers van die ooreenstemmende lyne van die balansstaat, sal ons algoritmes verkry om die absolute likiditeitsverhouding in die balansformules te bepaal:

Vir ander aanwysers wat bereken word wanneer 'n finansiële en ekonomiese ontleding gedoen word, sien die artikel "Belangrikste finansiële verhoudings en formules vir hul berekening."

Die konsep van likiditeit word toegepas op die proses van verkoop van eiendom wat deur 'n regsentiteit besit word. Volgens die spoed van hierdie implementering, kan dit verdeel word in verkoop:

1240 - lynnommer van die balansstaat vir finansiële beleggings;

Wat toon likiditeit?

1500 is die lynnommer van die balansstaat met die totale bedrag van korttermynverpligtinge.

Klubs = (1250 + 1240) / (1510 + 1520 + 1550),

 • Byna onmiddellik (geld en korttermynbeleggings).

Hulle bepaal die aanvanklike data vir die berekening van die absolute likiditeitsverhouding vir die balansstaat wat op 'n spesifieke verslagdoeningsdatum opgestel is, of vir verslagdoening vir 'n aantal datums, as jy die dinamika van hierdie aanwyser wil naspeur.

Die absolute likiditeitsverhoudingformule is 'n breuk waarvan die teller die hoeveelheid maklik bemarkbare eiendom is, en die noemer die bedrag van korttermynskuld is. Dit kan in twee vorme voorgestel word, afhangend van wat die noemer sal wees:

1550 is die lynnommer van die balansstaat vir ander korttermynverpligtinge.

KrFinVl - die bedrag van korttermyn finansiële beleggings;

 • Uit die bedrag van werklik bestaande skuld:

Oor watter reëls u moet lei wanneer u die reëls van die huidige vorm van die balansstaat invul, lees die artikel "Die prosedure vir die samestelling van die balansstaat (voorbeeld)".

KrKrZd - die bedrag van korttermynskuld aan krediteure;

Klubs = (1250 +1240) / 1500,

 • Uit die totale bedrag van korttermynverpligtinge:

Norm vir koëffisiënt

dit wil sê deur die gebruik van absoluut vloeibare instrumente:

Absolute likiditeitsverhouding, formule

Lees ons artikel oor finansiële verslagdoening.

Die waarde van die absolute likiditeitsverhouding in finansiële ontleding

As die maatskappy versuim om sy verpligtinge na te kom, kan krediteure probeer om die maatskappy bankrot te maak.
Absolute likiditeitsverhouding toon,
$$\style{color:#4e525d}{\text{Absolute likiditeitsverhouding} = {\text{Kontantekwivalente + Korttermyn finansiële beleggings} \oor \text{Bedryfslaste van die onderneming)). } $$
Daarom, vir die berekening daarvan, word die saldo's van kontant, kontantekwivalente en korttermyn finansiële beleggings op die verslagdoeningsdatum gebruik.

Wat toon die absolute likiditeitsverhouding?

Maar tegnies kan die koëffisiënt om ander redes groei.
en die BRP ADVICE-span.

en in die kapitaalstruktuur word voorkeur gegee aan meer stabiele laste: langtermyn-laste en ekwiteit.

Rybtsev Victor. MiBA, PhD in Ekonomie

Die absolute likiditeitsverhouding wys watter deel van die bedryfslaste die maatskappy op eie koste en in die kortste moontlike tyd kan terugbetaal.
Die absolute likiditeitsverhouding word gewoonlik uit die balansstaat bereken.
Die vereiste om so gou moontlik te vereffen beteken dat jy die mees likiede bates moet gebruik.
Ten spyte van die oënskynlike gemak van analise (hoe hoër die koëffisiënt, hoe beter), is dit nie so eenvoudig nie. Aan die een kant, hoe groter die deel van korttermynverpligtinge wat jy onmiddellik kan terugbetaal, hoe meer stabiel is jou besigheid natuurlik. Aan die ander kant is groot kontantsaldo's bewys van hul ondoeltreffende gebruik. As 'n onderneming 'n voortdurend groeiende kontantbalans het, is dit raadsaam om óf in hierdie onderneming te herbelê (aangesien dit so suksesvol is), óf in ander bedrywe (sedert so 'n gekwalifiseerde span), óf werknemers, tops, aandeelhouers te beloon.
Die mees likiede bates is geld en bates wat baie vinnig verkoop kan word sonder afslag en afslag. Byvoorbeeld,

Kyk na ons artikel oor huidige verhouding.
Jou Viktor Rybtsev
$$\style{color:#4e525d}{\text{Absolute likiditeitsverhouding} = {\text{Mees likiede bedryfsbates} \over \text{Bedryfslaste van die maatskappy}}.}$$
Die absolute likiditeit verhoudingwaardes sal groei wanneer die maatskappy se aktiwiteite doeltreffend is, winste herbelê word.
Soms dui 'n afname in die absolute likiditeitsverhouding nie soseer op 'n verswakking in die maatskappy se solvensie en likiditeit nie, maar 'n toename in die doeltreffendheid van bategebruik. Dikwels gebeur dit wanneer die waarde van die koëffisiënt baie hoër is as die standaard.
Die maatskappy se finansiële posisie word as goed erken wanneer die absolute likiditeitsverhouding 0,15 of meer is.

Die berekening gebruik korttermynskuld aan krediteure, want dit is dit wat in die nabye toekoms terugbetaal moet word.
Dit wil sê, die volgende formule word gebruik om die absolute likiditeitsverhouding te bereken:
Viktor Rybtsev,

Normatiewe waarde van absolute likiditeitsverhouding

die promesse van Horns and Hooves 2014 Plus LLC word gewoonlik baie minder gewaardeer as federale leningseffekte.

Ontleding van absolute likiditeitsverhouding

Met ander woorde, ten minste 15% van korttermynverpligtinge moet verseker word deur kontant, kontantekwivalente en ander absoluut likiede bates.
Daarbenewens kan korttermyn finansiële beleggings in beheerde maatskappye gebruik word,
welke deel van die verpligtinge aan hulle in die kortste moontlike tyd terugbetaal kan word.
(Skakel maak in 'n nuwe venster oop).
Sommige maatskappye dra betalings oor van die laaste dag van die verslagtydperk na die eerste dag van die volgende om die waarde van die koëffisiënt te verbeter.
Ons wens u suksesvolle werk toe!
Om die absolute likiditeitsverhouding te bereken, benodig jy 'n balansstaat. Jy kan die rekeningkundige of bestuursbalansstaat gebruik (na gelang van die doel van die berekening van die koëffisiënt).
Jy sal leer waarvoor elkeen van die verslagdoeningsvorms is, hoe hulle met mekaar verband hou en hoe hulle deur tipiese sakebedrywighede geraak word
$$\style{display:none}{\text{

Bepaling van absolute likiditeitsverhouding

 

Wat is nog nuttig om te weet?

kontant en kontantekwivalente, korttermyn finansiële beleggings.
Benewens die berekening van die huidige waarde van die koëffisiënt, is dit nuttig om die dinamika van sy verandering te ontleed. Om dit te doen, moet jy die absolute likiditeitsverhouding vir vorige tydperke bereken.
watter deel van die maatskappy se korttermynverpligtinge kan so gou as moontlik terugbetaal word,
Of dieselfde in meer besonderhede:
as 'n relatief eenvoudige manier om die mees likiede bates te verhoog.

Tegniese maniere om die waarde van die absolute likiditeitsverhouding te oorskat

Daarom word die absolute likiditeitsverhouding gebruik in die beoordeling van die finansiële posisie van die onderneming.
}}$$

Dit verhoog die balans van fondse ietwat en lei dus tot 'n verhoging in die koëffisiënt (in gevalle waar dit minder as 1 is).

Wat is nodig om die absolute likiditeitsverhouding te bereken?

Wanneer u die dinamika van die verandering in die koëffisiënt ontleed, kan u die metodes van faktoranalise gebruik om die hoofredes vir die verbetering of verswakking in die finansiële posisie van die onderneming te identifiseer.
Wanneer die waarde van die koëffisiënt minder as 0,01 is, dan is die situasie van die onderneming heel waarskynlik kritiek of moeilik.
Die absolute likiditeitsverhouding word soos volg bereken: die totale bedrag kontant en die bedrag van korttermyn finansiële beleggings wat in die balansstaat aangedui word, word gedeel deur die totale bedrag van korttermynverpligtinge.
Hoof van Finansiële Modellering en Finansiële Analise, Bankrotskappe by BRP ADVICE

Op 'n voorwaardelike voorbeeld kan die waarde van die verhouding soos volg verstaan ​​word: as krediteure eis om al die skuld op die oomblik terug te betaal, is die
Absolute Likiditeitsverhouding een van die sleutelaanwysers wat die finansiële posisie van die maatskappy kenmerk. Dit word onder meer gebruik wanneer finansiële ontleding gedoen word in geval van bankrotskap. Hierdie koëffisiënt help om te verstaan ​​of die direkteur met sy eiendom moet antwoord vir die skuld van die bankrot maatskappy.
Die formule kan 'n paar sekondes neem om te laai. As jy steeds nie die formule sien nie, skryf aan ons.
Meestal dui die groei van die absolute likiditeitsverhouding op 'n verbetering in die finansiële posisie van die onderneming. In so 'n situasie word dit finansieel meer stabiel en oplosmiddel. ’n Afname in die verhouding beteken gewoonlik die teenoorgestelde: die maatskappy se finansiële posisie versleg.
korttermyn finansiële beleggings. Maar finansiële beleggings is nie altyd absoluut likied nie:

Byvoorbeeld, die bogenoemde ontleding van likiditeit per groep kan outomaties uitgevoer word in die program "Jou Finansiële Ontleder".

KO - korttermynverpligtinge.

Die huidige (totale) likiditeitsverhouding (dekkingsverhouding; Engelse huidige verhouding, CR) is 'n finansiële verhouding gelykstaande aan die verhouding van bedryfsbates (bedryfslaste) tot korttermynlaste (bedryfslaste). Dit is die mees algemene en algemeen gebruikte maatstaf van likiditeit. Formule:

Die verhouding weerspieël die maatskappy se vermoë om sy huidige verpligtinge terug te betaal in die geval van probleme met die verkoop van produkte.

A4 < P4

In die Russiese balansstaat word die maatskappy se bates in dalende volgorde van likiditeit gerangskik. Hulle kan in die volgende groepe verdeel word:

A2. Bemarkbare bates (korttermyndebiteure, d.w.s. skuld, waarop betalings verwag word binne 12 maande na die verslagdoeningsdatum)

P1. Die mees dringende aanspreeklikhede (fondse wat ingesamel is, wat lopende rekeninge betaalbaar aan verskaffers en kontrakteurs, personeel, begroting, ens.)

Die absolute likiditeitsverhouding is 'n finansiële verhouding gelykstaande aan die verhouding van kontant en korttermyn finansiële beleggings tot korttermynverpligtinge (bedryfslaste). Die bron van data is die balansstaat van die maatskappy op dieselfde manier as vir huidige likiditeit, maar slegs kontant en fondse naby aan hulle word in wese in ag geneem in die samestelling van bates:

'n Koëffisiëntwaarde van ten minste 1 word as normaal beskou.

Gewoonlik word hoogs likiede, lae vloeibare en illikiede waardes (bates) onderskei. Hoe makliker en vinniger jy die volle waarde van 'n bate kan kry, hoe meer likied is dit. Vir 'n produk sal likiditeit ooreenstem met die spoed van sy verkoop teen 'n nominale prys.

A4. Moeilik om te verkoop bates (alle nie-bedryfsbates)

A2 > P2

Absolute likiditeit

Laste van die saldo volgens die mate van toename in die vervaldatums van verpligtinge word soos volg gegroepeer:

Huidige likiditeit

Cal = (Kontant + korttermyn finansiële beleggings) / Bedryfslaste

ОА - bedryfsbates (let op: voor 2011 is langtermynrekeninge ontvangbaar in die Saldo aangedui as deel van bedryfsbates - dit moet uitgesluit word van bedryfsbates!);

A1 > P1

P3. Langtermyn-laste (afdeling IV van die balansstaat "Langtermyn-laste")

Om die likiditeit van die balansstaat te bepaal, moet die totale vir elke groep bates en laste vergelyk word. Likiditeit word as ideaal beskou as aan die volgende voorwaardes voldoen word:

A3. Stadig realiseerbare bates (ander, nie hierbo genoem nie, bedryfsbates)

waar: Ktl - huidige likiditeitsverhouding;

A1. Hoogs likiede bates (kontant en korttermyn finansiële beleggings)

Die verhouding weerspieël die maatskappy se vermoë om bedryfslaste (korttermyn) terug te betaal slegs ten koste van bedryfsbates. Hoe hoër die aanwyser, hoe beter is die solvensie van die onderneming.

Anders as die twee hierbo, word hierdie koëffisiënt nie algemeen in die Weste gebruik nie. Volgens Russiese regulasies word 'n koëffisiëntwaarde van minstens 0,2 as normaal beskou.

Likiditeit - die vermoë van bates om vinnig verkoop te word teen 'n prys naby aan die mark. Likiditeit - die vermoë om in geld te verander (sien die term "likiede bates").

Vinnige verhouding (soms genoem intermediêre of dringende likiditeit; Engels vinnige verhouding, QR) is 'n finansiële verhouding gelykstaande aan die verhouding van hoogs likiede bedryfsbates tot korttermynlaste (bedryfslaste). Die bron van data is die maatskappy se balansstaat op dieselfde manier as vir huidige likiditeit, maar voorraad word nie as bates in ag geneem nie, aangesien as dit gedwing word om verkoop te word, verliese maksimum onder alle bedryfskapitaal sal wees. Vinnige likiditeitsformule:

P2. Mediumtermynlaste (korttermynlenings en -lenings, reserwes vir toekomstige uitgawes, ander korttermynlaste)

Berekening van likiditeitsverhoudings

A3 > P3

In die praktyk van finansiële ontleding is daar drie hoofaanwysers van likiditeit.

Die koëffisiënt van huidige, vinnige en absolute likiditeit kan outomaties bereken word volgens die balansstaat in die program "Jou Finansiële Analis".

'n Koëffisiëntwaarde van 2 of meer word as normaal beskou (hierdie waarde word meestal in Russiese regulasies gebruik; in wêreldpraktyk word dit as normaal beskou van 1,5 tot 2,5, afhangend van die bedryf). 'n Waarde onder 1 dui op 'n hoë finansiële risiko wat verband hou met die feit dat die maatskappy nie konsekwent lopende rekeninge kan betaal nie. 'n Waarde groter as 3 kan 'n irrasionele kapitaalstruktuur aandui.

P4. Permanente aanspreeklikhede (eie kapitaal van die organisasie).

Kbl \u003d (Korttermynrekeninge ontvangbaar + Korttermyn finansiële beleggings + Kontant) / Bedryfslaste

Ktl \u003d OA / KO

Vinnige likiditeit

Definisie


0 replies on “Absolute likiditeitsverhouding”

Ich meine, dass Sie sich irren. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *