Tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie - voorbeelde

Die verdeling van woorde in lettergrepe en die oordrag daarvan veroorsaak nie ’n haakplek by kinders totdat moeiliker gevalle in hul taalpraktyk begin voorkom nie – eensillabiese en tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie, asook met verskeie morfeme. Stap-vir-stap doelgerigte werk word vereis om foute wat met woordomvou geassosieer word, te voorkom.

Lettergreep

Kennismaking met die konsep van "lettergreep" vind plaas tydens die tydperk waarin kinders leer lees en skryf. Op grond van waarnemings van die uitspraak van woorde van verskillende strukture, kom die kind, gelei in sy redenasie deur 'n volwassene, tot die gevolgtrekking dat die lugstroom op die oomblik van uitspraak die mondholte in 'n diskontinue stroom verlaat, maar in klein skuddings.

eenlettergrepige tweelettergrepige drielettergrepige woordeEen gedeelte van die uitgeasemde lug is genoeg om verskeie klanke uit te spreek. Hulle vorm 'n lettergreep - huis, masjien, ba-nan. Terselfdertyd moet 'n vokaal in die lettergreep teenwoordig wees.

Soorte lettergrepe

In Russies, wanneer vokale onttrek word, neem die stem die meeste deel. Die uitspraak van konsonante is minder klankvol. Om hierdie rede is dit die vokale wat die lettergreepvormende funksie verrig. Hieruit volg 'n gevolgtrekking wat jy baie goed moet weet - hoeveel vokale word in 'n woord gevind, soveel lettergrepe is daarin.
Woorde wat een lettergreep in hul samestelling het, word gewoonlik monosillabies genoem. Dit is nie moeilik om te raai watter woorde tweelettergrepige, drielettergrepige, veellettergrepige genoem word nie.

tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nieBenewens bogenoemde klassifikasie is daar 'n verdeling van lettergrepe in oop en geslote. In Russies is lettergrepe geneig om oop te wees, dit wil sê, hulle eindig meestal in 'n klinker - ma-li-na, do-ma, che-re-pa-ha. Geslote lettergrepe eindig op 'n konsonant. Sulke strukture is tipies vir die einde van die woord - pa-ro-hod, earth-le-cop, za-mok.
Die vorming van die vaardigheid van lettergreepverdeling is 'n belangrike vaardigheid wat vervolgens gebruik word in die bepaling van die beklemtoonde vokaal in die woord, sowel as daardie lettergrepe wat nie beklemtoon word nie. Die reëls vir die skryf van woorde wanneer dit nie op 'n reël pas nie en 'n oordrag vereis, word ook geassosieer met die vermoë om woorde in lettergrepe te verdeel.

Die basiese reël vir die omvou van woorde van een reël na 'n ander

Wanneer woorde geskryf word, word dit dikwels nodig om hul dele van een reël na 'n ander oor te dra. In Russies is daar 'n basiese reël wat aandui hoe dit korrek gedoen kan word sonder om die struktuur van die woord te oortree.

tweelettergrepige en drielettergrepige woordeDie essensie daarvan lê in die feit dat alle woorde slegs deur lettergrepe gedra word, daar is geen ander manier nie, byvoorbeeld om te gooi, weer te klop, omhein, bed. Dit volg hieruit dat dit onmoontlik is om woorde soos skink, lewendig, olifant, onder, oor, tafel en vele ander oor te dra - hulle is eenlettergrepe. Tweelettergrepige, drielettergrepige woorde, sowel as dié wat meer lettergrepe bevat, word van reël tot reël oorgedra in ooreenstemming met hierdie en sommige ander reëls.

Lettergreepstruktuur en oordrag

Benewens woorde wat uit een lettergreep bestaan, is daar 'n groot lys, insluitend tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie. Die verbiedende reël is van toepassing op woorde wat saamgestel is uit lettergrepe van 'n bepaalde struktuur. Soms kan hulle slegs 'n klinker insluit, byvoorbeeld Ya-sha, i-schik, i-ma, i-yun, bel-e, i-mya. Die lys kan baie vergroot word.

tweelettergrepige woorde in RussiesNie een van hierdie woorde word koppelteken nie, want daar is 'n reël wat verbied om 'n letter op 'n reël te laat of dit na 'n ander reël oor te plaas, selfs al vorm hierdie letter 'n lettergreep. Dieselfde reël moet nagekom word wanneer woorde oorgedra word wat die volgende struktuur het: a-ri-ya, a-ka-qi-ya, re-vo-lu-qi-ya, a-va-ri-ya. Korrekte oordragopsies bestaan, maar daar moet gewaak word om nie foute te maak nie.
’n Ontleding van die taalmateriaal toon dat die algemeenste tweelettergrepige woorde is wat nie van reël tot reël oorgedra kan word nie weens die feit dat die eerste of tweede lettergreep uit een vokaal bestaan.

Die letters b, b, d in die samestelling van die woord

In die Russiese taal is daar monosillabiese, tweelettergrepige, drielettergrepige woorde, wat die letters y, ъ, ь insluit. Behoorlike oordrag van sulke woorde is slegs moontlik as sekere reëls nagekom word. Daar is 'n gids wat aandui hoe om te werk te gaan wanneer sulke woorde van een reël na 'n ander oorgedra word.
Die basiese reël verbied om die aangeduide letters te skei van die een wat hulle voorafgaan. Daarom moet die oordrag so lyk: aankondiging, mi-ka, posman. Woorde soos skink, geëet, mag word nie oorgedra nie, aangesien dit eenlettergrepig is.

Die samestelling van die woord en die oordrag daarvan

Dissillabiese en driesillabiese woorde, wanneer hulle van een reël na 'n ander oorgedra word, vereis kennis van hul samestelling, aangesien daar 'n hele groep reëls is wat hierop gebaseer is.

dissillabiese woorde heersSo, byvoorbeeld, sê een van hulle dat die eerste konsonant van die wortel nie tydens oordrag geskei word nie - op styl, bou, beskadig. As die wortel van die woord met 'n konsonant begin, dan word die finale konsonant van die voorvoegsel daarvan geskei: nuus, seleksie, versprei.

Spesiale koppeltekenreëls

Onderwerpe wat noukeurige aandag verg, sluit in polisillabiese en disillabiese woorde. In Russies is daar 'n reël wat die oordrag van 'n deel wat met 'n vokaal begin, verbied. 'n Voorbeeld is woorde soos saamspeel, vind en ander.

watter woorde tweelettergrepige genoem wordDie koppelteken van woorde met verdubbelde konsonante is ook onderhewig aan spesiale reëls. Die betekenis daarvan lê in die feit dat een konsonant op die lyn bly, en die ander word oorgedra, byvoorbeeld, groep-pa, An-na, kollektief. Sulke tweelettergrepige woorde veroorsaak nie probleme met die uitvoering van die oordrag nie.
Die reël klink anders wanneer dit kom by woorde waar 'n dubbele konsonant aan die begin van die wortel of die tweede stam van saamgestelde woorde is. In hierdie geval bly beide konsonante, wanneer dit oorgedra word, by die wortel, byvoorbeeld nuwe-inleiding, rusie.
Onder die woorde van die Russiese taal is daar 'n groot aantal van diegene waar daar 'n samevloeiing van konsonante is. Wanneer dit oorgedra word, kan daar verskeie aanvaarbare opsies wees, en daarom ontstaan ​​'n groot aantal vrae. In hierdie geval moet voorkeur gegee word aan die opsie waar die integriteit van die beduidende dele van die woord bewaar word - die wortel, voorvoegsel, agtervoegsel.

Woordomvou-oefeninge

Om 'n sterk vaardigheid te vorm om woorde van een reël na 'n ander oor te dra, is dit nodig om gereelde oefenoefeninge uit te voer. Daar is baie metodologiese tegnieke wat studente in staat stel om die onderwerp goed te bemeester.
Om sulke take uit te voer, word dit aanbeveel om kinders 'n verskeidenheid materiaal aan te bied. Dit kan eensillabiese en tweelettergrepige woorde bevat wat nie oorgedra kan word nie, asook woorde met die letters й, ъ, ь en ander.
Byvoorbeeld, in die oefening kan jy die woorde liefde, trein, ingang, omtrent, linne, mal, naamloos, benadering, massa, verhouding, Alexander, koel, boletus insluit. Om die taak korrek te voltooi, moet die student baie oordragreëls onthou. Die frekwensie van die oefeninge en hul kompleksiteit hang af van die vlak van assimilasie van die materiaal deur die kind.

Oordragreëls in Russies is universeel. Maar daar is woorde wat, ten spyte van die teenwoordigheid van twee lettergrepe, nie van een reël na 'n ander oorgedra kan word nie. Hierdie punt moet onthou word om te verhoed dat die harmonie van geskrewe spraak verloor word.

Inhoud

 • 1 Reëls vir koppeltekens van tweelettergrepige woorde
 • 2 Wat is tweelettergrepige woorde, en wat is die koppeltekenreëls daarvoor
  • 2.1 Hoekom nie alle tweelettergrepige woorde kan koppelteken word nie
  • 2.2 Oordrag van tweelettergrepige woorde met letters b, b, d in die woord
  • 2.3 Voorbeelde van tweelettergrepige woorde wat nie koppeltekens kan maak nie
 • 3 Verwante video's

Afbrekingsreëls vir tweelettergrepige woorde

Om tweelettergrepige woorde sonder foute oor te dra, moet twee reëls gelyktydig in ag geneem word:

 1. Enige woorde in Russies word uitsluitlik deur lettergrepe oorgedra.
 2. Die oordrag van 'n lettergreep wat uit een klinker bestaan ​​na 'n nuwe reël of om dit op die vorige een te laat, word nie toegelaat nie.

Daar is geen uitsonderings op die eerste of tweede reël nie. Op grond daarvan word die gevolgtrekking gemaak: 'n tweelettergrepige woord kan nie oorgedra word as dit begin of eindig met 'n lettergreep wat uit een vokaal bestaan ​​nie:

 • yu-la;
 • put;
 • aandete;
 • gat;
 • slang;
 • nek;
 • stapel;
 • feetjie.

Belangrik! Daar is te veel woorde om dit te memoriseer. Baie makliker om die reël self te leer.

Wat is tweelettergrepige woorde, en wat is die koppeltekenreëls daarvoor

Voordat daar gedink word oor hoe 'n woord korrek oorgedra word, is dit nodig om vas te stel of dit enigsins na disillabiese woorde verwys. In Russies is vokale "verantwoordelik" vir lettergreepvorming. 'n Woord het presies soveel lettergrepe as wat dit klinkers bevat. Die aantal konsonante, "b", "b", "d", beïnvloed nie hul getal op enige manier nie.

Vir 'n volwassene is dit nie 'n probleem om 'n woord in lettergrepe foneties te verdeel nie. In die proses van uitspraak word twee "skokke" van uitgeasemde lug duidelik onderskei, een van hulle is meer beklemtoon (skok).

Verwysing! In Russies is 'n fonetiese lettergreep een of meer klanke wat saam uitgespreek word, "in een asem".

Om die verdelingsproses aan 'n kind te verduidelik, kan jy hom 'n eenvoudige oefening aanbied: draai jou oop handpalm parallel met die vloer, sit dit van onder af onder jou ken sodat 2-3 cm vrye spasie oorbly en spreek duidelik artikuleer 'n paar dissillabiese woorde. Terselfdertyd word 'n telling gemaak - hoeveel keer die ken die palm van jou hand tref. Dit sal die verlangde aantal lettergrepe wees.

Konsonante in die verdeling van die woord "kleef" by die vokale, "omring" hulle. Dit is hoe geslote lettergrepe gevorm word. Wanneer 'n lettergreep met 'n klinker begin of eindig, word dit oop genoem. Tweelettergrepige woorde kan bestaan ​​uit twee geslote, twee oop, oop en geslote lettergrepe. In alle gevalle word hulle uitsluitlik deur lettergrepe oorgedra:

 • part-ter; drukker-ter, brug-tik, fan-tic, body-pus;
 • oggend-ro, kos-va, gro-shcha, reg-in, li-pa;
 • vorm, aand, son, plek, handvatsel.

Nog 'n opsie is ook moontlik - die vokaal self word 'n "selfversorgende" lettergreep. In hierdie geval word die tweelettergrepige woord nie koppelteken nie.

Waarom kan alle tweelettergrepige woorde nie koppelteken word nie?

Tweelettergrepige (en polisillabiese) woorde wat met 'n enkele vokaallettergreep begin of eindig, is van dié wat nie van reël tot reël oorgedra kan word nie. Hierdie kategorie sluit ook eensillabiese woorde in (volume, tabel, kyk, brug, droom). Die verbod op hul oordrag is te wyte aan die feit dat die harmonie van geskrewe spraak ly wanneer daar geskryf word.

En as woorde van vier of meer lettergrepe oorgedra kan word, met inagneming van fonetiese norme ( a-va-ri-ya - ongeluk, a-ka-qi-ya - aka-tion, re-vo-lu-qi-ya - revolusie - tion, mo-ti-va-qi-ya - motivering ), dan vir twee- of driesillabe (a-ri-ya) bestaan ​​sulke opsies vir hul verdeling eenvoudig nie. Daarom moet hulle volledig op een reël geskryf word, wat nie 'n oordrag toelaat nie.

Oordrag van tweelettergrepige woorde met letters b, b, d as deel van 'n woord

Die verdeling in lettergrepe van woorde met "b", "b", "y" veroorsaak tradisioneel probleme. Om 'n fout te vermy, moet u onthou dat hul teenwoordigheid nie die aantal lettergrepe op enige manier beïnvloed nie, slegs vokale word altyd in ag geneem. Die letters "b", "b", "d" vorm hulle nie onafhanklik of saam met konsonante nie:

 • mot, paradys, eet, weet, werklikheid, loach - eensillabiese woorde;
 • byekorf, T-hemp, geëet, bosluis, hik, baars - dissillabiese woorde.

Aandag! Volgens die reëls van die Russiese taal, wanneer polisillabiese woorde "b", "b" en "y" oorgedra word, is dit verbode om te skei van die vokaal of konsonant wat hulle voorafgaan (medalje-op, aankondiging, kudde).

Voorbeelde van tweelettergrepige woorde wat nie koppelteken nie

Die meeste tweelettergrepige woorde wat met 'n enkele vokaallettergreep begin of eindig, is selfstandige naamwoorde. Die aantal letters in hierdie geval kan enige wees:

 • wilgerboom, era, nek, put, oor, kos, toeja, oë, kalmoes, eggo;
 • kudde, Yakut, gevest, konvooi, ryp, hoek, stikstof, ibis, Arabier, afgod;
 • baars, takbokke, aankondiging, emalje, straler, skoene, takbokke, arrestasie, yakhont;
 • lot, woede.

Baie tweelettergrepige eiename val in die kategorie van "ondraagbaar":

 • Eva;
 • Anya;
 • Olya;
 • Julia;
 • Lea;
 • Ira
 • Ada;
 • Jakob;
 • Egor;
 • Yuri.

Die lys van tweelettergrepige woorde wat nie van een reël na 'n ander oorgedra kan word nie, is nie net tot selfstandige naamwoorde beperk nie. Dit sluit ook ander dele van spraak in:

 • byvoeglike naamwoorde ( jonk, boos, skarlakenrooi, vurig );
 • werkwoorde ( speel op, gaan sit, neem in, paai, val neer, skree, leer, het, was, gaan );
 • voornaamwoorde ( myne, joune, haar, dit, syne, myne, hierdie, ander );
 • gerunds ( staan, val, rai, smelt, myn, gaan sit, huil, skeer );
 • syfers ( een, twee, drie, albei );
 • bywoorde ( op die grond, skaars, steeds, reeds, twee keer ).

Die verdeling van woorde in lettergrepe is 'n eenvoudige en reguit prosedure. Maar selfs hier is daar probleme. Hulle word veroorsaak deur tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie. Daar is baie van hulle, so dit is nie nodig om te memoriseer nie. Jy moet net die toepaslike reël onthou.

Verwante video's

Video oor algemene koppeltekenreëls:

Die verdeling van woorde in lettergrepe en die oordrag daarvan veroorsaak nie ’n haakplek by kinders totdat moeiliker gevalle in hul taalpraktyk begin voorkom nie – eensillabiese en tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie, asook met verskeie morfeme. Stap-vir-stap doelgerigte werk word vereis om foute wat met woordomvou geassosieer word, te voorkom.

Lettergreep

Kennismaking met die konsep van "lettergreep" vind plaas tydens die tydperk waarin kinders leer lees en skryf. Op grond van waarnemings van die uitspraak van woorde van verskillende strukture, kom die kind, gelei in sy redenasie deur 'n volwassene, tot die gevolgtrekking dat die lugstroom op die oomblik van uitspraak die mondholte in 'n diskontinue stroom verlaat, maar in klein skuddings.

eenlettergrepige tweelettergrepige drielettergrepige woordeEen gedeelte van die uitgeasemde lug is genoeg om verskeie klanke uit te spreek. Hulle vorm 'n lettergreep - huis, masjien, ba-nan. Terselfdertyd moet 'n vokaal in die lettergreep teenwoordig wees.

Soorte lettergrepe

In Russies, wanneer vokale onttrek word, neem die stem die meeste deel. Die uitspraak van konsonante is minder klankvol. Om hierdie rede is dit die vokale wat die lettergreepvormende funksie verrig. Hieruit volg 'n gevolgtrekking wat jy baie goed moet weet - hoeveel vokale word in 'n woord gevind, soveel lettergrepe is daarin.
Woorde wat een lettergreep in hul samestelling het, word gewoonlik monosillabies genoem. Dit is nie moeilik om te raai watter woorde tweelettergrepige, drielettergrepige, veellettergrepige genoem word nie.

tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nieBenewens bogenoemde klassifikasie is daar 'n verdeling van lettergrepe in oop en geslote. In Russies is lettergrepe geneig om oop te wees, dit wil sê, hulle eindig meestal in 'n klinker - ma-li-na, do-ma, che-re-pa-ha. Geslote lettergrepe eindig op 'n konsonant. Sulke strukture is tipies vir die einde van die woord - pa-ro-hod, earth-le-cop, za-mok.
Die vorming van die vaardigheid van lettergreepverdeling is 'n belangrike vaardigheid wat vervolgens gebruik word in die bepaling van die beklemtoonde vokaal in die woord, sowel as daardie lettergrepe wat nie beklemtoon word nie. Die reëls vir die skryf van woorde wanneer dit nie op 'n reël pas nie en 'n oordrag vereis, word ook geassosieer met die vermoë om woorde in lettergrepe te verdeel.

Die basiese reël vir die omvou van woorde van een reël na 'n ander

Wanneer woorde geskryf word, word dit dikwels nodig om hul dele van een reël na 'n ander oor te dra. In Russies is daar 'n basiese reël wat aandui hoe dit korrek gedoen kan word sonder om die struktuur van die woord te oortree.

tweelettergrepige en drielettergrepige woordeDie essensie daarvan lê in die feit dat alle woorde slegs deur lettergrepe gedra word, daar is geen ander manier nie, byvoorbeeld om te gooi, weer te klop, omhein, bed. Dit volg hieruit dat dit onmoontlik is om woorde soos skink, lewendig, olifant, onder, oor, tafel en vele ander oor te dra - hulle is eenlettergrepe. Tweelettergrepige, drielettergrepige woorde, sowel as dié wat meer lettergrepe bevat, word van reël tot reël oorgedra in ooreenstemming met hierdie en sommige ander reëls.

Lettergreepstruktuur en oordrag

Benewens woorde wat uit een lettergreep bestaan, is daar 'n groot lys, insluitend tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie. Die verbiedende reël is van toepassing op woorde wat saamgestel is uit lettergrepe van 'n bepaalde struktuur. Soms kan hulle slegs 'n klinker insluit, byvoorbeeld Ya-sha, i-schik, i-ma, i-yun, bel-e, i-mya. Die lys kan baie vergroot word.

tweelettergrepige woorde in RussiesNie een van hierdie woorde word koppelteken nie, want daar is 'n reël wat verbied om 'n letter op 'n reël te laat of dit na 'n ander reël oor te plaas, selfs al vorm hierdie letter 'n lettergreep. Dieselfde reël moet nagekom word wanneer woorde oorgedra word wat die volgende struktuur het: a-ri-ya, a-ka-qi-ya, re-vo-lu-qi-ya, a-va-ri-ya. Korrekte oordragopsies bestaan, maar daar moet gewaak word om nie foute te maak nie.
’n Ontleding van die taalmateriaal toon dat die algemeenste tweelettergrepige woorde is wat nie van reël tot reël oorgedra kan word nie weens die feit dat die eerste of tweede lettergreep uit een vokaal bestaan.

Die letters b, b, d in die samestelling van die woord

In die Russiese taal is daar monosillabiese, tweelettergrepige, drielettergrepige woorde, wat die letters y, ъ, ь insluit. Behoorlike oordrag van sulke woorde is slegs moontlik as sekere reëls nagekom word. Daar is 'n gids wat aandui hoe om te werk te gaan wanneer sulke woorde van een reël na 'n ander oorgedra word.
Die basiese reël verbied om die aangeduide letters te skei van die een wat hulle voorafgaan. Daarom moet die oordrag so lyk: aankondiging, mi-ka, posman. Woorde soos skink, geëet, mag word nie oorgedra nie, aangesien dit eenlettergrepig is.

Die samestelling van die woord en die oordrag daarvan

Dissillabiese en driesillabiese woorde, wanneer hulle van een reël na 'n ander oorgedra word, vereis kennis van hul samestelling, aangesien daar 'n hele groep reëls is wat hierop gebaseer is.

dissillabiese woorde heersSo, byvoorbeeld, sê een van hulle dat die eerste konsonant van die wortel nie tydens oordrag geskei word nie - op styl, bou, beskadig. As die wortel van die woord met 'n konsonant begin, dan word die finale konsonant van die voorvoegsel daarvan geskei: nuus, seleksie, versprei.

Spesiale koppeltekenreëls

Onderwerpe wat noukeurige aandag verg, sluit in polisillabiese en disillabiese woorde. In Russies is daar 'n reël wat die oordrag van 'n deel wat met 'n vokaal begin, verbied. 'n Voorbeeld is woorde soos saamspeel, vind en ander.

watter woorde tweelettergrepige genoem wordDie koppelteken van woorde met verdubbelde konsonante is ook onderhewig aan spesiale reëls. Die betekenis daarvan lê in die feit dat een konsonant op die lyn bly, en die ander word oorgedra, byvoorbeeld, groep-pa, An-na, kollektief. Sulke tweelettergrepige woorde veroorsaak nie probleme met die uitvoering van die oordrag nie.
Die reël klink anders wanneer dit kom by woorde waar 'n dubbele konsonant aan die begin van die wortel of die tweede stam van saamgestelde woorde is. In hierdie geval bly beide konsonante, wanneer dit oorgedra word, by die wortel, byvoorbeeld nuwe-inleiding, rusie.
Onder die woorde van die Russiese taal is daar 'n groot aantal van diegene waar daar 'n samevloeiing van konsonante is. Wanneer dit oorgedra word, kan daar verskeie aanvaarbare opsies wees, en daarom ontstaan ​​'n groot aantal vrae. In hierdie geval moet voorkeur gegee word aan die opsie waar die integriteit van die beduidende dele van die woord bewaar word - die wortel, voorvoegsel, agtervoegsel.

Woordomvou-oefeninge

Om 'n sterk vaardigheid te vorm om woorde van een reël na 'n ander oor te dra, is dit nodig om gereelde oefenoefeninge uit te voer. Daar is baie metodologiese tegnieke wat studente in staat stel om die onderwerp goed te bemeester.
Om sulke take uit te voer, word dit aanbeveel om kinders 'n verskeidenheid materiaal aan te bied. Dit kan eensillabiese en tweelettergrepige woorde bevat wat nie oorgedra kan word nie, asook woorde met die letters й, ъ, ь en ander.
Byvoorbeeld, in die oefening kan jy die woorde liefde, trein, ingang, omtrent, linne, mal, naamloos, benadering, massa, verhouding, Alexander, koel, boletus insluit. Om die taak korrek te voltooi, moet die student baie oordragreëls onthou. Die frekwensie van die oefeninge en hul kompleksiteit hang af van die vlak van assimilasie van die materiaal deur die kind.

Nie alle dissillabiese woorde kan van een reël na 'n ander oorgedra word nie. Hier is voorbeelde van tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie.

Inhoud

 • eensillabiese woorde
 • dissillabiese woorde
  • Oordrag van disillabiese woorde
 • Voorbeelde van tweelettergrepige woorde wat nie koppelteken nie

eensillabiese woorde

Die vokaalklank in 'n woord is 'n lettergreepvormende klank. 'n Woord het net soveel fonetiese lettergrepe as wat dit klinkers bevat. In ooreenstemming met die aantal vokale, dui ons monosillabiese woorde aan:

 • wêreld;
 • paradys;
 • huis;
 • baber;
 • skat;
 • vlag;
 • dwaas;
 • stert.

dissillabiese woorde

Woorde wat twee vokale in hul fonetiese voorkoms bevat, is disillabeties, byvoorbeeld:

 • oor;
 • bros-sap;
 • vlerk;
 • fluister;
 • skuur.

Oordrag van disillabiese woorde

Hierdie disillabiese woorde kan van een reël na 'n ander oorgedra word deur hul fonetiese verdeling in lettergrepe te gebruik.

In Russies is daar 'n aantal tweelettergrepige woorde wat, alhoewel hulle twee fonetiese lettergrepe het, tog, volgens die spelreëls vir woordafbreking, nie van een reël na 'n ander oorgedra kan word nie. Hierdie teenstrydigheid tussen die fonetiese verdeling in lettergrepe van woorde met die onmoontlikheid van hul ortografiese oordrag vind plaas in gevalle waar die vokaal alleen die eerste of tweede onafhanklike lettergreep vorm, byvoorbeeld:

 • steenkool;
 • feetjie.

Volgens die spelreël bly een letter nie op die eerste reël nie en word nie na die volgende reël oorgedra nie, selfs al dui dit op 'n onafhanklike fonetiese lettergreep. Hierdie tweelettergrepige woorde kan nie van een reël na 'n ander oorgedra word nie. Hulle is heeltemal op die lyn geskryf.

Voorbeelde van tweelettergrepige woorde wat nie koppelteken nie

Kom ons vergelyk die fonetiese lettergreepverdeling van sommige disillabiese woorde en hul spelling.

1. Tweelettergrepige woorde met 'n vokaal wat die eerste lettergreep vorm:

 • a-adres—adres;
 • a-ir - lug;
 • a-kat - aka;
 • a-knik - anode;
 • a-nons - aankondiging;
 • a-zot - stikstof;
 • a-rab - Arabier;
 • a-rus - arrestasie;
 • a-ul - aul;
 • e-ja - kos;
 • e-nie - wasbeer;
 • e-lei - olie;
 • e-resis - dwaalleer;
 • i-bis - ibis;
 • i-va - wilgerboom;
 • i-dol—'n afgod;
 • i-nei--ryp;
 • i-ris - iris;
 • i-zubr - rooi takbokke;
 • skoene;
 • o-boz - konvooi;
 • o-kun - baars;
 • o-luiheid - 'n takbok;
 • o-sa - wesp;
 • o-sen - herfs;
 • o-tek - edeem;
 • u-boy - slagting;
 • u-bor - aantrek;
 • u-dar—'n slag;
 • u-dod - hoep;
 • u-doi - melkopbrengs;
 • y-doel - hoek;
 • u-gon - diefstal;
 • u-kol - inspuiting;
 • u-kor - verwyt;
 • u-kos - sny;
 • u-rok — les;
 • u-deel—bestemming;
 • e-mal - emalje;
 • e-pos - epies;
 • e-tazh - vloer;
 • e-tap — verhoog;
 • e-til-etiel;
 • e-tud — studie;
 • e-ra — era;
 • e-fes - gevestig;
 • e-fir — eter;
 • e-ho - eggo;
 • yu-la - yule;
 • y-rots -yurok;
 • ya-kut - Yakut;
 • i-ma - put.

2. Tweelettergrepige woorde met 'n vokaal wat die tweede fonetiese lettergreep vorm

 • mo-yo - myne;
 • mo-i — myne;
 • re-ya - rhea;
 • harnas-ja—tuig;
 • so-i - soja;
 • sta-i - 'n kudde;
 • stre-i — straal;
 • svo-yo - eie;
 • joune-jo - joune;
 • jou joune;
 • tu-ya - thuya;
 • nek - nek;
 • shve-ya — die naaldwerkster;
 • shle-ya - shley.

Vorige

 

Woordoordrag Oordrag van die woord "SEUN" deur lettergrepe (vir oordrag)

 

Volgende

 

Woordoordrag Die woord "DIGTERS" hoe om lettergrepe van een reël na 'n ander oor te dra?

 

In Russies is daar oordragreëls wat nie oortree kan word sonder om die harmonie van die taal te verloor nie. Hierdie reëls word in die laerskool aangeleer en deur die lewe gevolg.

Oordragreëls

Dit wil voorkom asof daar geen uitsonderings op hulle is nie. Dit is terselfdertyd beide waar en onwaar. Kom ons onthou die oordragreëls:

 1. Woorde word oorgedra deur lettergrepe en slegs deur hulle. Dit word nie toegelaat om enige woord op enige ander manier oor te dra nie. Daar is geen uitsonderings op hierdie reël nie.
 2. Dit word nie toegelaat om 'n lettergreep wat uit een vokaal bestaan, oor te dra nie. Jy kan dit nie op die ou lyn los nie en dit word nie toegelaat om dit na 'n nuwe een oor te dra nie. Daar is geen uitsonderings op hierdie reël nie.

Daar is net twee reëls, maar die tweede kan 'n spesiale geval genoem word, wat sommige woorde uit die eerste een haal en daarom verskyn tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie.

Hierdie woorde is goed bekend aan almal. Byvoorbeeld,

" Yula, put, donkie "

en soortgelyke tekens word nie oorgedra nie. Dit is onmoontlik om al die disillabiese woorde te onthou wat nie in Russies omgesit kan word nie. Daar is te veel van hulle, en in die geheue is dit beter om nie waarhede wat eens en vir altyd gekartel is nie, maar iets anders, versigtig te stoor.

In die geheue is dit beter om die gereedskap van kennis en logiese redenasie te stoor. As dit gedoen word, kan 'n tweelettergrepige woord wat nie oorgedra kan word nie op sy eie gevind word, en terselfdertyd kan ander take opgelos word wat sekerlik op die lewenspad van 'n jongmens sal ontstaan.

Wat is 'n lettergreep?

In die reëls wat ons reeds ken en wat hierbo gegee word, word gesê dat woorde deur lettergrepe oorgedra word.

Elkeen van ons weet natuurlik wat 'n lettergreep is. Die probleem is dat nie almal dit kan verduidelik nie. 'n Intuïtiewe gevoel is geensins altyd in 'n streng gedagte geklee nie, en sonder om die strengheid van denke waar te neem, sal daar beslis foute wees.

Jy moet nie jou eie gevoelens vertrou as dit nie deur iets belangriker ondersteun word nie: redenering, kennis van die reëls. Gevoelens is altyd oppervlakkig, dit maak 'n beroep op die vorm, maar soms vergeet hulle van die inhoud.

As jy daarvan vergeet, sal dit moeilik word om 'n tweelettergrepige woord te vind wat nie oorgedra kan word nie, en terselfdertyd sal daar probleme wees om ander probleme op te los.

Maar terug na die lettergreep. In Russies word een of meer klanke verstaan ​​as 'n lettergreep, wat letterlik in een asem uitgespreek word. Iemand kan sê dat jy 'n lettergreep in een asem kan uitspreek, of jy kan addisionele lug inasem, en hoe om dan die grens van 'n lettergreep te bepaal?

Maar dit is 'n skynbare misverstand. As jy hardop of vir jouself probeer sê

" speler "

jy sal vind dat dit nie so maklik is om die asem te breek in die uitspraak van een lettergreep nie. Ten minste as dit vir ons belangrik is om die skoonheid van uitspraak te bewaar.

As jy dus ’n taak teëkom wat klink soos “kies en skryf tweelettergrepige woorde neer wat nie oorgedra kan word nie” of op een of ander soortgelyke wyse, sal dit nou nie vir jou moeilik wees om dit aan te dui nie.

Byvoorbeeld, die woord

" speler "

nie as sodanig geskik nie. Hier is twee lettergrepe:

 1. Ig - die eerste;
 2. Rock is tweede.

Daarom kan die woord "speler" oorgedra word volgens die reëls van die Russiese taal.

By die bepaling van die aantal lettergrepe is 'n ander reël van die Russiese taal nuttig: daar is altyd soveel lettergrepe in 'n woord as wat daar klinkers is. Dit is 'n soort "middelpunt van die lettergreep." Die konsonante strek en hou by die vokale om 'n lettergreep te vorm. Daar is geen uitsonderings op hierdie reël nie.

Interessante woorde

Daar is lekseme in Russies wat indrukwekkend lyk en die indruk wek dat hulle oorgedra kan word.

As jy weer voor die taak staan ​​"kies en skryf tweelettergrepige woorde neer wat nie oorgedra kan word nie", en die woord "steenkool" het in jou kop verskyn, sal dit heel waarskynlik weggegooi word.

Daar is baie letters in die woord en dit blyk dat beide lettergrepe ten minste twee letters het. Maar dit is 'n valse gevoel, en as jy die fonetiese klank van die woord uitmekaar haal, blyk dit dat die eerste lettergreep net uit een letter bestaan.

Kies dus die taak en skryf tweelettergrepige woorde neer wat nie oorgedra kan word nie, kan voltooi word as jy die woord "steenkool" aandui. Daar is ander soortgelyke lekseme. Byvoorbeeld,

" tuig "

lyk ook of dit spog met lywige lettergrepe en die moontlikheid van oordrag. Kom ons kyk na die woord van nader en doen 'n fonetiese analise. Kry "harnas-ek." Soveel as vier letters in die eerste lettergreep en slegs een in die tweede. Dit gebeur ook in Russies.

Wenke en truuks

Om enige taak in die Russiese taal uit te voer, probeer om gelei te word deur nie klaargemaakte antwoorde uit die handboek en trek nie voorbeelde van woorde uit die geheue uit nie. Sekerlik, die onderwyser weet reeds dat die menslike geheue in staat is om baie te onthou, en al die vermoë om te onthou is oneindig minderwaardig aan die mees primitiewe masjien.

Ja, en dit is onmoontlik om die korrekte antwoorde vir alle geleenthede te onthou. Daar is altyd nuwe vrae wat buitengewone oplossings en kreatiewe soektog vereis.

Probeer om oor die kwessie te dink en dan sal die regte oplossing beslis gevind word, en as 'n bonus sal jy 'n uitstekende hulpmiddel ontvang om lewensprobleme op te los wat in die toekoms sal verskyn.

Ninaa rc

Ek sal voorbeelde gee van tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra word nie, maar geheel en al op die vorige of volgende reël geskryf is.

harnas,

Maar dit is opmerklik so 'n interessante feit dat dit juis onder tweelettergrepige woorde is dat die mees algemene woorde dié is wat op een reël geskryf is, hulle kan nie van een reël na 'n ander oorgedra word nie, want die eerste of tweede lettergreep bestaan ​​uit een vokaal, en een van die basiese oordragreëls verbied om op die reël te vertrek of na die volgende een letter oor te skakel.

Wesp

thuja,

 

a-ryk - kanaal;

e-nie - wasbeer;

Joune, joune, joune

o-luiheid - 'n takbok;

[139K]

5 jaar gelede

Rogne da

Julia

My, my, my

 

Opdrag vir graad 2. Byvoorbeeld: Olya, ens.

[51.1K]

5 jaar gelede

Yula

Boks

o-rel - arend;

o-kun - baars;

stapel,

u-deel—bestemming;

fe-ya - feetjie;

Taal,

arrestasie,

Pit

Zolot ynka

Ons onthou ook dat dit volgens die reëls van oordrag onmoontlik is om die wortel te "breek", daarom kan die woord "skreeu" byvoorbeeld nie oorgedra word nie.

Jy kan nie na 'n ander lyn oordra of een letter op die lyn laat nie. Dit blyk dat tweelettergrepige woorde geskik is vir die taak, waarin een of albei die lettergrepe uit een letter bestaan.

edeem,

Ira

i-shchik - 'n boks;

osoon,

boa,

afgod,

Waarskynlik is dit nie eers die moeite werd om te verduidelik wat tweelettergrepige woorde is nie - hierdie konsep is so eenvoudig en verstaanbaar, wat voortspruit uit die naam van die term.

Thuja (so 'n boom)

Ons het byvoorbeeld die woord "boks", wat in fonetiese lettergrepe soos volg verdeel word: I-boks. Maar dit kan slegs in sy geheel oorgedra word, sonder om die letter “I” van die tweede lettergreep te skei: “boks”. Net so word tweelettergrepige woorde oorgedra, waarin die tweede lettergreep uit een vokaal bestaan.

Hier is voorbeelde van sulke nie-oordraagbare tweelettergrepige woorde: ooievaar, stikstof, atoom, slang, maalkolk, humor, jong, put, wesp, beide, wilgerboom, naaldwerkster, eggo, naam, gelofte, donkie, skade, snor, iris , hik, een , yahont, frau, yakut, woede, ens.

Snor

As 'n woord twee fonetiese lettergrepe het, en die eerste of laaste lettergreep bestaan ​​uit een vokaal, dan moet sulke woorde in hul geheel oorgedra word.

Eiename:

 

Jy kan nie dié oordra waarin een van die lettergrepe (soms albei) net uit een letter bestaan ​​nie, want een letter kan nie op die reël gelaat word nie. Yana, Zoya, Iya, nek, Ira, harnas, myne, myne, Yura, slang, Troy, naaldwerkster, Paradys.

 

ryp,

skif.

shle-ya - shley.

Azama tik

harnas,

[190K]

5 jaar gelede

Valentina engel van vergelding en liefde

Oog

Daarom kan enige twee saamgestelde woorde as voorbeelde aangehaal word, waarin die tweede of eerste lettergreep slegs uit 'n klinker bestaan: kudde, woede, krans, verwyt, ooievaar, aul, Icarus, uniek, donkie, Yaik, wesp, hierdie, Jason , dit , oog, snor, oohs, ore, oë, ens.

Tweelettergrepige woorde het twee fonetiese lettergrepe, wat dikwels nie ooreenstem met die koppellettergrepe nie. Wanneer u sulke woorde oordra, moet u die oordragreël volg, wat sê dat een letter nie afgeskeur en na die volgende reël oorgeplaas kan word nie.

Selfstandige naamwoorde

Ulya

Goed

 • atoom, stikstof, wasbeer, byekorf, put, tol, kos, middagete, aandete, oggend, vangs, kudde, naaldwerkster, nek, ens.

 

kos,

kudde,

Tweelettergrepige woorde wat nie tydens oordrag verdeel kan word nie: Julia, put, arrestasie, nek, een, oor, straler, aul, wild, aankondiging, Yegor, naald, gadfly, juk.

o-bod - rand;

Meestal is dit onmoontlik (onmoontlik) om tweelettergrepige woorde wat met 'n vokaal begin oor te dra. U kan ook nie sulke tweelettergrepige woorde oordra nie, waar beide vokale aan die einde is. Ens.

Sy

era,

El Lepso id

rhea,

u-rok — les;

o-sen - herfs;

aankondiging,

Kom ons vergelyk die verdeling in fonetiese lettergrepe en spelling van woorde:

Om sulke woorde korrek te kies, is dit ten minste nodig om te onthou wat ons tweelettergrepige woorde noem (dit is woorde wat uit twee lettergrepe bestaan) en die oordragreëls waarvolgens slegs lettergrepe oorgedra kan word. As die lettergreep egter uit een vokaal bestaan, kan dit nie oorgedra word nie.

ya-ma-pit;

Een van die basiese reëls van woordafbreking in Russies sê dat jy nie een letter kan verlaat of oordra nie. Uit hierdie reël volg die onmoontlikheid van splitsing wanneer sommige tweelettergrepige woorde oorgedra word – jy kan nie tweelettergrepige woorde oordra waarin een of albei lettergrepe een letter is nie.

Galin 'n reier

Dit

getref,

Voornaamwoorde:

o-chi - oë;

Tweelettergrepige woorde kan nie altyd van een reël na 'n ander oorgedra word nie, om die rede dat 'n vokaalklank alleen in hul fonetiese samestelling 'n lettergreep kan uitmaak. En die spelreël laat nie toe dat een letter op 'n reël gelaat word of na die volgende reël oorgedra word nie, al maak dit 'n fonetiese lettergreep uit.

Dus, 'n voorbeeld van sulke 2 - komplekse woorde, waarvan die oordrag as 'n fout beskou word:

Die verdeling van woorde in lettergrepe en die oordrag daarvan veroorsaak nie ’n haakplek by kinders totdat moeiliker gevalle in hul taalpraktyk begin voorkom nie – eensillabiese en tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie, asook met verskeie morfeme. Stap-vir-stap doelgerigte werk word vereis om foute wat met woordomvou geassosieer word, te voorkom.

Lettergreep

Kennismaking met die konsep van "lettergreep" vind plaas tydens die tydperk waarin kinders leer lees en skryf. Op grond van waarnemings van die uitspraak van woorde van verskillende strukture, kom die kind, gelei in sy redenasie deur 'n volwassene, tot die gevolgtrekking dat die lugstroom op die oomblik van uitspraak die mondholte in 'n diskontinue stroom verlaat, maar in klein skuddings.

eenlettergrepige tweelettergrepige drielettergrepige woorde

Een gedeelte van die uitgeasemde lug is genoeg om verskeie klanke uit te spreek. Hulle vorm 'n lettergreep - huis, masjien, ba-nan. Terselfdertyd moet 'n vokaal in die lettergreep teenwoordig wees.

Soorte lettergrepe

In Russies, wanneer vokale onttrek word, neem die stem die meeste deel. Die uitspraak van konsonante is minder klankvol. Om hierdie rede is dit die vokale wat die lettergreepvormende funksie verrig. Hieruit volg 'n gevolgtrekking wat jy baie goed moet weet - hoeveel vokale word in 'n woord gevind, soveel lettergrepe is daarin.
Woorde wat een lettergreep in hul samestelling het, word gewoonlik monosillabies genoem. Dit is nie moeilik om te raai watter woorde tweelettergrepige, drielettergrepige, veellettergrepige genoem word nie.

tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie

Benewens bogenoemde klassifikasie is daar 'n verdeling van lettergrepe in oop en geslote. In Russies is lettergrepe geneig om oop te wees, dit wil sê, hulle eindig meestal in 'n klinker - ma-li-na, do-ma, che-re-pa-ha. Geslote lettergrepe eindig op 'n konsonant. Sulke strukture is tipies vir die einde van die woord - pa-ro-hod, earth-le-cop, za-mok.
Die vorming van die vaardigheid van lettergreepverdeling is 'n belangrike vaardigheid wat vervolgens gebruik word in die bepaling van die beklemtoonde vokaal in die woord, sowel as daardie lettergrepe wat nie beklemtoon word nie. Die reëls vir die skryf van woorde wanneer dit nie op 'n reël pas nie en 'n oordrag vereis, word ook geassosieer met die vermoë om woorde in lettergrepe te verdeel.

Die basiese reël vir die omvou van woorde van een reël na 'n ander

Wanneer woorde geskryf word, word dit dikwels nodig om hul dele van een reël na 'n ander oor te dra. In Russies is daar 'n basiese reël wat aandui hoe dit korrek gedoen kan word sonder om die struktuur van die woord te oortree.

tweelettergrepige en drielettergrepige woorde

Die essensie daarvan lê in die feit dat alle woorde slegs deur lettergrepe gedra word, daar is geen ander manier nie, byvoorbeeld om te gooi, weer te klop, omhein, bed. Dit volg hieruit dat dit onmoontlik is om woorde soos skink, lewendig, olifant, onder, oor, tafel en vele ander oor te dra - hulle is eenlettergrepe. Tweelettergrepige, drielettergrepige woorde, sowel as dié wat meer lettergrepe bevat, word van reël tot reël oorgedra in ooreenstemming met hierdie en sommige ander reëls.

Lettergreepstruktuur en oordrag

Benewens woorde wat uit een lettergreep bestaan, is daar 'n groot lys, insluitend tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie. Die verbiedende reël is van toepassing op woorde wat saamgestel is uit lettergrepe van 'n bepaalde struktuur. Soms kan hulle slegs 'n klinker insluit, byvoorbeeld Ya-sha, i-schik, i-ma, i-yun, bel-e, i-mya. Die lys kan baie vergroot word.

tweelettergrepige woorde in Russies

Nie een van hierdie woorde word koppelteken nie, want daar is 'n reël wat verbied om 'n letter op 'n reël te laat of dit na 'n ander reël oor te plaas, selfs al vorm hierdie letter 'n lettergreep. Dieselfde reël moet nagekom word wanneer woorde oorgedra word wat die volgende struktuur het: a-ri-ya, a-ka-qi-ya, re-vo-lu-qi-ya, a-va-ri-ya. Korrekte oordragopsies bestaan, maar daar moet gewaak word om nie foute te maak nie.
’n Ontleding van die taalmateriaal toon dat die algemeenste tweelettergrepige woorde is wat nie van reël tot reël oorgedra kan word nie weens die feit dat die eerste of tweede lettergreep uit een vokaal bestaan.

Die letters b, b, d in die samestelling van die woord

In die Russiese taal is daar monosillabiese, tweelettergrepige, drielettergrepige woorde, wat die letters y, ъ, ь insluit. Behoorlike oordrag van sulke woorde is slegs moontlik as sekere reëls nagekom word. Daar is 'n gids wat aandui hoe om te werk te gaan wanneer sulke woorde van een reël na 'n ander oorgedra word.
Die basiese reël verbied om die aangeduide letters te skei van die een wat hulle voorafgaan. Daarom moet die oordrag so lyk: aankondiging, mi-ka, posman. Woorde soos skink, geëet, mag word nie oorgedra nie, aangesien dit eenlettergrepig is.

Die samestelling van die woord en die oordrag daarvan

Dissillabiese en driesillabiese woorde, wanneer hulle van een reël na 'n ander oorgedra word, vereis kennis van hul samestelling, aangesien daar 'n hele groep reëls is wat hierop gebaseer is.

dissillabiese woorde heers

So, byvoorbeeld, sê een van hulle dat die eerste konsonant van die wortel nie tydens oordrag geskei word nie - op styl, bou, beskadig. As die wortel van die woord met 'n konsonant begin, dan word die finale konsonant van die voorvoegsel daarvan geskei: nuus, seleksie, versprei.

Spesiale koppeltekenreëls

Onderwerpe wat noukeurige aandag verg, sluit in polisillabiese en disillabiese woorde. In Russies is daar 'n reël wat die oordrag van 'n deel wat met 'n vokaal begin, verbied. 'n Voorbeeld is woorde soos saamspeel, vind en ander.

watter woorde tweelettergrepige genoem word

Die koppelteken van woorde met verdubbelde konsonante is ook onderhewig aan spesiale reëls. Die betekenis daarvan lê in die feit dat een konsonant op die lyn bly, en die ander word oorgedra, byvoorbeeld, groep-pa, An-na, kollektief. Sulke tweelettergrepige woorde veroorsaak nie probleme met die uitvoering van die oordrag nie.
Die reël klink anders wanneer dit kom by woorde waar 'n dubbele konsonant aan die begin van die wortel of die tweede stam van saamgestelde woorde is. In hierdie geval bly beide konsonante, wanneer dit oorgedra word, by die wortel, byvoorbeeld nuwe-inleiding, rusie.
Onder die woorde van die Russiese taal is daar 'n groot aantal van diegene waar daar 'n samevloeiing van konsonante is. Wanneer dit oorgedra word, kan daar verskeie aanvaarbare opsies wees, en daarom ontstaan ​​'n groot aantal vrae. In hierdie geval moet voorkeur gegee word aan die opsie waar die integriteit van die beduidende dele van die woord bewaar word - die wortel, voorvoegsel, agtervoegsel.

Woordomvou-oefeninge

Om 'n sterk vaardigheid te vorm om woorde van een reël na 'n ander oor te dra, is dit nodig om gereelde oefenoefeninge uit te voer. Daar is baie metodologiese tegnieke wat studente in staat stel om die onderwerp goed te bemeester.
Om sulke take uit te voer, word dit aanbeveel om kinders 'n verskeidenheid materiaal aan te bied. Dit kan eensillabiese en tweelettergrepige woorde bevat wat nie oorgedra kan word nie, asook woorde met die letters й, ъ, ь en ander.
Byvoorbeeld, in die oefening kan jy die woorde liefde, trein, ingang, omtrent, linne, mal, naamloos, benadering, massa, verhouding, Alexander, koel, boletus insluit. Om die taak korrek te voltooi, moet die student baie oordragreëls onthou. Die frekwensie van die oefeninge en hul kompleksiteit hang af van die vlak van assimilasie van die materiaal deur die kind.


0 replies on “Tweelettergrepige woorde wat nie oorgedra kan word nie - voorbeelde”

Ich denke, dass Sie sich irren. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *