Ontasbare bates

Die ondervinding en arbeidssuksesse van enige werknemer is nie 'n bate van die maatskappy nie as gevolg van die feit dat dit nie afsonderlik van 'n spesifieke eienaar gebruik kan word nie. En om 'n ontasbare hulpbron 'n bate van 'n onderneming te word, moet dit geïdentifiseer kan word sonder verband met ander voorwerpe.

 • werking (van toepassing of nie van toepassing in 'n sekere tydperk);
 • Toepaslik vir die verkryging van ekonomiese voordele en word direk in ondernemingsbestuur of produksieaktiwiteite gebruik. Insluitend - vir die verskaffing van dienste of die uitvoering van bestellings. Verpligte nuanse - al die bogenoemde moet vir meer as 1 kalenderjaar plaasvind.

Hoe om ontasbare bates vir rekeningkunde te klassifiseer

Bates wat in die organisasie verskyn sonder fisiese beliggaming moet in ag geneem word. Selfs al is dit hul eie ontwikkelings, projekte of inligtingsbasisse. Dit alles word 'n nie-bedryfsbate van die organisasie genoem. En dit moet op een of ander manier geklassifiseer word. Daar is baie metodes hiervoor. Byvoorbeeld, jy kan in die volgende kategorieë klassifiseer:

Ontasbare bates behoort nie aan herverkoop onderhewig te wees nie. Maar hulle verskyn by die maatskappy deur 'n aankoop, 'n stigtingsbydrae, of direk deur skepping. Daarna is hulle onderhewig aan boekhouding en waardevermindering.

 • finansiële beleggings.

 

 • skepping van biologiese voorwerpe met sekere eienskappe;

Belangrikste kenmerke van ontasbare bates

Ontasbare bates van 'n organisasie is dinge wat nie aangeraak kan word nie, maar verkoop kan word. Soms - vir 'n groot bedrag in die lopende geldeenheid. Sulke intellektuele hulpbronne sluit as 'n reël in: kundigheid, die reg op 'n patent, ander kopiereg. Prestasies in besigheidsreputasie of op die gebied van seleksie kan ook by ontasbare bates ingesluit word. En nog baie meer wat, wat geen vorm het nie, nietemin in produksie-aktiwiteite gebruik word.

Ander kriteria vir hierdie bates is grootliks dieselfde. Beide dié en ander moet behoorlik verantwoord word, waardevermindering bereken word, ens. As u nie 'n rekenmeester het wat al hierdie werk bekwaam sou uitvoer nie, is dit die moeite werd om 'n afgeleë spesialis hiervoor te lok.

 • Dit behoort aan die onderneming op wettige gronde (outeursertifikaat, patent, ens.), wat ander organisasies en entrepreneurs toelaat om die bedryf daarvan te verbied.
 • vaardighede en ervaring van werknemers, hul intellektuele en professionele prestasies;

Die besit van ontasbare bates verhoog die aantreklikheid en mededingendheid van die organisasie. Die gebruik van eie uitvindings en ontwikkelings in produksie- of bestuursaktiwiteite dui op die maatskappy se innovering.

 • sagteware;
 • kundigheid, tegnologieë;
 • rasionaliseringsvoorstelle, uitvindings;

258 artikel van die Belastingkode in paragraaf 3 en “Regulasies oor rekeningkunde. rekeningkunde" in paragrawe 2 tot 4 verklaar dat 'n bate aan ontasbare bates behoort wanneer dit:

 • waardevermindering (of dit op enige manier daaraan onderhewig is of nie).

Selfs 'n korporatiewe logo of handelsmerk wys hoe verantwoordelik hierdie organisasie handelsmerkontwikkeling hanteer. En dit is 'n belangrike voordeel in die stryd teen mededingers om 'n plek in sy marknis.

 • wesenlike draers van inligting wat intellektuele eiendom is (flitsaandrywers, CD's, ens.);

Sulke ontasbare voorwerpe wat wins bring, na die eerste jaar van gebruik in die organisasie, ontvang die status van ontasbare bates (ontasbare bates). Die hoofkenmerk wat hulle van die vaste bates van die onderneming onderskei, is juis die afwesigheid van 'n materiële vorm.

 • kopieregsertifikate, patente;
 • Het niks met dinge te doen nie.
 • Het 'n billike prys.

As ons praat oor die klassifikasie van ontasbare bates in rekeningkunde. rekeningkunde, dan is die pad van hul voorkoms, prys en ander parameters hier belangriker. In hierdie sin kan die verspreiding van abstrakte hulpbronne uitgevoer word volgens aspekte soos:

 • onvolledig of onvolledig gedokumenteer, asook nie die verwagte resultaat van die ontwikkeling van 'n nuwe tegnologie of produk bring nie;

Waarvoor is ontasbare bates?

In 'n klein besigheid is die waarde van ontasbare bates as 'n reël uiters klein of onmerkbaar. Geen groot naam, geen eie R & D vir die werkswinkel "Op die hoek van die winkel" is nie nodig nie. ’n Heeltemal ander situasie ontstaan ​​wanneer die onderneming begin groei. Die belangrikheid van ontasbare bates groei eksponensieel. En hul afwesigheid word 'n potensiële bedreiging vir verdere ontwikkeling.

 • Nie beplan vir verkoop in die nabye toekoms vir dieselfde tydperk nie.

Belastingkode van die Russiese Federasie Artikel 258. Depresiasiegroepe (subgroepe)

In 'n meer algemene sin behoort ontasbare bates nie deur die boekhouding van wesenlike hulpbronne te gaan nie en identifikasiekenmerke te hê. Die onderneming gebruik dit in spesifieke produksie- of bestuursaktiwiteite, wat 'n sekere wins meebring (dit word egter ook met koste geassosieer).

Het jy al ooit daaraan gedink hoeveel 'n maatskappylogo kan kos? Wat van die patente en ander intellektuele eiendom wat dit ontvang het? Die bekende afkorting KVN is byvoorbeeld $36 miljoen werd Dit is 'n ontasbare bate van AMiK en is 'n goeie voorbeeld van hoe 'n voorwerp sonder 'n vorm 'n baie stewige prys kan hê.

 

 • en selfs werke van wetenskap, kuns of letterkunde, as hulle op een of ander manier tot voordeel van die saak gebruik kan word.
 • logo's, handelsmerke;
 • reputasieprestasies;

 

Daar is ook ontasbare bates wat glad nie aan waardevermindering onderhewig is nie – die treffendste voorbeeld is die logo, die maatskappy se handelsmerk. Sulke ontasbare bates verloor nie waarde met verloop van tyd nie, maar voeg inteendeel waarde toe.

 

 • metode van voorkoms (eie produksie, aankoop, skenking, ens.);
 • die koste om 'n maatskappy te skep (org. uitgawes);

 

As ons oor die laaste maatstaf praat, laat ons dadelik verduidelik dat sommige ontasbare bates, soos materiële hulpbronne, kan verslyt. Dis net dat slytasie meer moreel is – dit wil sê, intellektuele prestasies raak uitgedien, wat leidende posisies aan nuwes oplewer. Alhoewel daar verskeie metodes en groepe van waardevermindering is, word slegs die metode daarvan in ag geneem vir belasting. Dit wil sê, ontasbare bates word in twee kategorieë verdeel: met lineêre en nie-lineêre waardevermindering.

Rekeningkundige regulasie. rekeningkundige en finansiële verslagdoening in die Russiese Federasie

Wat word nie as 'n ontasbare bate beskou nie?

Om 'n ongelukkige fout as gevolg van onervarenheid te vermy, moet jy weet watter van die abstrakte hulpbronne nie as ontasbare bates geklassifiseer word nie. Kom ons verduidelik met spesifieke voorbeelde:

Sulke hulpbronne moet as die eiendom van die organisasie hanteer word. Hulle is nie net onderhewig aan gebruik en verkoop nie, maar ook aan ruil en ander finansiële gebruik. Enige kommersiële struktuur kan dus ontasbare bates hê, maar nie almal is in staat om inkomste te ontvang uit hul gebruik in die produksie van hul produkte nie. Wel, diegene wat nie hierdie geleentheid mis nie, voer die boekhouding van ontasbare bates anders uit.

Ontasbare bates: wat daarop van toepassing is (voorbeelde)

Wat van toepassing is op ontasbare bates in rekeningkunde, sal ons in hierdie materiaal vertel en voorbeelde van sulke bates gee.

Ontasbare bates sluit in

Oor die algemeen sluit ontasbare bates voorwerpe van intellektuele eiendom in. Watter voorwerpe verwys na ontasbare bates in voorbeelde? As daar aan sekere kriteria voldoen word, sluit ontasbare bates veral in (klousule 1 van artikel 1225 van die Burgerlike Wetboek van die Russiese Federasie):

 • werke van wetenskap, letterkunde en kuns;
 • rekenaarprogramme;
 • Databasis;
 • optrede;
 • fonogramme;
 • uitsaai van lug- of kabeluitsaaiorganisasies;
 • uitvindings;
 • bruikbare modelle;
 • industriële monsters;
 • keuringsprestasies;
 • topologie van geïntegreerde stroombane;
 • kennis;
 • handelsname;
 • handelsmerke en diensmerke;
 • benamings van oorsprong van goedere;
 • kommersiële benamings.

As ons egter voorbeelde hierbo gee vir ontasbare bates, bedoel ons dat, aan die een kant, enige sodanige voorwerp 'n ontasbare bate vir 'n organisasie kan word. Maar aan die ander kant is dit nodig dat dit aan sekere voorwaardes voldoen.

Onthou dat sulke voorwaardes insluit (klousule 3 PBU 14/2007):

 • die fasiliteit se vermoë om ekonomiese voordele in die toekoms te genereer (byvoorbeeld die gebruik van die fasiliteit in die produksie van produkte of in die uitvoering van werk);
 • die organisasie het beheer oor die bate (dit het die reg om voordele te ontvang, en toegang van ander persone tot so 'n bate is ook beperk);
 • die voorwerp kan geïdentifiseer word, dit wil sê geskei van ander bates;
 • die voorwerp bedoel is vir gebruik vir 'n tydperk van meer as 12 maande;
 • die voorwerp is nie veronderstel om binne 12 maande verkoop te word nie;
 • die koste van die bate kan betroubaar bepaal word;
 • die voorwerp het geen materieel-wesenlike vorm nie.

Bogenoemde beteken die volgende. Byvoorbeeld, 'n rekenaarprogram is 'n voorwerp van intellektuele eiendom. Gestel 'n organisasie het so 'n program in die huis geskep, maar beplan om die eksklusiewe reg daarop te verkoop binne die volgende 12 maande. In hierdie geval word nie aan die langtermynvereiste voldoen nie, dus kan die bate nie as ontasbare bates verantwoord word nie. En as 'n eksklusiewe sagtewarelisensie verkry word, is dit 'n ontasbare bate as dit beplan word om vir 'n tydperk van meer as 12 maande in die vervaardiging van produkte, werkverrigting of dienslewering gebruik te word.

Bogenoemde lys van bates wat as ontasbare bates erken kan word, is nie 'n volledige lys van voorbeelde van ontasbare bates nie.

In rekeningkunde, as deel van ontasbare bates, word 'n positiewe besigheidsreputasie ook in ag geneem, wat kan ontstaan ​​wanneer 'n onderneming as 'n eiendomskompleks verkry word, indien die prys wat aan die verkoper betaal is die som van alle bates en laste op die balansstaat oorskry. van die verkrygde onderneming vanaf die datum van aankoop (klousules 4, 42 van PBU 14/2007).

Wat is nie van toepassing op ontasbare bates nie (IA)

Wat kan toegeskryf word aan ontasbare bates en onder watter omstandighede, het ons hierbo aangedui. As 'n voorwerp van intellektuele eiendom byvoorbeeld nie aan enige voorwaarde vir erkenning as 'n ontasbare bate voldoen nie, sal dit dus nie as 'n voorwerp van ontasbare bates beskou word nie.

Daarbenewens beklemtoon PBU 14/2007 dat hulle nie as ontasbare bates erken word nie (klousule 2, 4 van PBU 14/2007):

 • N&O wat nie 'n positiewe resultaat gelewer het nie of nie op die voorgeskrewe wyse voltooi en geformaliseer is nie;
 • materiële draers waarin die resultate van intellektuele aktiwiteit uitgedruk word;
 • finansiële beleggings;
 • organisatoriese uitgawes (uitgawes verbonde aan die stigting van 'n regspersoon);
 • intellektuele en besigheidseienskappe van die organisasie se personeel, hul kwalifikasies en vermoë om te werk.

Daarom, byvoorbeeld, die antwoord op die vrae "is aandele ontasbare bates?" of "is die professionele ervaring van werknemers van toepassing op ontasbare bates?" negatief sal wees.

Algemene wanopvattings sluit in die oortuiging dat opleidingskoste gekapitaliseer kan word. Alhoewel dit die besigheid in die toekoms kan bevoordeel, kan hierdie koste nie van die onderneming geskei word nie en die maatskappy behou geen wetlike of kontraktuele regte op hulle nie. Dit is omdat werknemers die reg het om die maatskappy te eniger tyd te verlaat afhangende van die kennistydperk, dus kan die maatskappy nie toegang tot hierdie ekonomiese voordeel vir ander beperk nie.

Voorneme om die ontwikkeling van die projek te voltooi

Fokus van die eksamen van die kursus "Finansiële Verslagdoening":

(b) Nie-monetêre bate

Daarbenewens word handelsmerke wat intern deur die maatskappy geskep is spesifiek verbied om erken te word. Dit het 'n probleem geskep waar sommige van die kernbates van vandag se besighede dalk nie herken word nie.

Indien aan die ses kriteria voldoen word, kan die maatskappy die bate teen kosprys erken. Die sleutelbeginsel hier is dat koste eers as 'n bate erken kan word vanaf die tyd dat al ses items nagekom is tot die datum waarop die projek voltooi is. Enige koste wat aangegaan word voordat die kriteria nagekom word, word in die inkomstestaat as uitgawe gedra soos dit aangegaan word. Eweneens sal enige koste verbonde aan die navorsing van 'n nuwe produk aangegaan word lank voordat aan die ses kriteria voldoen word, dus sal dit ook as uitgawes betaal word.

Die grootste probleem met herwaardasie onder IAS 38 is dat 'n item slegs herwaardeer kan word as daar 'n aktiewe mark is. Dit beteken dat transaksies met voldoende reëlmaat en volume sal plaasvind om prysinligting op 'n deurlopende basis te verskaf. In die praktyk is dit nie realisties nie, aangesien ontasbare bates gewoonlik uit hul aard uniek is. Voorbeelde wat in die standaard gegee word, sluit in items soos visvangkwotas en taxi-lisensies, wat tot 'n mate wys dat die standaard self 'n bietjie verouderd is.

Beskikbaarheid van voldoende hulpbronne wat nodig is om die projek te voltooi

Wettige/kontraktuele regte ontstaan ​​dikwels in gekonsolideerde finansiële state. Byvoorbeeld, indien 'n entiteit 'n beherende belang in 'n maatskappy wil verkry wat baie langtermynkontrakte met groot kliënte het, sal daardie kontrakte teen billike waarde in die gekonsolideerde finansiële state gedra word as sleutelbates wat saam met die filiaal verkry is. In 'n maatskappy se individuele verslagdoening kan wettige/kontraktuele regte verwys na iets soos 'n franchise wat die organisasie nie aan 'n derde party mag verkoop nie. 'n Franchise-ooreenkoms soos hierdie sal steeds identifiseerbaar wees vir die doeleindes van 'n maatskappy se afsonderlike finansiële state omdat dit uit wetlike/kontraktuele regte ontstaan ​​het, al kan dit nie afsonderlik verkoop word nie.

Vermoë om 'n bate te gebruik of te verkoop

Skeibare ontasbare bates is items wat van die onderneming as geheel geskei kan word, wat beteken dat dit van die onderneming verkry kan word sonder dat dit nodig is om die hele maatskappy te verkry. Items wat as skeibare ontasbare bates gekategoriseer kan word, is tipies items soos lisensies of patente wat een persoon regte van 'n ander kan verkry.

1. Definisie van 'n ontasbare bate

In die finansiële state van Res Co kan slegs $1.5 miljoen gekapitaliseer word aangesien slegs vanaf 1 Julie 20X5 aan alle erkenningskriteria voldoen word. Alhoewel die bate waarskynlik aansienlike voordele sal genereer en 'n totaal van $5,5 miljoen se navorsings- en ontwikkelingskoste aangegaan is, kan die koste wat voorheen aangegaan is nie as bates erken word nie.

In die Finansiële State-eksamen kan daar van jou verwag word om die korrekte aanvanklike rekeningkunde vir 'n item te identifiseer en te verduidelik in verband met of dit gekapitaliseer kan word of nie. Vir navorsing en ontwikkeling sal jy dalk ses kriteria moet toepas om te bepaal vanaf watter datum koste gekapitaliseer kan word. Jy sal dan die ontwikkelingskoste-bate en enige bedrae wat in die inkomstestaat as uitgawe moet betaal, moet bereken.

Saamgestel deur 'n lid van die eksamengroep vir die kursus "Finansiële Verslagdoening"

Vermoë om koste betroubaar te skat

In hierdie voorbeeld is die Gadgetworks-handelsmerk duidelik skeibaar aangesien dit onderhandel word om apart van die res van Gadget Co. se besigheid verkry te word. Dit is 'n nie-monetêre bate en het geen fisiese vorm nie. Daarom, onderhewig aan die erkenningskriteria wat later in hierdie artikel bespreek word, sal dit erken word as 'n ontasbare bate in Entertain Co se afsonderlike staat van finansiële posisie teen $1.2 miljoen (Dt Ontasbaar, Cr Kontant).

Die reëls vir aanvanklike erkenning van ontasbare bates onder IAS 38 is relatief eenvoudig. As 'n bate verkry is, sal dit aanvanklik teen kosprys erken word, soos getoon in die Entertain Co.-voorbeeld hierbo.

(a) Identifiseerbaar

Dit is regverdig om te sê dat die reëls van die standaard dalk nie sommige van die kernwaardes van vandag se organisasies weerspieël nie. Dit beteken dat die handelsmerke van baie moderne tegnologiemaatskappye nie in die finansiële state ingesluit sal word nie, wat lei tot groot verskille tussen die markwaarde van die maatskappy en die waarde van bates wat in sy finansiële state weerspieël word. Die Internasionale Rekeningkundige Standaarderaad (IASB) het hierdie kwessie erken en dit is moontlik dat dit in toekomstige tydperke by sy standaardbepalingsagenda gevoeg sal word.

'n Ontasbare bate word in Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS) gedefinieer as "'n identifiseerbare nie-monetêre bate wat geen fisiese vorm het nie". Hierdie definisie is reeds 'n bietjie nutteloos vir studente, en in hierdie artikel sal ons dit afbreek.

Tegniese uitvoerbaarheid

In teorie maak IAS 38 voorsiening vir die herwaardasie van ontasbare bates en dit sal op dieselfde manier as die herwaardasie van eiendom, aanleg en toerusting hanteer word. Enige toename in billike waarde sal by die bate gevoeg word en in ander omvattende inkomste erken word.

(c) Geen fisiese vorm het nie
Dit is waar die standaard kontroversie begin veroorsaak. As 'n reël kan ontasbare bates wat binne die maatskappy geskep word nie gekapitaliseer word nie. Die rede waarom ontasbare bates wat deur die organisasie self geskep word, dikwels nie gekapitaliseer kan word nie, is dat dit moeilik is om die ware voordeel van die bate te bepaal, of selfs om die spesifieke koste te bepaal wat aan voorwerpe soos handelsmerke toegeskryf kan word.

In 20X3 het Entertain Co onderhandelinge aangegaan om die Gadgetworks-handelsmerk van Gadget Co vir $1,2 miljoen te bekom. Dit sal Gadget Co in staat stel om produkte onder die Gadgetworks-handelsmerk te verkoop en toegang tot die Gadgetworks-webdomein te bied. Entertain Co wou nie enige ander bates van Gadget Co se besigheid bekom nie, soos ander handelsmerke of vaste eiendom, en het dus nie daarin belang gestel om Gadget Co se besigheid as geheel te bekom nie.

In die praktyk sal die ouditeur hierdie kriteria oorweeg en bepaal of daar aan die projek voldoen is. Die beginsel van die ses kriteria is dat 'n bate slegs erken kan word wanneer die projek struikelblokke, soos regulatoriese toetsing, oorkom en die maatskappy die gewilligheid en vermoë kan demonstreer om die projek te voltooi.

(b) Intern gegenereerde ontasbare bates
Daar is eintlik een intern gegenereerde ontasbare bate wat gekapitaliseer kan word. Dit is ontwikkelingskoste, waar maatskappye die koste aangaan om nuwe produklyne of produksiemetodes te ontwikkel. Hulle kan gekapitaliseer word vanaf die oomblik dat aan die ses erkenningskriteria voldoen word. Die ses kriteria is makliker om te onthou deur die PIRATE mnemonic (die eerste letters van die terme in Engels) te gebruik.

(a) Kosterekeningkundige model
Vir 'n ontasbare bate om identifiseerbaar te wees, beteken dit dat dit skeibaar moet wees of spruit uit wetlike/kontraktuele regte.

Waarskynlike toekomstige ekonomiese voordele

Ontasbare batebeginsels is die sleutel tot beide die Finansiële Verslagdoening-eksamen en die Strategiese Korporatiewe Verslagdoening (SBR)-eksamen. Jy moet die algemene beginsels van hul rekeningkunde ken, benewens die nodige berekeninge. Terwyl IAS 38 'n sleutelstandaard is, kan 'n mens argumenteer dat IAS 38 nie geskryf is met vandag se tegnologiemaatskappye in gedagte nie. Die standaard is in 1998 geskryf, dieselfde jaar wat die eerste MP3-speler verskyn het, wat $200 gekos het en 'n uur se musiek kon hou.

(b) Herwaardasiemodel

Fokus van die eksamen "Finansiële Verslagdoening":

IAS 38 Ontasbare bates is een van die sleutelstandaarde in die Finansiële Verslagdoening (FR)-eksamen, wat beskryf hoe maatskappye rekening moet hou met ontasbare bates. Hierdie standaard kan in alle afdelings van die eksamen getoets word. 'n Goed voorbereide kandidaat moet in staat wees om die sleutelbeginsels van die standaard te verstaan ​​en te verduidelik, benewens die voorbereiding van berekeninge. Hierdie berekeninge hou hoofsaaklik verband met die aanvanklike erkenning of daaropvolgende meting van die bate.

Die erkenning van intern gegenereerde ontasbare bates in die gekonsolideerde finansiële state word gereeld in afdeling C van die eksamen getoets. Aansoekers kan gevra word om berekeninge te maak gebaseer op hierdie billike waarde en kan ook gevra word om te verduidelik waarom dit in die groep se finansiële state erken word en nie in die individuele entiteit se finansiële state nie.

2. Aanvanklike erkenning van ontasbare bates

Hierdie definisies is belangrik vir die Finansiële Verslagdoening-eksamen. Hulle kan in Afdeling A of B getoets word, waar jy dalk die korrekte stellings moet identifiseer, maar hulle kan ook in Afdeling C getoets word, waar jy die sleutelbeginsels op die scenario toepas en verduidelik hoe om die element korrek te verantwoord.

Benewens hierdie, kan handelsmerke ook skeibaar wees. 'n Maatskappy kan baie verskillende produklyne hê en wil dalk een van hierdie handelsmerke verkoop, wat gedoen kan word sonder om die hele maatskappy te verkoop. Dit is belangrik om daarop te let dat intern geskepte handelsmerke nie gekapitaliseer kan word nie (d.w.s. erken in die staat van finansiële posisie), wat later in die artikel bespreek sal word.

In die vroeëre voorbeelde van Entertain Co en Res Co, sal die bates in beide gevalle onder die kostemodel verantwoord word. Die nuttige lewensduur van die Gadgetworks-handelsmerk moet vasgestel word. As dit 'n beperkte lewensduur het, sal dit daarvolgens afgeskryf word. Indien nie, sal 'n jaarlikse waardedalingstoets uitgevoer moet word. Farmaseutiese ontwikkelingskoste sal oor 'n nutsduur van vyf jaar geamortiseer word.

Bankrekeninge of langtermynbeleggings wat 'n vaste bedrag sal ontvang, sal nie as ontasbare bates kwalifiseer nie omdat dit geldelike bates is. Dit beteken dat items soos handelsdebiteure of leningsdebiteure nie onder IAS 38 verantwoord word nie, selfs al het dit nie 'n fisiese vorm nie. Nog 'n belangrike bate waaraan jy nie fisies kan raak nie, kan 'n belegging in 'n maatskappy se aandele wees. Hierdie is almal voorbeelde van bates, maar moet onder IFRS 9 Finansiële Instrumente as finansiële bates eerder as as ontasbare bates onder IAS 38 verantwoord word.

3. Daaropvolgende waardasie van ontasbare bates

Die erkenning van ontasbare bates in die gekonsolideerde finansiële state bring iets na vore wat na 'n wanverhouding lyk. In ooreenstemming met die beginsels van IFRS 3 Besigheidskombinasies, moet 'n ontasbare bate wat in 'n besigheidsamevoeging verkry is, teen billike waarde erken word. Dit beteken dat sommige intern gegenereerde bates (soos handelsmerke of navorsingskoste) wat nie in die filiaal se eie finansiële state erken kan word nie, nou in die gekonsolideerde finansiële state erken word. Dit is omdat dit vir die groep nie intern geskepte bates is nie, maar eintlik as deel van 'n filiaal verkry word. Daarom word hulle teen billike waarde in die gekonsolideerde finansiële state gedra,

VOORBEELD:

Wat berekeninge betref, hou die mees bespreekte kwessies verband met die areas van waardevermindering of waardedaling. Hulle kan in enige afdeling van die eksamen wees, maar dit is onwaarskynlik dat hulle besonder moeilik sal wees. Daarbenewens word van aansoekers verwag om bewus te wees van die spesifieke reëls vir die verantwoording van 'n ontasbare bate met 'n onbepaalde nuttige lewensduur, en wanneer ontasbare bates herwaardeer mag word of nie.

(d) Gekonsolideerde finansiële state

(a) Verworwe ontasbare bates

Res Co ontwikkel 'n nuwe reeks farmaseutiese produkte en het $2 miljoen tot 1 Januarie 20X5 bestee. Op 1 Januarie 20X5 het die direksie volle befondsing vir die res van die projek goedgekeur na aanleiding van belowende resultate, en nog $1 miljoen bestee teen 1 April 20X5. Op 1 April 20X5 is probleme in die proef ontdek en die mediese reguleerder het nie goedkeuring vir die gebruik van die farmaseutiese middels verleen nie. Res Co het teen 1 Julie 20X5 nog $1 miljoen bestee, waarna die goedkeuring verleen is. Tussen 1 Julie 20X5 en 1 Oktober 20X5 het Res Co $1,5 miljoen bestee om die produk tot die finale stadium van ontwikkeling te bring. Die nuwe farmaseutiese produkte sal na verwagting meer as $20 miljoen se inkomste genereer en 'n nuttige lewensduur van vyf jaar hê.

Soortgelyk aan die beginsels van IAS 6 Eiendom, Aanleg en Toerusting, is daar twee hoof rekeningkundige modelle vir ontasbare bates. Dit is óf 'n kostemodel óf 'n herwaardasiemodel, en die metodes wat gebruik word stem baie ooreen met IAS 6-metodologie in toepassing.

VOORBEELDE:

Om dinge eenvoudig te hou, is die items wat binne die bestek van IAS 38 val, elemente wat nie aangeraak kan word nie en is dikwels tegnologie-gebaseerd. Dit sluit dus dikwels handelsmerke, ontwikkelingskoste geassosieer met navorsing, patente, klandisiewaarde en soortgelyke items in waar al wat die maatskappy fisies kan hê 'n regsdokument is, nie 'n fisiese item nie.

Sodra vasgestel is dat 'n item aan die definisie van 'n ontasbare bate voldoen, moet die entiteit bepaal of dit aan die erkenningskriteria voldoen. ’n Ontasbare bate kan slegs erken word indien dit waarskynlik is dat die verwagte toekomstige ekonomiese voordele (d.w.s. inkomste uit die verkoop van produkte of dienste) wat met die bate verband hou na die entiteit sal vloei en die koste van die bate betroubaar gemeet kan word.

Onder die kostemodel moet 'n ontasbare bate oor sy nuttige lewensduur afgeskryf word. Waardevermindering is soortgelyk aan waardevermindering van vaste bates en die term "amortisasie" word bloot gebruik om die waardevermindering van ontasbare bates te definieer. Die belangrikste verskil tussen die verantwoording van ontasbare bates onder die kosteberekeningsmodel en tasbare bates het betrekking op ontasbare bates met 'n onbepaalde leeftyd. Ontasbare bates met 'n onbepaalde leeftyd (soos klandisiewaarde of moontlik handelsmerke) word nie geamortiseer nie, maar daar word van die maatskappy verwag om 'n jaarlikse waardedalingstoets uit te voer om te bepaal of die bate gedaal het of nie.

(c) Navorsings- en ontwikkelingskoste

 • 'n Bate het nie 'n wesenlike vorm nie.

Oordrag van die gebruiksreg. In hierdie geval sal die koper van die gebruiksreg aan jou gereelde tantième betaal. Aangesien die bate in jou besit bly (jy het die eksklusiewe reg), kan jy dit nie van die balansstaat afskryf en ophou waardevermindering oploop nie. Die bedrading is soos volg:

Waardevermindering per maand = Aanvanklike (huidige) koste / SPI (maand)

 • Ons weerspieël die markwaarde van ontasbare bates - Dt 08 Kt 98.
 • as ons gebruik vir die produksie, heropbou en modernisering van ander bates - Dt 08 Kt 05.
 • Ons neem die koste van die ontvangde bate in ag - Dt 012.

 

Jy kan jou ontasbare bates aan 'n ander organisasie, individuele entrepreneur of individu verkoop. Om dit te doen dra hulle die eksklusiewe reg op die voorwerp oor deur 'n vervreemdingsooreenkoms te sluit. Nog 'n opsie is om slegs die reg om die bate te gebruik oor te dra.

Personeel is nie 'n ontasbare bate nie. Dit word in paragraaf 4 van PBU 14/2007 gestel. Daar word ook opgemerk dat die koste van die opening of herorganisering van 'n maatskappy ook nie ontasbare bates is nie.

 

 • as ons in ander aktiwiteite gebruik - Dt 91-2 Kt 05.

 

Rekeningkunde vir 'n bate hang af van hoe dit ontvang is. Ontasbare bates kan onafhanklik geproduseer, gekoop, gratis ontvang word. Dit is in elk geval nodig om 'n bate teen sy oorspronklike koste in ag te neem - die som van die werklike koste van die aankoop of skepping daarvan.

Rekeningkunde vir ontasbare bates

Ontasbare bates (IA) verskil van ander deurdat hulle nie 'n fisiese vorm het nie. Klandisiewaarde en verskeie voorwerpe van intellektuele eiendom val in hierdie kategorie, byvoorbeeld:

As 'n ontasbare bate 'n nuttige lewensduur (SLI) het, dra dit sy waarde geleidelik oor na koste in die vorm van waardevermindering. U moet die termyn bepaal op die stadium van aanvaarding van die bate vir verantwoording. Dit kan die tydperk wees waartydens jy die eksklusiewe reg sal hê, die beplande gebruikstydperk, of die tydperk waarvoor jy die volume goedere wil produseer waarvoor jy die ontasbare bate gekoop het.

 

 • Ons weerspieël die belastingaftrekking vir BTW - Dt 68-BTW Kt 19.

 

Ten einde inligting oor die teenwoordigheid, toestand en beweging van individuele voorwerpe van ontasbare bates te spesifiseer, word analitiese rekords op rekening 04 gehou.

Die rekeningkundige eenheid van ontasbare bates is 'n voorraadvoorwerp, dit wil sê 'n stel regte op ontasbare bates wat op grond van een dokument (patent, sertifikaat, kontrak) ontstaan ​​het en bedoel is om onafhanklike funksies te verrig.

 

 • Die entiteit is nie van plan om die bate binne die volgende 12 maande of bedryfsiklus te verkoop nie.
 • geheime resepte en produksietegnologieë, die sogenaamde know-how;
 • Ons aanvaar die bate vir rekeningkunde - Dt 04 Kt 08.

 

Erken inkomste uit die verkoop van ontasbare bates as ander en reflekteer in rekeningkunde op die datum van ondertekening van die kontrak of registrasie van die oordrag van regte, indien nodig.

 

 • Ons neem die belasting en ander verkoopskoste in ag - Dt 91-2 Kt 76.

 

Bereken waardevermindering in ooreenstemming met die metode wat in die rekeningkundige beleid gekies en goedgekeur is. Daar is drie van hulle om van te kies:

 

 • Ons weerspieël die ontvangde tantieme in ander inkomste of verkoopsinkomste - Dt 62 Kt 90-1 of 91-1.
 • Die koste van 'n bate kan betroubaar bepaal word.
 • Ons aanvaar aftrekbare BTW - DT 68-BTW Kt 19.
 • Ons neem BTW in ag onder die kontrak - Dt 19 Kt 60.

 

Waardevermindering word gehef vanaf die maand wat volg op die maand waarin die bate in ag geneem word. Aanwas stop eers vanaf die maand wat volg op die een waarin die koste van ontasbare bates ten volle terugbetaal of van die balansstaat afgeskryf is.

 

 • Ons weerspieël inkomste uit die oordrag van eksklusiewe regte - Dt 62 Kt 91-1;

 

Indien die SPI nie bepaal kan word nie, kan waardevermindering nie gehef word nie. Maar in hierdie geval moet al die faktore wat u verhoed om die term te ken, in die verduidelikings van die rekeningkunde aangedui word

Waardevermindering per maand = Werklike uitset geproduseer in 'n maand met behulp van hierdie ontasbare bate × Aanvangskoste / Verwagte uitset vir die hele FIA.

 • Ons hef BTW (as die oordrag belas word) - Dt 91-2 Kt 68-BTW;

 

In die balansstaat word ontasbare bates in reël 1110 van die “Nie-bedryfsbates”-afdeling weerspieël. Om die korrekte syfer vir die lyn te bereken, moet jy die reswaarde van die bates uitvind - neem die saldo van Dt 04 en trek die saldo van Kt 05 daarvan af. Dit is as gevolg van die feit dat die saldo opgestel is in 'n netto aanslag, dit wil sê minus waardevermindering en ander regulatoriese waardes.

Op watter rekeninge om rekords van ontasbare bates te hou

 

 • boeke, skilderye, films, musiek en ander kunsvoorwerpe;

 

Die SPI moet jaarliks ​​hersien word. As dit verander, word die waardeverminderingsberekening aangepas. In rekeningkunde word aanpassings as veranderinge in rekeningkundige ramings aangeteken en vooruitsigtelik in inkomste en uitgawes erken.

 

 • Die bate kan in die toekoms geld bring. 
 • Ons neem BTW in ag op die bedrag van koste - Dt 19 Kt 60, 76.
 • 'n Bate kan geïsoleer of van ander bates geskei word.
 • Ons neem die koste van die verkryging van 'n bate (BTW uitgesluit) in ag - Dt 08 Kt 60, 76.

 

Voorwaardes vir die aanvaarding van 'n bate vir verantwoording as ontasbaar

Rekeningkunde vir die oordrag van ontasbare bates

 

 • Dalende saldo - met hierdie metode sal die jaarlikse waardevermindering geleidelik afneem. Dit word gekies vir daardie bates wat die meeste inkomste bring aan die begin van gebruik.

  Rekeningkunde vir die verkryging of skepping van ontasbare bates

 • Ons versamel alle produksiekoste op rekening 08 - Dt 08 Kt 70, 69, 76, 60.
 • Analitiese rekeningkunde van ontasbare bates

  Om rekening te hou met ontasbare bates, maak hulle ook rekeningkundige kaarte No. NMA-1 oop en begin ander soortgelyke dokumente.

  Waardevermindering per maand = Restwaarde aan die begin van die maand × Vermenigvuldiger (deur uself gestel, tot 3) × Oorblywende TPI (maand)

 • Ons weerspieël die betaling vir die verkryging van die gebruiksreg (BTW uitgesluit) - Dt 97 Kt 60.

 

Maak die volgende lyne op:

Indien enige van die voorwaardes nie nagekom word nie, sal dit nie moontlik wees om die bate as ontasbare bates te verantwoord nie. In sulke gevalle kan die waarde daarvan ingesluit word by R&D-koste, uitgestelde koste of huidige koste.

 

 • In verhouding tot volume van produksie - waardevermindering hang af van die mate van gebruik van die bate, maar die berekening is moeisaam. Hierdie metode is nie geskik vir inkomstebelastingdoeleindes nie.

  Waardevermindering van ontasbare bates

 • Die bate sal vir meer as 12 maande of bedryfsiklus gebruik word as dit meer as 12 maande is.
 • Ons het die bate op rekord geplaas - Dt 04 Kt 08.
 • Die waardeverminderingspostering hang af van hoe die depresieerbare ontasbare bate gebruik word:
 • webdienste, rekenaarprogramme, mobiele toepassings, webwerwe;
 • uitvindings, industriële ontwerpe, nutsmodelle;
 • handelsmerke en diensmerke;
 • Die organisasie het die reg om inkomste uit hierdie voorwerp te ontvang, en ander persone het nie toegang tot die ekonomiese voordele daaruit nie. Dit wil sê, die maatskappy moet patente, sertifikate, ooreenkomste oor die vervreemding van eksklusiewe regte of ander dokumente hê.
 • Ons skryf waardevermindering op die oorgeplaaste bate af - Dt 05 Kt 04.
 • Wat is ontasbare bates

 • as ons in die hoofaktiwiteit gebruik - Dt 20 (23, 25, 44) Kt 05.
 • Lineêr is die maklikste manier met gelyke betalings. Hy word gekies wanneer dit moeilik is om toekomstige inkomste uit ontasbare bates te skat.
 • Elke maand skryf ons 'n deel van die totale betaling wat in die uitgawes van die toekomstige tydperk verantwoord is aan die uitgawes van die verslagdoeningstydperk toe - Dt 20 Kt 97.
 • Ons skryf die reswaarde van ontasbare bates toe aan uitgawes - Dt 91-2 Kt 04.
 • Ons gaan voort om waardevermindering te hef. As die oordrag van gebruiksregte jou hoofaktiwiteit is, skryf waardevermindering af na die koste van gewone aktiwiteite Dt 20 (23, 25, 44) Kt 05, indien nie die hoof een nie, na ander uitgawes - Dt 91-2 Kt 05.
 • Hou rekords van ontasbare bates deur die Kontur.Rekeningkundige diens te gebruik. Stel dokumente op, bereken waardevermindering, neem bates in ag en skryf van die balansstaat af. En in die rekeningkundige afdeling kan u verslae voorberei en dit via die internet aan regulerende owerhede oordra. Alle nuwe gebruikers kry 14 dae se gratis werk in die diens.

 

Die rekeningkundige prosedure vir ontasbare bates is soortgelyk aan dié vir vaste bates. Voordat die debiet van rekening 04 ingevoer word, word die bate en alle koste vir die ontvangs daarvan in ag geneem op rekening 08 “Beleggings in nie-bedryfsbates”. 

Aankoop van NMA. Aanvanklike koste kan kontrakfooie, deskundige advies om die bate te koop, registrasiefooie, nie-terugbetaalbare belasting en ander koste wat direk met die verkryging verband hou, insluit. Die bedrading is soos volg:

Maatskappye wat vir vereenvoudigde rekeningkunde in aanmerking kom, kan die koste van die aankoop of skep van ontasbare bates as uitgawes insluit soos dit voorkom en nie in ontasbare bates weerspieël word nie.

Gratis kwitansie. As jy 'n bate gegee is, moet dit teen markwaarde gewaardeer word. Dit word bepaal op die datum van aanvaarding vir rekeningkunde. Die bedrading is soos volg:

Skepping van NMA. As jy self 'n bate geskep het, neem dit in ag teen kosprys, wat al die koste van die skepping en registrasie daarvan insluit. Dit sal die koste van werknemers se salarisse, versekeringspremies, toerustinghuur, kundigheid, pligte, registrasie, bystand van derde partye in die skep van 'n bate insluit. Jy kan 'n bate in ag neem nadat jy 'n patent ontvang het. Die bedrading is soos volg:

Verkoop van NMA. Om 'n voorwerp te verkoop, sluit 'n ooreenkoms oor die vervreemding van eienaarskap, stel 'n faktuur en 'n handeling van aanvaarding en oordrag op. Ook moet die oordrag van regte soms geregistreer word.

Balansstaat

Aankoop van die reg om te gebruik. Vir ontasbare bates, waarvoor die organisasie slegs die gebruiksreg gekoop het, word 'n effens ander prosedure verskaf. Dit geld ook vir verskeie rekeningkundige programme of wetlike verwysingstelsels. Verantwoord sulke bates op 'n buitebalansstaat teen die koste gespesifiseer in die kontrak. Ken herhalende betalings vir gebruik aan die uitgawes van die verslagdoeningstydperk toe, en as jy 'n eenmalige betaling maak, beskou dit as 'n uitgestelde uitgawe en skryf dit as uitgawes af terwyl die kontrak in werking is. Die bedrading is soos volg:

Rekening 05 word gebruik om waardevermindering op ontasbare bates te bereken - waardevermindering word op die lening weerspieël. Vanaf 1 Januarie 2008 kan waardevermindering nie op die krediet van rekening 04 gehef word nie, en sodoende die aanvanklike koste van ontasbare bates verminder.

 • Wanneer die termyn van die gebruikskontrak eindig, skryf ons die koste van ontasbare bates af - Kt 012.

Om 'n voorwerp vir verantwoording as 'n ontasbare bate te aanvaar, moet jy seker maak dat sewe voorwaardes gelyktydig daarvoor nagekom word:

Ontasbare bates is 'n spesiale tipe eiendom wat nie 'n fisiese vorm het nie. Dit kan verskeie navorsing en uitvindings, boeke, films, handelsmerke en selfs besigheidsreputasie wees. Wat geld vir ontasbare bates, hoe om dit in ag te neem, waardevermindering te bereken en die balansstaat af te skryf.

 

 • nuwe variëteite van plante of rasse van diere wat self geteel is.

Die hoofrekening vir die verantwoording van ontasbare bates is 04. Dit versamel inligting oor watter ontasbare bates die organisasie het, die ontvangs en verkoop daarvan, asook die maatskappy se uitgawes vir R&D. Rekening 04 is aktief, dus word die ontvangs van ontasbare bates in debiet weerspieël, en die vervreemding in krediet.

Let wel! Lyn 1130 is nie geskik om ontasbare bates te verantwoord nie. Dit is bedoel vir ontasbare eksplorasiebates, waarvan die rekeningkundige reëls deur PBU 24/2011 gereguleer word. Dit sluit in die regte om afsettings te verken en te evalueer, eksplorasieresultate, ens.

Teken die waardeverminderingsberekening in die depresiasiestaat aan.

In hierdie verband sal ons al die subtiliteite van die werk met ontasbare bates oorweeg.

PBU 14/2007 reguleer die volgende aspekte van verantwoording van ontasbare bates:

Die organisasie het die reg om ekonomiese voordele te ontvang wat hierdie voorwerp in die toekoms kan meebring (insluitend die organisasie het dokumente behoorlik uitgevoer wat die bestaan ​​van die bate self bevestig en die reg van hierdie organisasie op die resultaat van intellektuele aktiwiteit

Ten einde intellektuele eiendom as 'n ontasbare bate beskou te word, moet dit 'n tydperk van gebruik in die maatskappy se aktiwiteite vir meer as 'n jaar hê, ekonomiese voordele vir die onderneming inhou. Die maatskappy moet ook dokumente hê wat die bestaan ​​van hierdie ontasbare bate bevestig.

Die vierde groep ontasbare bates kombineer voorwerpe wat voortspruit uit die ekonomiese aktiwiteit van die maatskappy:

 • produksiegeheime (know-how): resep, tegnologie, tegniek, ens.;

Die materiaal word gedeeltelik gepubliseer. Dit kan volledig gelees word in die joernaal "Beplanning en Ekonomiese Departement" No. 2, 2021.

Doeaneregte en doeanegelde

Analitiese verantwoording van ontasbare bates word uitgevoer vir elke individuele fasiliteit of volgens tipes uitgawes vir navorsing, ontwikkeling en tegnologiese werk

 • koop vir kontant;

Die eerste groep sluit ontasbare bates in, wat die eksklusiewe regte van die eienaar is op intellektuele eiendomsobjekte wat deur patentwetgewing gereguleer word. Hierdie groep kan in drie komponente verdeel word:

 • verniet kwitansie;

Vergoeding betaal aan 'n tussengangerorganisasie en ander persone waardeur 'n ontasbare bate verkry is

Vereistes en kriteria

Bedrae betaal vir inligting en konsultasiedienste wat verband hou met die verkryging van ontasbare bates

 • inkomste van die stigters tot die gemagtigde kapitaal;
 • besigheidsreputasie as 'n voorwerp van ontasbare bates (klousule 42–45).

Paragraaf 15. Indien met betrekking tot ontasbare bates gespesifiseer in paragrawe. 11-14, die kostes waarvoor in paragrawe voorsiening gemaak word. 8, 9, is sulke uitgawes ook by die werklike (aanvanklike) koste ingesluit

Tabel 1. RAS 14/2007 oor ontasbare bates

 • navorsing, ontwikkeling en tegnologiese werk wat nie 'n positiewe resultaat gelewer het nie;

Nie voltooide en nie geformaliseerde R&D nie

KENMERKE VAN REKENINGKUNDE VIR ONTAASBARE BATES

KLASSIFIKASIE VAN ONTAASBARE BATES

 • resultate van kreatiewe aktiwiteit verkry uit die gebruik van patente en lisensie-ooreenkomste (byvoorbeeld 'n franchise-ooreenkoms of 'n kommersiële konsessie-ooreenkoms).
 •  tegniese voorwerpe van ontasbare bates: databasisse, sagteware, werke van argitektuur en stedelike beplanning, ontwerp en tegnologiese dokumentasie, R&D verslae, ens.;

Klousule 10. Uitgawes wat nie by die koste van ontasbare bates by die verkryging of skepping daarvan ingesluit is nie

 • openbaarmaking van inligting oor ontasbare bates in finansiële state (klousule 40, 41);

Die voorraadvoorwerp van ontasbare bates word erken as 'n stel regte wat voortspruit uit een patent, sertifikaat, ooreenkoms oor die vervreemding van die eksklusiewe reg op die resultaat van intellektuele aktiwiteit of tot 'n wyse van individualisering of op 'n ander wyse deur die wet voorgeskryf, bedoel om sekere onafhanklike funksies te verrig. ’n Komplekse objek wat verskeie beskermde resultate van intellektuele aktiwiteit insluit (fliek, ander oudiovisuele werk, teater- en vermaaklikheidsopvoering, multimediaproduk, enkeltegnologie) kan ook as ’n voorraadvoorwerp van ontasbare bates erken word.

Materiële draers (dinge) waarin die resultate van intellektuele aktiwiteit uitgedruk word

Bedrae betaal ooreenkomstig 'n ooreenkoms oor die vervreemding van die eksklusiewe reg op die resultaat van intellektuele aktiwiteit of op 'n manier van individualisering aan die regtehouer (verkoper)

Ander uitgawes wat direk verband hou met die verkryging van ontasbare bates en die voorsiening van voorwaardes vir die gebruik van die bate vir die beplande doeleindes

Bedrae betaal vir die uitvoering van werk of die verskaffing van dienste aan derde partye kragtens bestellings, werkkontrakte, outeursorderkontrakte of kontrakte vir die uitvoering van navorsing, ontwikkeling of tegnologiese werk

Die tweede groep ontasbare bates bestaan ​​uit eksklusiewe regte op intellektuele eiendomsobjekte wat deur kopiereg beskerm word. Dit word in drie subgroepe verdeel:

 • skepping op hul eie en/of deur die betrokkenheid van derdepartypresteerders op 'n kontraktuele basis;
 • regte op handelsmerke en handelsmerke wat deur die regtehouer in die loop van kommersiële aktiwiteite gebruik word;

3) middele van individualisering;

Klousule 8. Uitgawes ingesluit by die koste van ontasbare bates met die verkryging daarvan

Ontasbare bates is redelik uiteenlopend van aard, dus word hulle volgens tipe in vier groepe geklassifiseer:

 • verantwoording van transaksies wat verband hou met die toekenning/verkryging van die reg om ontasbare bates te gebruik (klousule 37–39);

Ontasbare bates kan die balansstaat van 'n onderneming binnegaan deur verskeie tipes besigheidstransaksies:

Klousule 9. Uitgawes ingeneem in die koste van ontasbare bates met die skepping daarvan

4) ander voorwerpe van ontasbare bates.

 • afskrywing van ontasbare bates (klousule 34-36);

Ontasbare bates het nie 'n wesenlike vorm nie, maar dit is die eiendom van die maatskappy, wat in staat is om inkomste te genereer. Oor die algemeen beteken ontasbare bates voorwerpe van intellektuele eiendom van 'n onderneming wat vir 'n lang tyd in sy ekonomiese aktiwiteit gebruik word, met 'n geldwaarde.

Klousule 14. Die werklike (aanvanklike) koste van ontasbare bates verkry kragtens 'n ooreenkoms wat voorsiening maak vir die nakoming van verpligtinge (betaling) in nie-kontantfondse word bepaal op grond van die waarde van bates wat deur 'n organisasie oorgedra of oorgedra gaan word.

Die werklike koste van ontasbare bates is die bedrag bereken in monetêre terme, gelykstaande aan die bedrag van betaling in kontant en in ander vorm of die bedrag van rekeninge betaalbaar, betaal of opgeloop deur die organisasie by die verkryging, skep van 'n bate en voorsiening van voorwaardes vir die gebruik van die bate vir die beplande doeleindes Volgens RAS 14/2007 is 'n rekeningkundige eenheid wat ontasbare bates verantwoord, 'n voorraadvoorwerp. 

Klousule 13. Die werklike (aanvanklike) waarde van ontasbare bates wat deur 'n organisasie ingevolge 'n skenkingsooreenkoms ontvang word, word bepaal op grond van die huidige markwaarde daarvan op die datum van aanvaarding vir verantwoording as beleggings in nie-bedryfsbates

Die werklike (aanvanklike) waarde van die voorwerp kan betroubaar bepaal word

Elke voorwerp van ontasbare bates word as deel van die organisasie se eiendom aanvaar teen die werklike (aanvanklike) koste wat bepaal word op die datum van die aanvaarding daarvan vir verantwoording.

Klousule 11. Die werklike (aanvanklike) koste van ontasbare bates gemaak as 'n bydrae tot die gemagtigde (aandele) kapitaal, gemagtigde fonds, eenheidsfonds van 'n organisasie word erken as die geldwaarde daarvan, ooreengekom deur die stigters (deelnemers) van die organisasie, tensy anders bepaal deur die wetgewing van die Russiese Federasie

Aftrekkings vir maatskaplike behoeftes (insluitend die verenigde maatskaplike belasting) van die vergoeding van werknemers

Ander uitgawes wat direk verband hou met die skepping van ontasbare bates en die voorsiening van voorwaardes vir die gebruik van die bate vir die beplande doeleindes

Die voorwerp het geen materiële vorm nie

In rekeningkunde word ontasbare bates op rekening 04 "Ontasbare bates" in die ontledings vir elke voorwerp van ontasbare bates aangeteken. Die rekening is aktief. Die debiet van die rekening weerspieël die saldo en ontvangs van ontasbare bates, die krediet toon die vervreemding van ontasbare bates.

Tabel 2. Vorming van die waarde van ontasbare bates volgens RAS 14/2007

Soorte uitgawes

Die voorwerp is bedoel om vir 'n lang tyd te gebruik, dit wil sê 'n nuttige lewensduur wat langer as 12 maande duur of 'n normale bedryfsiklus as dit 12 maande oorskry

Die prosedure vir verantwoording van ontasbare bates word wetlik gereguleer deur PBU 14/2007, wat 'n uitgebreide interpretasie verskaf van die kriteria vir die klassifikasie van rekeningkundige voorwerpe as ontasbare bates (Tabel 1).

Uitgawes vir navorsing, ontwikkeling en tegnologiese werk in vorige verslagdoeningstydperke, wat as ander inkomste en uitgawes erken is

 • humanitêre voorwerpe van NMA in die vorm van werke van letterkunde, skilderkuns, musiek, kinematografie, voorwerpe van verwante regte, ens.;
 • kommersiële benamings van die maatskappy se produkte of dienste.
 • koop op 'n ruilbasis;

Die derde groep ontasbare bates kombineer voorwerpe wat die eksklusiewe regte van die eienaar van die middel van individualisering van 'n regsentiteit, sy produkte of dienste verteenwoordig. Hierdie groep sluit die volgende areas in:

 • amortisasie van ontasbare bates (klousules 23–33);

In die verantwoording van ontasbare bates wil dit voorkom asof alles duidelik is. Die praktyk toon egter dat dit dikwels nie maklik is vir werknemers van rekeningkundige dienste om transaksies met ontasbare bates van 'n onderneming korrek te klassifiseer en te weerspieël nie.

WETGEWENDE ASPEKTE VAN ONTAASBARE BATES

Benewens hierdie groepe ontasbare bates, kan 'n onderneming ontasbare bates wat aan hom oorgedra is vir tydelike gebruik in sy aktiwiteite gebruik op grond van die toekenning van nie-eksklusiewe gebruiksregte (lisensie, franchise, ens.). Sulke voorwerpe van ontasbare bates (programme, tegnologieë, ens.) moet vir elke voorwerp in ag geneem word, maar buite die balansstaat van die onderneming.

Die moontlikheid om 'n voorwerp van ander bates te skei of te skei (identifiseer).

Paragraaf 2. Nie onderhewig aan die kriteria van ontasbare bates nie

 • intellektuele en besigheidseienskappe van die werknemers van die organisasie, hul kwalifikasies en vermoë om te werk.

Daar word nie van die entiteit verwag om die eiendom binne 12 maande of die normale bedryfsiklus te verkoop as dit 12 maande oorskry nie

Klousule 3. Voorwaardes vir die aanvaarding van 'n voorwerp vir verantwoording as ontasbare bates

 • inkomste in die vorm van 'n bydrae tot 'n gesamentlike aktiwiteit.
 • daaropvolgende beoordeling van die waarde van ontasbare bates (klousule 16–22);

1) oogmerke van patentreg;

Nie-terugbetaalbare bedrae van belasting, staat, patente en ander fooie betaal in verband met die verkryging van ontasbare bates

2) voorwerpe van kopiereg;

Artikel 257 van die Belastingkode van die Russiese Federasie bepaal dat die volgende nie as ontasbare bates van 'n onderneming geklassifiseer kan word nie:

 • handelsname, wat die naam van die maatskappy, die naam van die plek van oorsprong van goedere, ens., insluit;

Algemene besigheid en ander soortgelyke uitgawes, behalwe wanneer dit direk verband hou met die verkryging en skepping van bates

Uitgawes op lenings en krediete ontvang is nie uitgawes vir die verkryging, skepping van ontasbare bates nie, behalwe in gevalle waar die bate, waarvan die werklike (aanvanklike) koste gevorm word, na belegging verwys

PBU 14/2007 bevat 'n lys van koste wat in ag geneem kan word wanneer die werklike koste van 'n ontasbare bate bereken word (Tabel 2).

Terugbetaalbare bedrae van belasting, behalwe vir gevalle bepaal deur die wetgewing van die Russiese Federasie

Die gronde vir die pos van 'n ontasbare bate is 'n patent of 'n sertifikaat van die reg om te gebruik.

Arbeidskoste van werknemers wat direk betrokke is by die skepping van ontasbare bates of by die uitvoering van navorsing, ontwikkeling of tegnologiese werk kragtens 'n dienskontrak

 • uitvindings, insluitend die vervaardiging van industriële ontwerpe, nutsmodelle, teelprestasies, diererasse, ens.;

Items 11–15. Die koste van ontasbare bates in ander gevalle van die vorming daarvan

PBU inhoud

Klousule 12. Die werklike (aanvanklike) koste van ontasbare bates wat vir verantwoording aanvaar word tydens die privatisering van staats- en munisipale eiendom deur die metode om 'n eenheidsonderneming in 'n oop gesamentlike aandelemaatskappy te omskep, word bepaal op die wyse voorgeskryf vir die herorganisasie van organisasies in die vorm van transformasie

N&O wat nie 'n positiewe resultaat gelewer het nie

Finansiële beleggings

Die voorwerp is in staat om ekonomiese voordele vir die organisasie in die toekoms te bring

 • wetenskaplike voorwerpe van NMA in die vorm van 'n wetenskaplike idee, 'n wetenskaplike eksperiment, 'n wetenskaplike ontdekking, 'n wetenskaplike werk.
 • besigheidsreputasie (klandisiewaarde) van die maatskappy, wat 'n beoordeling is van die finansiële en kommersiële resultaat van die ontwikkeling van die maatskappy se besigheid.

Uitgawes vir die instandhouding en bedryf van navorsingstoerusting, installasies en strukture, ander vaste bates en ander eiendom, waardevermindering van vaste bates en ontasbare bates wat direk gebruik word in die skepping van ontasbare bates, waarvan die werklike (aanvanklike) koste gevorm word

Volgens die huidige wetgewing kan nie alle voorwerpe van intellektuele eiendom as ontasbare bates beskou word nie. Die Belastingkode van die Russiese Federasie (hierna - die Belastingkode van die Russiese Federasie) en PBU 14/2007 "Rekeningkunde vir Ontasbare Bates" (goedgekeur by bevel van die Ministerie van Finansies van Rusland gedateer 27 Desember 2007 No. 153n (soos gewysig op 16 Mei 2016)) maak voorsiening vir 'n aantal voorwaardes waaraan ontasbare bates voldoen moet word.


0 replies on “Ontasbare bates”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *