Verbruikers Onderlinge Versekeringsvereniging

Webwerf

Meer »

tel: 8 (495) 777-54-52 Nie-winsgewende korporatiewe organisasie Verbruikersvereniging vir Onderlinge Versekering van Siviele Aanspreeklikheid van Ontwikkelaars van Geëisde Versekerde Gebeurtenisse Daar is geen data daaroor in die jongste register nie.

Sosiale netwerke Lisensie om 1 tipe versekeringsaktiwiteit uit te voer.

Maatskappye en organisasies

Lisensienommer Telefoonnommer uit die register Statistiek van versekeringskontrakte en betalings Naam uit die laaste register van geldige versekeringskontrakte Die maatskappy het dalk opgehou om te bestaan.
Registrasienommer: 4314
Vrywaring (beperking van aanspreeklikheid) Data verkry van oop bronne, persdienste van maatskappye en organisasies. Die redaksie van die portaal is nie verantwoordelik vir moontlike foute of onakkuraathede in die data wat verskaf word nie en verwelkom op elke moontlike manier aanduidings van sulke gevalle met meer akkurate, korrekte of bygewerkte inligting.
Rusland

Vir 2019:
RNS: 4314, TIN: 7722401371, OGRN: 1137799018367
1081 Land Adres uit die register van versekeraars Geen data Telefoon Registrasienommer, TIN, PSRN https://i2.wp.com/i2.wp.com/www.ovsz.ru BC 4314, effektief 2 Maart 2017  versekerde gebeurtenisse afgehandel 9 0 Rusland / Rusland  versekeringseis weiering  gesluit (nuwe) versekeringskontrak 111024, Moskou, st. Aviamotornaya, 10, bldg. 2

Samestelling van die Raad:

STRUKTUUR:

 • FINANSIËLE RISIKO VERSEKERING
 • die neem van 'n besluit oor uitsluiting uit die samelewing;
 • Ouditeur van die NCO NOVS - Skorokhodov Mikhail Anatolyevich.
 • EIENDOMSVERSEKERING VAN BURGERS, BEHALWE VERVOERVOERTUIE

Die nie-winsgewende korporatiewe organisasie "National Consumer Mutual Insurance Society" bied sy lede aan om verbruikerskoöperasies wat in ooreenstemming met Federale Wet No. op grond waarvan fondse ingesamel word lede van 'n kredietkoöperasie (aandeelhouers). Volgens Artikel 6 van die Federale Wet van 18 Julie 2009 No. 190-FZ het kredietkoöperasies, ten einde risiko's te verminder, die finansiële stabiliteit van 'n kredietkoöperasie te verseker en die belange van hul lede (aandeelhouers) te beskerm, die reg om hul eiendomsbelange in versekeringsorganisasies en (of) onderlinge versekeringsmaatskappye te verseker.

Algemene vergadering

 • goedkeuring van besluite van die direksie van die maatskappy en die ouditeur van die maatskappy;
 • goedkeuring van regulasies oor die bestuursliggame van die maatskappy en die beheerliggaam van die maatskappy;
 • goedkeuring van die grootte van die versekeringstarief, sowel as die struktuur van die tarieftarief;

Die direkteur van die maatskappy bestuur die huidige finansiële en ekonomiese aktiwiteite van die maatskappy in ooreenstemming met hierdie handves, besluite van die algemene vergadering van lede van die maatskappy, die direksie van die maatskappy.

 • goedkeuring van die jaarverslag, jaarlikse rekeningkundige (finansiële) state;

Die ouditeur van die maatskappy is verantwoordbaar aan die Algemene vergadering van die lede van die maatskappy. Die ouditeur van die maatskappy word deur die Direksie vir 'n tydperk van vyf jaar uitsluitlik uit verteenwoordigers van die lede van die maatskappy aangestel en oefen beheer uit oor nakoming van die handves van die maatskappy, die werk van die bestuursliggame van die maatskappy. Deur besluit van die Bestuursraad kan die bevoegdhede van die ouditeur van die maatskappy voor skedule beëindig word.

 • DERDEPARTY AANSPREEKLIKHEIDVERSEKERING
 • aanstelling en afdanking van die direkteur van die maatskappy, oorweging van verslae oor die aktiwiteite van die direkteur van die maatskappy;
 • Kupriyanova Marina Gennadievna
 • neem 'n besluit oor die aanwysings om die positiewe finansiële resultaat van die implementering van onderlinge versekering vir die verslagjaar te gebruik;
 • die neem van 'n besluit oor die bron van dekking van die gevolglike negatiewe finansiële resultaat van die implementering van onderlinge versekering vir die verslagjaar;

Tipes versekering verskaf deur NCO NOVS:

 • die oplossing van kwessies van aansluiting by verenigings (vakbonde) van maatskappye en onttrekking uit verenigings (unies) van maatskappye;

Ligging van die maatskappy: 403877, Volgograd streek, stad Kamyshin, Nekrasova straat, huis 4 "A".

Die uitvoerende liggaam van die maatskappy is die direkteur van die maatskappy. Die direkteur van die maatskappy word deur die algemene vergadering van die lede van die maatskappy vir 'n tydperk van vyf jaar in die pos aangestel en word deur die algemene vergadering van die lede van die maatskappy uit die pos ontslaan.

DIREKTEUR

 • die prosedure vir die vorming van reserwes, wat gevorm word ten koste van inkomste wat oorbly na die betaling van belasting en ander verpligte betalings, en wat nodig is om die aktiwiteite van die maatskappy te verseker;
 • die neem van 'n besluit oor die maak van 'n bykomende bydrae deur lede van die maatskappy en oor die bepaling van die grootte daarvan;

NCO NOVS bied ook sy lede aan om die finansiële risiko's van nie-terugbetaling van lenings te verseker in die geval van die dood van die lener. Ons bied aan ons lede 'n buigsame en lae versekeringskoers en minimale versekeringsuitsluitings. Dit stel leners-lede van die NOVS in staat om die kwaliteit van die leningsportefeulje te verbeter as gevolg van die pligsgetroue kategorie van afgetrede leners, asook deur die aandeel van nie-presterende lenings te verminder as gevolg van die tydige betaling van versekeringsvergoeding.

NPO NOVS is gevorm deur die besluit van die Algemene Vergadering van Stigters op 26 Augustus 2010. Die aktiwiteite van die Maatskappy word uitgevoer op grond van 'n lisensie vir wedersydse versekering van vliegtuig No. 4301 gedateer 1 April 2021, uitgereik deur die Sentrale Bank van die Russiese Federasie.

 • SIVIELE AANSPREEKLIKHEID VERSEKERING VIR NIE-NAVOERING EN BEHEERLIKE NAKOMING VAN VERPLIGTINGE KRAGTE DIE KONTRAK
 • Pavlov Vladimir Vasilievich
 • goedkeuring, by voorlegging van die direksie van die maatskappy, van die plan van die maatskappy se aktiwiteite vir die jaar, insluitend die finansiële plan, en die verslag van die direksie van die maatskappy oor die aktiwiteite van die maatskappy aan die einde van die jaar;

BEHEERLIGGAAM

OUDITEUR

 • oplossing van ander kwessies waarvoor die Federale Wet, die Handves en die Regulasies van die Maatskappy voorsiening maak
 • Norov Alexander Vladimirovich - Voorsitter van die Raad

Die hoogste beheerliggaam van die nie-winsgewende korporatiewe organisasie "National Consumer Mutual Insurance Society". Die algemene vergadering van die maatskappy se lede word minstens een keer per jaar gehou en nie later nie as vier maande na die einde van die verslagjaar. Die algemene vergadering van lede van die maatskappy word byeengeroep deur die direksie van die maatskappy, tensy anders bepaal deur die huidige wetgewing van die Russiese Federasie. Die bevoegdheid van die algemene vergadering van lede van die maatskappy sluit in:

Nie-winsgewende korporatiewe organisasie "National Consumer Mutual Insurance Society" (hierna na verwys as OVS of die Genootskap) is 'n vrywillige vereniging van regsentiteite wat gestig is met die doel om die eiendomsbelange van lede van die genootskap op 'n wederkerige basis te verseker deur die poel van die fondse wat hiervoor in die samelewing nodig is.

 • goedkeuring van die versekeringsreëls, goedkeuring van wysigings en toevoegings tot die huidige versekeringsreëls wat deur die direksie van die maatskappy ingestel is;

Gedurende die tydperke tussen die Algemene Vergaderings van die lede van die maatskappy word die bestuur van sy aktiwiteite deur die direksie van die maatskappy uitgevoer. Lede van die direksie van die maatskappy, insluitend die voorsitter van die direksie van die maatskappy, word deur die algemene vergadering van lede van die maatskappy verkies uit die verteenwoordigers van regspersone - lede van die maatskappy per geheime stemming in die hoeveelheid van drie mense vir 'n tydperk van vyf jaar. Deur besluit van die algemene vergadering van lede van die maatskappy kan die bevoegdhede van enige lid van die direksie van die maatskappy voor skedule beëindig word. Persone wat tot die Bestuur verkies word, kan 'n onbeperkte aantal kere herkies word.

Verkorte naam van die maatskappy: NKO NOVS.

 • die neem van 'n besluit oor die herorganisasie of likwidasie van die maatskappy en oor die beëindiging van lidmaatskap in die maatskappy in verband met die likwidasie van die maatskappy;
 • EIENDOMSVERSEKERING VAN REGSENTITEITE, BEHALWE VOERTUIE EN LANDBOUVERSEKERING
 • goedkeuring van die handves van die maatskappy en wysigings aan die handves van die maatskappy;
 • Direkteur van NPO NOVS Dmitrieva Zhanna Yurievna.
 • verkiesing van lede van die direksie van die maatskappy, sy voorsitter, ouditeur en vroeë beëindiging van hul bevoegdhede, asook oorweging van verslae oor hul aktiwiteite;
bestuur van die OBC-
beskerming op
verpligtinge.
NPO POVS "SODRUGESTVO" het op 13/09/2018 'n lisensie vir onderlinge versekering ontvang.

KORPORATIEWE
VERBRUIKERSORGANISASIE NIE WINSWINS
in die Mutual Insurance Society (OVS) van die fondse wat hiervoor nodig is en wat
die VERSEKERING "COMMONDRUGESTVO" dra

Dit is 'n vrywillige vereniging van burgers of regsentiteite vir die doel
van hierdie middel in onderlinge versekeringsverenigings (OVS).

Voordele

Werklike versekering beskerming van sy lede en

van al sy ledeDie beleid en ontwikkeling van die OBC hang af van die mening
van die persoon van die
SOCIETY OF
MUTUAL
eiendomsbelange op 'n wederkerige basis deur die kombinasie van die nodige vir gelyke deelname van alle lede as
'n geheel
deur lede van die
ontwikkeling van die vereniging in die Buigsame prysbeleid van die OBC op 'n
wedersydse basis van eiendomsbelange, uitgevoer deur die opbou
van gesamentlike en afsonderlike subsidiêre aanspreeklikheid deur lede van die OBC vir sy versekering
gelyke Deursigtigheid van finansiële aktiwiteit voor
versekering" (deel 2 van artikel 1)

Federale Wet No. 286-FZ gedateer 29 November 2007 "On Mutual Provisions"
maak voorsiening dat burgers en regsentiteite hul eie en
wettige versekering kan verseker


0 replies on “Verbruikers Onderlinge Versekeringsvereniging”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *