Wie is agnostici en hoe verskil hulle van skeptici?

Kenmerke van agnostisisme

Huishoudelike filosowe, wanneer hulle na die probleem van die herkenbaarheid van die wêreld verwys, het dikwels die term "agnostisisme" gebruik. Hierdie term is in 1869 deur die Engelse natuurkundige T. Huxley in omloop gebring.

Met hierdie term het Huxley 'n filosofiese leerstelling aangedui wat beweer dat die menslike siel nie die bo-sintuiglike, sowel as die objektiewe wêreld en sy wette kan herken, die waarheid kan bereik, en dus nie God kan herken nie, dit wil sê die bestaan ​​van daardie "essensies" wat nie aan 'n persoon in ervaring gegee word nie - God, objektiewe werklikheid, die onsterflikheid van die siel.

In die 20ste eeu het idees oor agnostisisme ietwat verander onder die invloed van kritiek, hoofsaaklik van sosialiste en kommuniste, wat die dialektiese erkenning van die wêreld bevorder het. Vandag word die konsep van agnostisisme beskou as 'n filosofiese leerstelling wat die moontlikheid ontken om die objektiewe wêreld te ken en die waarheid te bereik.

Die hoofteken van agnostisisme is die ontkenning van die moontlikheid om die wese van die werklikheid te ken, wat onder die voorkoms verborge is. Daar moet kennis geneem word dat agnostisisme die belangrikste epistemologiese probleem aan die lig gebring het - wat kan 'n persoon weet? Hierdie vraag is vandag nog relevant. Dit is te wyte aan die feit dat menslike kennis, soos enige proses wat oor tyd ontwikkel, in elke stadium van sy ontwikkeling 'n beperkte, relatiewe karakter het. Agnostisisme verabsoluteer hierdie relatiwiteit, met die bewering dat menslike kennis in beginsel nie tot die wese van verskynsels kan deurdring nie. Alle kennis kom neer op:

 • agnostisisme.

Die algemene idee was kennis, wat nie die essensie van die werklikheid weerspieël het nie, maar slegs utilitaristiese menslike behoeftes gedien het.

Skeptisisme word geregverdig deur een of ander beginpunt van die studie, wat die wetenskaplike help om die bestudeerde verskynsels met 'n oop gemoed te benader en verouderde vooroordele en dogmas weg te gooi. Skeptisisme kan egter nie as 'n algemene metodologiese beginsel beskou word nie, wat die basis van die kennisteorie is, aangesien dit lei tot die ontkenning van objektiewe waarheid, dit wil sê kennis van dinge soos dit in werklikheid buite die menslike bewussyn bestaan. In die gewone sin word skeptisisme verstaan ​​as 'n bui, 'n sielkundige toestand, 'n twyfel oor iets wat 'n mens laat weerhou om kategoriese uitsprake te vel.

 • aanneemlikheid, en nie die objektiewe waarheid van die inhoud nie - Popper.
 • utilitaristiese nut in pragmatisme;

Rasionalisme, in die tradisionele sin, is nugterheid van die verstand, omsigtigheid, dit wil sê, die menslike vermoë in die alledaagse lewe en kognitiewe praktyk om nugter te redeneer, sonder om so ver moontlik te swig voor die krag van gevoelens, emosies, om na te dink, weeg al die voor- en nadele op, probeer om hul stellings en optrede te regverdig.

Rasionalisme in die filosofie word ook verstaan ​​as 'n spesiale rigting in die kennisteorie, in teenstelling met empirisme. Terselfdertyd word sensoriese, dit wil sê empiriese kennis - persepsie, sensasies, idees - óf ontken óf as onvolmaak beskou, wat nie ware kennis gee nie. Slegs rede en intellek, volgens rasionaliste, kan betroubare kennis verskaf wat universeel, nodig en nie waarskynlik, dit wil sê lukraak, sal wees nie. Om hul standpunt te staaf, het rasionaliste, byvoorbeeld Descartes en Leibniz, die leerstelling van die teenwoordigheid van sogenaamde ingebore idees, of die leerstelling van a priori idees wat in menslike denke in die formaat van kennis bestaan, voorgehou, selfs voor enige ervaring - Kant.

Skeptisisme is in die oudheid gevorm, waar Piron, Timon, Enesilem en ander die verteenwoordigers daarvan was. Hierdie lering is deur Sextus Empiricus gesistematiseer. Skeptisisme is gebaseer op verskeie teoretiese uitgangspunte. Dit sluit in óf 'n twyfel oor die betroubaarheid van sensoriese kennis, óf 'n oordrywing van die feit van die relatiwiteit van menslike kennis in die algemeen.

Die vraag wat die menslike verstand al vir baie jare besig hou, is of dit moontlik is om die wêreld te ken, wat die graad van sy kenbaarheid is. Hierdie vraag is nie suiwer skolasties nie. Inderdaad, die heelal is oneindig, maar die mens is nie, en binne die raamwerk van sy beperkte ervaring is dit onmoontlik om iets oneindig te weet. Hierdie vraag het filosofiese denke in die mees uiteenlopende vorme onafskeidbaar nagestreef.

In 'n poging om 'n duidelike antwoord te formuleer, het drie hooflyne na vore gekom:

Dialektiese materialisme verwerp die eensydigheid van rasionalisme heeltemal. Kognisie is 'n onafskeidbare eenheid van rasionele, dit wil sê rasionele en sensuele komponente.

Die konsep van agnostisisme en skeptisisme

In die geskiedenis van die filosofie was Hume en Kant verteenwoordigers van die klassieke eksponente van die idees van agnostisisme. Hume het geglo dat 'n persoon slegs interaksie het met sy eie sensasies, die feite van subjektiewe ervaring, so hy het geen manier om iets van die buitewêreld te weet nie: nie oor die outentieke bestaan ​​van homself nie, maar oor wat hy werklik is.

Kant het die objektiewe bestaan ​​van dinge erken, maar terselfdertyd hul wese as onkenbaar beskou, aangesien dinge op sigself nie in enige ervaring gegee word nie. Hy het geglo dat 'n mens deur rede en rede slegs verskynsels kan herken, dit wil sê verskynsels. Terselfdertyd word hoe 'n persoon dinge ontvang en dit sien, volgens Kant, nie bepaal deur die eienskappe van die dinge self nie, maar deur die kenmerke van die vorm van kennis. In 'n sekere mate is agnostisisme kenmerkend van filosofiese strominge soos neo-kantianisme, neo-positivisme, pragmatisme, eksistensialisme, ens.

Skeptisisme is 'n teorie wat twyfel uitspreek oor 'n persoon se vermoë om die waarheid te begryp.

 • die manifestasie van die spesifieke energie van die sintuigorgane - Müller;
 • die konstruktiewe werk van die verstand, volgens Kant;

Agnostisisme is 'n leerstelling waarvolgens 'n persoon nie die geleentheid het om die wese van dinge te ken en betroubare kennis daaroor te ontvang nie.

 • gewoonte, aanpassing en spesifieke organisasie van geestelike aktiwiteit, of na jou eie sensasies, soos Hume geglo het;

Sir Harold Croto
Nobelpryswenner in Chemie

“Ek is 'n ateïs, en dit lyk vir my of die meeste wetenskaplikes my houding teenoor godsdiens deel. Daar is sommige wat in God glo, maar steeds is meer as 90% van alle groot navorsers nie godsdienstig nie. Ons pas wetenskaplike metodes toe in ons daaglikse lewe – ek beskou dit as my hoof intellektuele taak. Dit is nie dat ek nie een of ander mistieke komponent nodig het nie – ek herken dit net nie. Boonop is gelowiges uiters kwesbare wesens. Hulle is onleesbaar in hul oortuigings, sulke mense kan vrywillig antieke luiverhale op sigwaarde neem, waarvan die betroubaarheid nie eers die moeite werd is om oor te praat nie. Hulle bekommer my omdat baie van hulle invloedryke mense is, die lot van miljoene hang af van hul besluite. Is hulle verantwoordelik vir hul eie sake? Twyfelagtig. As hulle gereed is om in sulke fabels te glo, dan ontstaan ​​'n redelike vraag: hoe ver kan hulle gaan in hul ligsinnige irrasionaliteit? Sal hierdie gril my lewe beïnvloed?

Leonard Susskind
professor in teoretiese fisika by Stanford

“Ek glo nie dat die heelal doelbewus deur een of ander absolute geskep is nie. Ek glo dat sy om dieselfde redes as 'n persoon verskyn het. Natuurlik het alles voor Darwin gelyk asof 'n skepper 'n mens geskep het. Dit is 'n heeltemal natuurlike gedagte: slegs 'n entiteit van selfs groter kompleksiteit - iets onverstaanbaars en heeltemal mooi - kan so 'n komplekse organisme en brein konstrueer. Later is egter 'n baie meer prosaïese verklaring hiervoor gevind - 'n persoon het, soos dit geblyk het, verskyn as gevolg van 'n lukrake mutasie wat slegs plaasgevind het as gevolg van 'n verandering in die chemiese samestelling van die atmosfeer. Sommige spesies was meer suksesvol, sommige nie so baie nie, sommige het oorleef, sommige nie. So, in regverdigheid, het 'n ander drie-eenheid die mens geskep - toeval, statistiek en die wette van fisika. Ek dink dieselfde kan oor die heelal gesê word.”

Die Britse neurochirurg en skrywer van talle artikels oor wetenskaplike ateïsme Jonathan Pararajasingham het 'n video geredigeer waarin hy 50 onderhoude saamgestel het met erkende denkers in die velde van fisika, chemie, filosofie en sielkunde. Hulle het hul opinies oor geloof in God en die lewe na die dood gedeel. Noam Chomsky, Bertrand Russell en Harold Kroto - "Theories and Practices" publiseer 'n seleksie van die interessantste stellings oor godsdiens.

Brian Cox
fisikus, navorser by CERN

“Jy kan sê dat ek meer gemaklik voel met my geloof in die Onbekende. Dit is die hele punt van wetenskap, is dit nie? Iewers daar buite is daar dinge, biljoene verskynsels, waarvan ons niks kan weet nie. En die feit dat ons niks van hulle weet nie, behaag my en wek in my die begeerte om soontoe te gaan en alles uit te vind. Dit is die doel van die wetenskap. Dit lyk dus vir my dat as die idee van die bestaan ​​van die Onbekende jou onseker laat voel, moet jy beter nie wetenskap doen nie. Ek het nie 'n klaargemaakte antwoord – of liewer, klaargemaakte antwoorde – op alle vrae nodig nie. Vir my is die belangrikste die geleentheid om dit self te vind en te formuleer.”

Riccardo Giacconi
Nobelprys in Fisika

“Elke irrasionele oortuiging hou 'n werklike bedreiging in. Kyk rond – die hoofoorsaak van probleme in die samelewing is dat mense irrasioneel optree, hul onkunde toegee. Ek wil graag hê dit moet moontlik wees om menslike bewussyn met behulp van die wetenskap te bereik. Ongelukkig kon ons tot dusver nie hierdie doelwit bereik nie. Ons is vandag nie meer rasioneel as wat die antieke Grieke in hulle dag was nie.”

Steven Pinker
Professor in Sielkunde aan Harvard

“Ek is 'n kognitiewe sielkundige en ek neem 'n naturalistiese benadering tot die vraag van die menslike verstand. Met ander woorde, die menslike verstand is 'n gevolg van die bestaan ​​van die brein, en die brein is die resultaat van evolusie. Ek is seker dat dit nie nodig is om 'n soort metafisiese siel uit te vind om die werking van ons verstand te verduidelik nie. Want daar is nogal bewysbare teorieë oor die menslike natuur – neem ten minste neurowetenskap of genetika. En as jy skielik die hoofvrae van syn wil beantwoord, kan jy maklik klaarkom sonder verwysings na esoteriese entiteite en die goddelike beginsel.

Noam Chomsky
Professor in Linguistiek aan MIT

“Ek probeer my bes om nie te glo nie en probeer uitgaan van die beginsel wat Bertrand Russell in sy tyd verkondig het: jy moet wegbly van spekulasie oor lewe na die dood en net glo wat bevestig of bewys kan word. En die enigste moontlike uitsondering op hierdie reël is geloof in ideale. Byvoorbeeld, in gelykheid, vryheid en geregtigheid. Ek sou selfs sê dat dit glad nie geloof is nie, dit is getrouheid.”

Lord Martin Reese
sterrekundige Royal

“Die wetenskap leer ons dat selfs die eenvoudigste dinge moeilik is om te verstaan. En dit maak my agterdogtig oor enigiemand wat beweer dat hy 'n eenvoudige teorie het om die aard van alles te verduidelik. So ek is ietwat van 'n pessimis. Ek dink dat die maksimum waarop ons kan staatmaak, is om die struktuur van die omringende werklikheid te verduidelik deur sekere voorwaardelike metafore en aannames. Gevolglik glo ek dat ons nooit sal kan spog met 'n absolute begrip van die heelal nie. Nietemin behoort ek self beslis nie tot die getal van diegene wat enige soort godsdienstige dogma kon aanvaar nie.

Peter Atkins
Professor in Chemie aan Oxford

“Ek dink teologie beveg spookagtiges. Teoloë het 'n wonderlike ding uitgedink - hierdie amper selfversorgende dissipline wat op geen manier met die fisiese werklikheid sny nie. Hulle het 'n verskeidenheid van teorieë en verstandelike konstruksies saamgestel, met behulp waarvan hulle vir 'n lang tyd probeer het om die mensdom op die ware pad te onderrig. Een so 'n teorie is dié van 'n goddelike doel. Teoloë argumenteer dat daar een of ander predestinasie is wat die wetenskap nie kan verklaar nie. Dit is 'n tipiese teologiese konsep. Hulle respekteer nie – en onderskat dus – die krag van menslike intelligensie nie. Hulle herhaal voortdurend hierdie tegelykertyd naïewe en ontwapenende “argument” oor die ondeurgrondelike weë van die Here, wat op geen manier bevraagteken kan word nie. Dit is pragtige woorde, maar dit maak nie sin nie. Waarom, kan 'n mens vra,

Sir Bertrand Russell
filosoof, Nobelprys vir Letterkunde

“Ek het Christelike dogmas en die geskiedenis van konfrontasie tussen gelowiges en nie-gelowiges bestudeer. En al die argumente ten gunste van die bestaan ​​van God het uit die oogpunt van logika so onoortuigend gelyk dat ek tot die gevolgtrekking gekom het: daar is geen praktiese nut om in onbewysbare dinge te glo nie. Hier is immers 'n logiese fout: die stelling is óf waar óf nie. As dit waar is, glo ek dit; indien nie, glo ek dit nie. En as jy nie die waarheid van die stelling kan bewys nie, dan is jy verplig om jou te weerhou van enige gissings en oordeel oor hierdie kwessie.

Robert Colman Richardson
Wenner van die Nobelprys in Fisika

“Ek glo nie in een of ander antropomorfiese god wat die heelal op een of ander manier wonderbaarlik geskep het nie. Wat die lewe na die dood betref, is al wat ek hieroor kan sê: “Dit sal wonderlik wees!” Maar ek het nie die minste rede om te dink dat dit bestaan ​​nie.”

Simon Blackburn
Professor in Filosofie aan Cambridge

“O nee, gelowig is ek 'n hopelose skeptikus. Ek dink al hierdie mitologie is die perfekte materiaal vir 'n goeie komedie, 'n werklik menslike komedie! Wetenskap werk met konsepte en verskynsels uit die werklike wêreld – sensueel verstaanbaar. En teologie probeer deurdring tot in die hiernamaals, in iets wat agter of bo die werklikheid is. David Hume het gesê dat godsdiens misluk omdat sulke pogings eenvoudig nutteloos is. Alle werklik nuttige idees gaan oor die wêreld waarin ons is. Daarom sal dit beter wees as godsdiens stilbly!”

In die negentiende eeu het daar 'n Engelse wetenskaplike met die naam Thomas Huxley gewoon. Sy uitkyk was teenstrydig.

wat agnostici is

Aan die een kant was hy 'n voorstander van die evolusieteorie, wat in sy wese diep materialisties is, en so fel dat hy die bynaam "Darwin se bulhond" gekry het. Terwyl hy met biskop Wilberforce van Oxford gestry het, het hy selfs opgemerk dat hy eerder verwant sou wees aan 'n primaat as aan so 'n leë prater.

Aan die ander kant het Heskley, synde 'n man met groot lewenservaring, verstaan ​​dat daar dinge en gebeure in die wêreld is wat geen wetenskap kan verklaar nie, en nooit. Maak nie saak hoe hard die hele wetenskaplike broers probeer nie, insluitende vooraanstaande professore en akademici in gewade en gepoeierde pruike.

So is die teenstrydigheid. Dit is beslis krediet aan die groot ontdekkingsreisiger. Om die beperkinge van die mens en dus van jou eie verstand te herken, moet jy immers 'n ware wyse wees. Slegs bekrompe mense dink dat hulle alles weet, en as hulle iets nie begryp het nie, dan is dit nie die moeite werd nie.

agnostici en skeptici

Thomas Henry Huxley het oor sy eie oortuigings nagedink. Hy was nie 'n gelowige mens nie, maar hy kon homself ook nie 'n ateïs noem nie. En hy het 'n nuwe term geskep - agnostisisme.

Om te definieer wie die agnostici is, het hy denkende mense in gedagte gehad wat die moontlikheid van volledige kennis van die omringende wêreld ontken en in die bonatuurlike glo.

Deur 'n naam aan 'n nuwe filosofiese rigting te gee, was Huxley egter nie die eerste denker wat oortuig was van die bestaan ​​van die onkenbare nie. In die 18de eeu het Hume die lewe gedefinieer as 'n stroom van omgewingsinvloede op bewussyn en selfs twyfel uitgespreek oor die bestaan ​​van 'n objektiewe wêreld. Later het Emmanuel Kant, wat die lewe 'n kompleks van sensasies genoem het, op dieselfde posisies gestaan. Daar was ander agnostiese filosowe wie se sienings deur materialistiese wetenskaplikes, veral Marxiste, gekritiseer is. Laasgenoemde het nie getwyfel dat dit moontlik was om die hele materiële aard te bestudeer nie, maar hulle het nie die ander geken nie en wou nie weet nie.

agnostiese filosowe

Hume, wat nie geweet het wie die agnostici was nie, omdat daar toe nog nie so 'n woord was nie, was egter ook nie die eerste wat aan die kennis van die wêreld twyfel nie. In antieke Griekeland, in die vierde eeu vC, het die filosoof Pyrrho die lewe as nie-objektief beskou, en dus suiwer individueel. Vir een persoon lyk dit asof hierdie voorwerp so lyk, en vir 'n ander lyk dit heeltemal anders. Hoe om dan te verstaan ​​hoe dit werklik is? En wat word as goed beskou en wat is kwaad? Sulke vrae het wetenskaplikes-sketici selfs toe, in die mis van tyd, bekommerd gemaak.

Daar is dus 'n sekere ooreenkoms tussen die filosofie van Pyrrho en die sienings van Heskley. Wat is die verskil tussen agnostici en skeptici? Hulle is immers so eenders. Albei van hulle kan nie ateïste genoem word nie, ten spyte van individuele gevalle van die verklaring van sulke sienings.

Daar is 'n verskil. Wie is agnostici en wat glo hulle? Hulle ontken die volkome herkenbaarheid van die wêreld, maar hulle glo dat dit steeds nodig is om daarna te streef. Beperkings sal hulself manifesteer wanneer die verstand die grense van die moontlike bereik. Skeptici, aan die ander kant, vra vir die verwerping van die proses van kognisie, aangesien dit absoluut nutteloos is.

Daar is 'n beduidende verskil tussen wie ateïste is en wie agnostici is. Eersgenoemde ontken die bestaan ​​van die Skepper. Die tweede, dit wil sê agnostici, glo nie in die kenbaarheid van God nie. Miskien is hulle reg.

Die mees besliste teenstander van agnostisisme is Marxistiese epistemologie. In die Marxistiese kritiek op agnostisisme verskil twee vlakke egter. In die eerste plek is dit 'n baie effektiewe kritiek op die engheid van die konseptuele grondslae van agnostisisme, wat verband hou met die Marxistiese interpretasie van kennis as 'n oomblik van sosio-historiese praktyk. Marxisme veronderstel 'n gedetailleerde beoordeling van die moontlikhede van kognisie, waarvan die grondslae verder gaan as die raamwerk van intrawetenskaplike aktiwiteit, en kritiseer agnostisisme vir die engheid van sy wêreldbeskouingshorisonne, vir die gebrek aan historisisme in die beoordeling van die moontlikhede van wetenskaplike kognisie, vir die vermindering van kognisie. slegs na wetenskaplike kognisie, en wetenskap - na eksperimentele natuurwetenskap. Ten spyte van al sy hardheid sluit hierdie soort kritiek nie die element van konstruktiwiteit, die “positiewe verwydering” van agnostisisme, uit nie. Die Marxistiese kritiek op agnostisisme ontvou op 'n ander manier, wanneer dit eintlik nie gaan oor die herkenbaarheid van die wêreld as sodanig nie, nie oor die vorme waarin kognisie in spesifieke kognitiewe praktyke gerealiseer word nie, maar oor die erkenning van die materialiteit van die wêreld, word agnostisisme verwyt dat hy kognisie tot die ervaringsfeer beperk. (die wêreld van verskynsels) en die ontkenning van herkenbaarheid wat aan die basis van ervaring lê (materie, ding op sigself), styg tot die posisie van subjektiewe idealisme. Maar hierdie verwyt veronderstel so 'n wye begrip van kognisie dat dit in elk geval konkrete kognitiewe praktyke, en in die besonder dié waarop agnostisisme eintlik gebaseer is, uit die oog verloor. Vir hierdie soort kritiek is daar geen verskil tussen Hume en Kant, tussen Kant en Huxley nie, die enigste belangrike ding is dat hulle almal "voorkoms" fundamenteel afskerm van wat verskyn, sensasie van wat gevoel word. Terselfdertyd is die voorwerp styf,

Oor die algemeen behoort agnostisisme slegs in die mees algemene sin tot die tradisie van filosofiese skeptisisme, wat die moontlikhede van kognisie krities beoordeel het aan die hand van 'n analise van die interne teenstrydighede van kognitiewe aktiwiteit. Die spesifisiteit van agnostisisme word juis geassosieer met 'n min of meer duidelike identifikasie van die sfeer van redelik suksesvolle kognitiewe aktiwiteit. So 'n identifikasie beperk natuurlik kognisie, maar aan die ander kant het dit gelyk of dit die interne harmonisering van die kognitiewe proses en die geldigheid van die resultate daarvan waarborg. Inkonsekwenthede in kognisie ontstaan ​​slegs wanneer kognisie verder gaan as die grense van 'n goed gedefinieerde sfeer van kognitiewe aktiwiteit wat onbetwisbare vertroue inspireer, en eers op hierdie punt plaas agnostisisme perke aan kognisie. Die grense van kennis brei voortdurend uit, het Huxley beklemtoon, alhoewel daar altyd vrae buite die perke van menslike kognitiewe vermoëns is waarvoor die wetenskap in beginsel nie betroubare bewyse van ervaring kan lewer nie - is dit vrae rakende God en allerlei metafisiese werklikhede. Die spesifisiteit van agnostisisme lê dus daarin dat dit skeptisisme probeer gebruik slegs om die onvermoeibare aansprake op kennis te beperk en sodoende 'n soort afbakening van belange te verskaf. Agnostisisme, byvoorbeeld, ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen dienooreenkomstig 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het. waaroor die wetenskap in beginsel nie betroubare bewyse van ervaring kan lewer nie - dit is vrae oor God en allerlei metafisiese werklikhede. Die spesifisiteit van agnostisisme lê dus daarin dat dit skeptisisme probeer gebruik slegs om die onvermoeibare aansprake op kennis te beperk en sodoende 'n soort afbakening van belange te verskaf. Agnostisisme, byvoorbeeld, ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen dienooreenkomstig 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het. waaroor die wetenskap in beginsel nie betroubare bewyse van ervaring kan lewer nie - dit is vrae oor God en allerlei metafisiese werklikhede. Die spesifisiteit van agnostisisme lê dus daarin dat dit skeptisisme probeer gebruik slegs om die onvermoeibare aansprake op kennis te beperk en sodoende 'n soort afbakening van belange te verskaf. Agnostisisme, byvoorbeeld, ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen dienooreenkomstig 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het. daarom bestaan ​​dit daarin dat hy skeptisisme slegs probeer gebruik om die onweerlegbare aansprake op kennis te beperk en sodoende 'n soort afbakening van belange te verskaf. Agnostisisme, byvoorbeeld, ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen dienooreenkomstig 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het. daarom bestaan ​​dit daarin dat hy skeptisisme slegs probeer gebruik om die onweerlegbare aansprake op kennis te beperk en sodoende 'n soort afbakening van belange te verskaf. Agnostisisme, byvoorbeeld, ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen dienooreenkomstig 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het. ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen gevolglik 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het. ontken godsdienstige idees die status van ervaringskennis en doen gevolglik 'n beroep op wetenskaplikes, juis as wetenskaplikes, om nie deel te neem aan die oplossing van godsdienstige probleme nie. Hierdie balans is egter gebaseer op 'n ooglopende konseptuele inkonsekwentheid, wat later die hoofpunt van harde kritiek op agnostisisme geword het.

Elemente van agnostisisme was teenwoordig in baie wetenskaplike-georiënteerde filosofiese leerstellings van die eerste helfte van die 20ste eeu, van pragmatisme tot kritiese realisme. So verdedig pragmatisme, operasionalisme en instrumentalisme die tesis oor die onmoontlikheid van kognisie sonder ingryping in die objek en die transformasie van die natuurlike in die kunsmatige; dus is "natuurlik" onkenbaar. N. O. Lossky het 'n dilemma geformuleer: a) óf direkte kennis van die oorspronklike is moontlik, en dan is direkte kennis (intuïsie) die bron van ware kennis; b) óf die bron van kennis is eksterne ervaring, waarin ons slegs kopieë (beelde) van entiteite en verskynsels gegee word, maar nie oorspronklikes nie; sonder om die oorspronklike direk te ken, is dit onmoontlik om die waarheid van sy kartering te oordeel. In hierdie sin hang die filosofiese evaluering van agnostisisme af van die oplossing van hierdie dilemma.

W. Hamilton (1829) het 'n beduidende rol gespeel in die vorming van agnostiese sienings onder Engelse filosowe en wetenskaplikes. Hamilton, uitgaande van die idees van Kant, het aangevoer dat menslike ervaring, wat aan die basis van kennis lê, slegs beperk is tot kousaal bepaalde entiteite; kennis wat verder gaan as ervaring word antinomies. Terselfdertyd het hy hierdie idees 'n spesifieke metodologiese oriëntasie gegee: hy het byvoorbeeld aangevoer dat wanneer daar probeer word om kennis te verkry oor die absolute en onvoorwaardelike, dit wil sê onvoorwaardelike, uiteindelike grondslae van die werklikheid, daar alternatiewe, onversoenbare beskrywings ontstaan, en so aan. Danksy sulke formulerings het die idee van die grense van kognisie geblyk te wees gekorreleer met die daaglikse praktyk van natuurwetenskaplikes en het die vorm van 'n konkrete, intuïtief voor die hand liggend vir hulle verklaring van die grense van kognisie as die grense van die doeltreffendheid verkry. van eksperimentele wetenskap. Hierdie konkrete stelling druk eintlik die epistemologiese wese van agnostisisme uit – met behulp van die middele wat tot die eksperimentele wetenskap beskikbaar is, kan ons niks beweer oor wat veronderstel is om absoluut en onvoorwaardelik te wees nie.

Agnostisisme  is 'n filosofiese konsep van 'n ideologiese aard wat die herkenbaarheid ontken van wat nie direk in ervaring deur 'n persoon voorgestel kan word nie, en op grond hiervan die fundamentele onkenbaarheid van objektiewe werklikheid en sy fondamente, God en metafisiese entiteite in die algemeen, beweer. Volgens hierdie konsep kan 'n persoon niks weet van enige uiteindelike en absolute fondamente van syn nie (sien Genesis), aangesien dit onkenbaar is, kennis waarvan in beginsel nie oortuigend bevestig kan word deur die bewyse van eksperimentele wetenskap nie (sien Wetenskap). Die idees van agnostisisme het in die 19de eeu wydverspreid onder Engelse natuurkundiges geword.

Die term "agnostisisme" is in 1869 deur T. Huxley in een van sy openbare toesprake voorgestel om die posisie van 'n natuurwetenskaplike in die godsdienstige en filosofiese besprekings van daardie tyd aan te dui. Huxley het agnostisisme beskou as 'n alternatief vir die algemene siening dat 'n mens in die objektiewe waarheid van 'n stel stellings moet glo, selfs in die afwesigheid van logies bevredigende bewyse uit ervaring. Huxley self het nog altyd die epistemologiese betekenis (sien Gnoseologie) van agnostisisme beklemtoon, en beklemtoon dat dit nie 'n leerstelling is nie, maar 'n metode wat dit moontlik maak om die aansprake op kennis te beperk van diegene wat meer van die wêreld wil weet as die bewyse van ervaring kan in beginsel bevestig. Die ideologiese aspek (vgl. Die wêreldbeskouing) van agnostisisme het sonder uitsondering na vore gekom in byna alle werklike kontekste van bespreking van hierdie konsep. En dit was juis as 'n wêreldbeskouingskonsep dat agnostisisme die voorwerp geword het van skerp en ver van altyd korrekte kritiek vanuit beide godsdienstige kringe (wat agnostisisme onwettig met ateïsme identifiseer) en die mees konsekwente materialistiese tendense (identifikasie van agnostisisme met subjektiewe idealisme).

Agnostisisme druk die posisie van 'n wetenskaplike as 'n wetenskaplike uit, maar terselfdertyd is die wetenskap self buite die bestek van sy kritiek. Agnostisisme bespreek eenvoudig nie die relevante kwessies nie, soms verwysend na die praktiese doeltreffendheid van eksperimentele natuurwetenskap, soms na gesonde verstand. Uit nabygeleë posisies, maar meer konsekwent, is hierdie onderwerp later in die positivistiese filosofie aangebied: metafisies, dit wil sê dat dit nie 'n empiries betekenisvolle oplossing het nie, verklaar dit ook die algemene vraag na die kenbaarheid van iets (A. Ayer), terwyl positivisme die aandag verskuif het. uit die vraag "Wat kan ons nie weet nie?" op die vraag "Wat is wetenskaplike kennis?", opgelos deur middel van 'n spesiale studie van wetenskap. Maar op hierdie manier problematiseer positivisme eintlik die aktiwiteite van wetenskaplikes, en agnostisisme, sonder ooglopende gronde, hou op om te bestaan ​​as 'n spesiale filosofiese posisie, dit het skynbaar opgelos in die positivistiese programme vir die rekonstruksie van wetenskap, die afbakening van wetenskap en metafisika, ensovoorts. Hierdie programme het geblyk onrealiseerbaar te wees en later – binne die raamwerk van post-positivisme, is die betrokke onderwerpe oor die algemeen gereduseer tot tradisionele skeptisisme.

Argumente ten gunste van agnostisisme het deur die geskiedenis van wêreldfilosofie ontwikkel .(sien Filosofie). So het antieke skeptisisme die agnostiese posisie bevestig deur te verwys na die onvolmaaktheid, veranderlikheid en voortdurende hersiening van kennis, die ware as 'n objek van denke te ontken en daardeur alle wese te relativeer, ongeag die metodes van sy kognisie. Die tradisie van agnostisisme self het sy oorsprong in die filosofie van J. Berkeley, wat glo dat dit onmoontlik is vir 'n persoon om uit sy ervaring te kom om te besluit oor die vraag na die verhouding van hierdie ervaring tot die feite van die werklikheid. Die konsep van agnostisisme het sy klassieke uitdrukking gekry in die sisteem van epistemologiese idees van D. Hume en I. Kant. Hume het aangevoer dat 'n persoon nie in staat is om objektief die sameval van sy kennis met die werklikheid te beoordeel nie, juis omdat alle kennis uit ervaring kom, en dit fundamenteel onmoontlik is om buite die grense van enige ervaring te gaan. Kant, wat tussen "'n ding vir ons" en "'n ding op sigself" onderskei het, het dit getoon dat daar geen logiese manier is om 'n ooreenstemming tussen die objektiewe wêreld en die stelsel van kennis te vestig nie; dit bly vir die subjek om in die objek slegs sy eie bepalings te herken - dit wat die subjek self deur sy optrede in die objek plaas.

Maar die agnostikus glo dat 'n persoon nie in staat is om die hele wêreld te ken nie, daarom kan hy nie oortuig word van die bestaan ​​van God, of van sy afwesigheid nie. Hy bevraagteken elke posisie.

In 'n latere tydperk, reeds in die 20ste eeu, het die filosoof Karl Popper die beginsel van vervalsing beskryf. Alhoewel die waarheid nie geken kan word nie, kan 'n mens dit benader deur valse inligting weg te gooi. Dit is wat vordering dryf.

Aarde

Onder die bekende agnostici wat die sienings van hierdie filosofiese leerstelling aangehang het, is Immanuel Kant, David Hume, Herbert Spencer, Karl Popper en Bertrand Russell.

'n Agnostikus sal ook nooit enige stellings op ander afdwing nie, en dit as waar voorhou, as hy nie bewyse kan lewer dat dit werklik waar is nie.

Hulle het verskillende houdings teenoor die bestaan ​​van die menslike siel. Die ateïs verloën heeltemal hierdie deel van homself, terwyl die agnostikus die teenwoordigheid daarvan voel, hoewel albei dit nie kan bewys nie.

 • dit maak geen sin om die wêreld streng in swart en wit te verdeel nie, die begrippe "goed" en "kwaad" word deur die mens uitgedink, en is dus subjektief;

verskil tussen agnostikus en ateïs

En in 1876 het die Engelse bioloog Thomas Huxley, tydens 'n vergadering van die Metafisiese Vereniging, die term "agnostisisme" in die wetenskap bekendgestel, wat die grondslag gelê het vir 'n aparte filosofiese tendens. So, die agnostici het selfs hul eie teken gekry, waarin die model van die beweging van atome ingeskryf is.

Wie is 'n agnostikus

Dit blyk dat jy oortuigings onbepaald kan verander. Dit is net 'n kwessie van tyd en tegniese vordering.

Baie mense verwar die terme "agnosties" en "ateïs" met mekaar. Maar hoe verskil hulle?

'n Ateïs is 'n persoon wat enige bestaan ​​van 'n hoër mag ontken en beweer dat daar geen god is nie. Hy aanvaar nie net nie, maar glo in die afwesigheid daarvan, net soos enige gelowige in sy godsdiens.

'n Agnostikus is 'n persoon wat glo dat dit verkeerd is om op 'n mens se persepsie van die wêreld rondom te vertrou. Hy poog om die waarheid te ken en dit logies te verduidelik. Daarom moet enige sienings en stellings deur feite en bewyse ondersteun word. Dit geld nie net vir godsdiens, waaraan agnostici gewoonlik toegeskryf word nie, maar ook vir enige ander terreine van menslike kennis.

Daar is ook bekende persoonlikhede in die moderne wêreld wat hulself agnostici noem. Byvoorbeeld, die Amerikaanse astrofisikus Neil deGrasse Tyson. Hy glo dat etikette nie aan mense geheg moet word wat verband hou met hul sienings nie, want dit dwing 'n mens om selfs daardie gevolgtrekkings van die filosofie aan hulle toe te skryf waarmee hulle nie saamstem nie. Daarom is dit beter om jouself nie 'n ateïs te beskou nie, maar 'n agnostikus, gereed om bewyse van die bestaan ​​van God te aanvaar, as hulle verskyn.

Immanuel Kant

Anders as 'n ateïs wat nie sy gevormde sienings verander nie, het 'n agnostikus 'n oop gemoed. Hy is gereed om nuwe waarhede te aanvaar as daar goeie redes hiervoor is.

Bekende agnostici

Agnostikus vs Ateïs - Wat is die verskil?

Om te verstaan ​​wie 'n agnostikus in eenvoudige terme is, is dit die moeite werd om te verstaan ​​waar hierdie term vandaan kom.

Thomas Huxley het gesê dat 'n agnostikus net op betroubare feite kan staatmaak, in hul afwesigheid sal hy niks beweer nie.

Die term "agnostisisme" self kom van die Griekse "agnostos", wat "onherkenbaar" beteken. Dit is onmoontlik om bloot in iets te glo of nie te glo as daar geen objektiewe bewyse daarvoor is nie.

Inhoud

 • Wie is 'n agnostikus
 • Agnostikus vs Ateïs - Wat is die verskil?
 • Die geskiedenis van die term
 • Die essensie van agnostisisme
 • Agnostiese beginsels
 • Bekende agnostici
 • Hoe agnostici die wêreld sien - voorbeelde
 • Afsluiting

'n Agnostikus is 'n tussenskakel tussen gelowiges en nie-gelowiges. Hy glo nie in die bestaan ​​van God in die tradisionele sin van godsdiens nie, want het geen bewyse hiervan nie. Maar terselfdertyd, om dieselfde rede, kan hy nie beweer dat goddelike magte nie bestaan ​​nie. Kom ons vind uit wie 'n agnostikus in godsdiens is in eenvoudige woorde, wat is sy filosofiese sienings in ander aspekte van die lewe.

Hoe agnostici die wêreld sien - voorbeelde

David Hume

David Hume het geglo dat menslike kennis op sy sintuiglike ervaring gebaseer is, dus sal dit nie werk om ondubbelsinnige gevolgtrekkings oor die werklikheid te maak nie.

 • 'n persoon is nie in staat om die wêreld om hom objektief te ken nie;

Maar met verloop van tyd is die teorie van 'n plat aarde vernietig, mense het bewyse van die sferisiteit van die planeet gesien en daarin geglo. Die vorige kennis, waaraan lankal geglo is, het in duie gestort.

Die filosofie van agnostisisme is gebaseer op 5 beginsels wat aan die ondersteuners van hierdie rigting voldoen:

Die essensie van agnostisisme

Immanuel Kant, bekend vir sy idee van "ding op sigself", het geglo dat 'n persoon die hele wêreld om hom indirek leer, slegs deur die sintuie. Dit wat mense op geen manier raak nie, kan dus nie geken en verstaan ​​word nie.

agnostisisme

 • dit is moontlik dat sulke feite en gebeure in die toekoms sal verskyn, waardeur dit moontlik sal wees om 'n ondubbelsinnige antwoord te gee oor die bestaan ​​van hoër magte.

Mense is byvoorbeeld lankal oortuig dat die aarde plat is en op 'n skilpad en drie walvisse staan. Dit was 'n baie aanneemlike teorie, want almal wat rondgekyk het, het opgemerk dat die vliegtuig regtig plat was. En reisigers se stories dat daar 'n randjie in die see is waardeur water ver onder oorloop, het die raaiskote net bevestig.

Dieselfde storie met materie. Dit word algemeen aanvaar dat die hele omringende werklikheid uit die kleinste deeltjies – atome – bestaan. En niemand twyfel daaraan nie. Maar sodra wetenskaplikes 'n kragtiger mikroskoop kon skep en sien dat die atoom uit selfs kleiner deeltjies bestaan, het die teorie in duie gestort.

Die geskiedenis van die term

Agnostici word dikwels met godsdiens geassosieer, maar hulle filosofie is baie wyer en dek ander gebiede, oa. en wetenskap. Hulle glo dat sommige waarhede nie begryp kan word nie as gevolg van die beperkinge van menslike bewussyn, terwyl ander eers aan die mens geopenbaar sal word wanneer nuwe teorieë en feite verskyn en bewys word. Byvoorbeeld, F. Magellan se reis om die wêreld het bevestig dat die Aarde wel rond is.

 • die wete dat die mensdom vandag oortuig is en as absolute waarheid aanvaar, sal uiteindelik weerlê word;

Agnostiese beginsels

'n Persoon wat vir homself kan sê: "Ek is 'n agnostikus" sien die wêreld as nuwe kennis wat eindeloos vir hom oopgaan. Hy glo dat as enige bewyse of teorie uiteindelik weerlê kan word en as inkonsekwent bewys kan word, dieselfde ding met enige ander kennis kan gebeur.

'n Agnostikus is 'n persoon wat glo dat dit onmoontlik is om 'n volledige en objektiewe beeld van die wêreld, sowel as sy wette te ken. Mense het immers nie die geleentheid om seker te weet of daar hemel en hel, lewe na die dood en ander bonatuurlike dinge is nie.

Aan die einde van die 18de eeu het filosowe en wetenskaplikes Herbert Spencer, Hamilton, George Berkeley en David Hume 'n teorie ontwikkel waarvan die idees in opposisie met metafisiese filosofie gestel is. Hulle het geglo dat dit verkeerd was om die wêreld te verken deur die subjektiewe begrip van metafisiese verskynsels. Hulle het bevestiging van hul sienings gevind in die werke van antieke filosowe, skeptici en sofiste.

 • dit is onmoontlik om die bestaan ​​van God te bewys, net soos dit onmoontlik is om sy afwesigheid te bewys;

In eenvoudige terme is agnostisisme iewers in die middel tussen geloof in God en volkome ongeloof. Gevolglik is 'n agnostikus 'n persoon wat in God glo 50 tot 50. Hy weerlê nie die bestaan ​​van die onbekende nie, maar probeer terselfdertyd niks bewys nie, aangesien die waarheid, volgens sy eie oortuiging, onverstaanbaar is tot menslike bewussyn.

Vir agnostici is daar geen gesaghebbende bronne in enige van die godsdienste nie. Die Heilige Skrif is vir hulle niks meer as 'n literêre monument nie.

Volgens sy definisie is 'n agnostikus iemand wat nie die bestaan ​​van gode ontken nie, maar geen van die godsdienste en oortuigings aanvaar nie, aangesien die primêre begin van dinge nie geken kan word nie. Ten minste op die huidige oomblik van menslike ontwikkeling.

 • Dit is onmoontlik om presies te bepaal of God bestaan ​​of nie.

Daar is 'n konsep teenoor agnostisisme - gnostisisme, wat as "weet" vertaal word. Dit is 'n voorwaardelike naam vir 'n aantal godsdienstige bewegings, wat gebaseer is op 'n persoon se bewustheid van sy goddelikheid en begiftiging met geheime kennis. Dit blyk dat hierdie 'n agnostikus is, slegs 'n gelowige.

 • 'n Persoon kies hoe om op te tree en hoe om te lewe. Die lot en voorbeskikking bestaan ​​nie.

Dieselfde storie het met materie gebeur. Niemand het getwyfel dat alles in die wêreld uit atome bestaan ​​nie. Maar later het wetenskaplikes daarin geslaag om te bewys dat daar selfs kleiner deeltjies is: elektrone, protone en neutrone.

Persoonlik is ek meer beïndruk deur die oop bewussyn, wat gereed is om die nuwe en die onbekende te aanvaar. Mense het lank geglo in 'n plat Aarde, en matrose wat gesê het dat daar 'n rand in die see is, van waar water ver af vloei, het hierdie oortuiging net bevestig. Met verloop van tyd is bewyse van die sferisiteit van die planeet gevind en die vorige "kennis" is vernietig.

 • Die teenwoordigheid van die siel en onsterflikheid is onbewysbaar, wat beteken dat dit onmoontlik is om oor hul bestaan ​​te praat.

Agnostici en ateïste het 'n ooreenkoms - die afwesigheid van geloof as 'n aangebore verskynsel. Met ander woorde, nie een van ons is gelowiges gebore nie. Van die begin af is ons óf ateïste óf agnostici. Later boesem die familie en samelewing sienings by ons in en besluit ons watter “kant” om te kies. Daarbenewens is beide agnostici en ateïste denkende mense. Hulle is in staat om die oorsprong van sekere dinge of verskynsels te ontleed.

Wat is die verskil tussen 'n agnostikus en 'n ateïs

Die begin van agnostisisme kan teruggevoer word na die 5de eeu vC. Soortgelyke redenasie kan gevind word in die sofis Protagoras. Hy was 'n antieke Griekse filosoof en het gepraat van die onmoontlikheid om die realiteit van die bestaan ​​van die gode te toets. Die antieke Indiese filosoof Sanjaya Belatthaputta, wat in dieselfde tyd gelewe het, het 'n skeptiese standpunt uitgespreek oor die bestaan ​​van enige vorm van lewe na die dood.

 • Eintlik agnosties. Geloof in God is ietwat groter as ongeloof. Hy is geneig om te glo dat die goddelike nog bestaan.
 • 'n Ateïs ontken kategories die bestaan ​​van God, terwyl 'n agnostikus net twyfel, maar so 'n moontlikheid erken.

Opgedateer: 25 September 2021

 • Enige voorheen bevestigde kennis en paradigmas kan in die toekoms weerlê word. Geen kennis is absoluut nie.
 • Die verstand van 'n ateïs is geslote, terwyl dié van 'n agnostikus oop is. ’n Agnostikus kan maklik sy standpunt verander as hy op enige bewyse afkom wat sy oorspronklike standpunt weerlê. Hy is oop vir alles nuut. ’n Ateïs hou sy hele lewe lank by sy oortuiging.

Gepubliseer: 25.09.2021 om 12:37

Bekende verteenwoordigers van die konsep

Wat is die essensie van agnostisisme

Wat glo agnostici?

Richard Dawkins, 'n evolusionêre bioloog en wetenskaplike, het in sy boek The God Delusion agnostici in vier tipes verdeel:

 

 • 'n Persoon kan nie die wêreld en sy verskynsels ten volle ken nie.

Aan watter kategorie behoort jy?

 • Agnostisisme in die wetenskap beweer dat enige ervaring wat as gevolg van kognisie opgedoen is, onvermydelik deur die bewussyn van die subjek verwring word. Met ander woorde, selfs wat bewys is (byvoorbeeld 'n aksioma in meetkunde) kan 'n dwaling van 'n persoon wees.
 • Niemand kan met sekerheid sê of die mens ooit die waarheid van sy oorspronklike herkoms sal kan weet nie.

Elke verteenwoordiger van hierdie filosofiese beweging streef na waarheid en besef dat die wêreld baie meer ingewikkeld is as wat dit lyk. Maar terselfdertyd is kennis vir hom onmoontlik weens 'n gebrek aan bewyse, en enige teorie word bevraagteken.

Verskille:

 • Onpartydig. Geloof en ongeloof is 50/50.
 • In wese meer van 'n ateïs. Geloof in God is uiters klein, maar nie heeltemal uitgesluit nie.
 • Ateïste is suiwer materialiste. Vir hulle is materie altyd primêr, en bewussyn en wil is sekondêr. Daar is baie idealiste onder agnostici, dit wil sê mense vir wie die idee primêr is, en materie in die sfeer van bestaan ​​sekondêr is.

Die term "agnostisisme" self is eers in 1869 deur die Engelse dierkundige en professor Thomas Henry Huxley, wat die verdediger van die evolusionêre teorie van Charles Darwin was, bekendgestel. Huxley het homself 'n agnostikus genoem en geglo dat, anders as ateïsme, Christendom, idealisme en materialisme, dit agnostisisme is wat as die konsep van 'n vrydenkende persoon beskou kan word.

Wie is 'n agnostikus en hoe verskil hy van 'n ateïs?

 • Geen godsdienstige konsep kan heeltemal weerlê of heeltemal bewys word nie.
 • Goed en kwaad is relatiewe begrippe, en daarom is dit oneffektief om hieroor te redeneer.

In sake van geloof en godsdiens word mense van ouds af in twee kampe verdeel: sommige glo in God, ander beskou hulself as ongelowiges. Maar daar is nog 'n intermediêre kategorie - agnostici. Vandag sal ek vir jou sê wie 'n agnostikus is, watter beginsels hy aanhang en hoe hy van 'n ateïs en 'n gnostikus verskil.

Dit blyk dat oortuigings ad infinitum kan verander. Dit is net 'n kwessie van tyd en tegniese vordering.

Uit antieke Grieks vertaal beteken die woord agnosties "onbekend". Agnostisisme is 'n filosofiese konsep waarvolgens die wêreld nie ten volle geken kan word nie en mense niks betroubaars van God of gode kan weet nie, en alles bonatuurlik is onbekend en onverstaanbaar.

Dikwels is agnostici voormalige teïste, dit wil sê gelowiges wat die bestaan ​​van die goddelike betwyfel het. Iemand het oorgesteek na die "ander kant" as gevolg van 'n rou, iemand het God om hulp gevra en nie daarvoor gewag nie.

Beide Charles Darwin en Albert Einstein het hulself agnostici genoem. Beide die Engelse natuurkenner en die Duitse teoretiese fisikus is as ateïste beskou, maar hulle het dit self kategories ontken.

Terloops, baie agnostici ontken nie die bestaan ​​van Jesus Christus nie en bewonder selfs die lewe van hierdie persoon. Terselfdertyd beskou hulle hom as 'n gewone mens, aangesien dit nie moontlik is om die teenwoordigheid van 'n goddelike teenwoordigheid of enige supermoondhede te bewys nie.

 • Die sin van die lewe lê in die lewe self, sy vreugdes, hartseer en die verwesenliking van die doelwitte wat 'n mens vir homself stel.

Nog 'n prominente verteenwoordiger van die agnostiese wêreldbeskouing, Immanuel Kant, die stigter van die Duitse klassieke filosofie, was in solidariteit met hom. Hy het aangevoer dat 'n persoon alles rondom deur sy sintuie leer, wat beteken dat wat nie mense direk raak nie, nie geken kan word nie.

Daar is voorstanders van agnostisisme in ons tyd, ook op die gebied van die wetenskap. Dus, die Amerikaanse astrofisikus Neil deGrasse Tyson beskou homself as 'n aanhanger van hierdie rigting van filosofie. Ten spyte van die feit dat hy die uitgestrekte ruimte verken, ontken Tyson nie die bestaan ​​van God nie en is hy gereed om in hom te glo as hy vaste bewyse ontvang.

Bernard Shaw het eenkeer gesê ’n agnostikus is ’n gewone ateïs wat eenvoudig nie die krag het om sy standpunte te bely nie.

Die uwe, Ksenia Molokanova. Sien jou later!

Voordat Huxley die term "agnostisisme" bekendgestel het, is die idees van hierdie konsep in die 18de eeu ontwikkel. Onder die ondersteuners van die teorie was Herbert Spencer, William Hamilton, George Berkeley, David Hume en ander.

In die 20ste eeu het die filosoof Karl Popper die beginsel van vervalsing beskryf: ten spyte van die feit dat dit onmoontlik is om die waarheid te ken, kan jy 'n bietjie nader daaraan kom as jy alle valse data weggooi. Dit is wat vordering dryf.

Agnostisisme is nie net 'n eiesoortige houding teenoor godsdiens nie, maar ook 'n algemene skeptiese posisie in kennis, wat verskillende gebiede raak. Kom ons kyk na die basiese beginsels en idees van agnostici:

 • Daar is geen grense tussen goed en sleg nie. Daar is ongewenste gedrag. Die enigste maatstaf van optrede is gewete.

Hume het geglo dat menslike kognisie gebaseer is op sy sintuiglike ervaring, so ondubbelsinnige en objektiewe gevolgtrekkings oor die werklikheid kan nie a priori gemaak word nie.

Baie mense verwar hierdie twee konsepte. Selfs sommige geestelikes beskou agnostici as ateïste, maar dit is nie waar nie. So ek stel voor om daarna te kyk.

 • geneig tot ateïsme. Ongeloof is ietwat groter as geloof. Die persoon het baie twyfel.

Ons het die betekenis van die woord agnostikus ontleed. Dit is 'n persoon wat glo dat die wêreld heeltemal onkenbaar is, maar terselfdertyd gereed is om in iets bonatuurliks ​​te glo as hy vaste bewyse ontvang. Die frase "Ek weet net dat ek niks weet nie" pas goed in hierdie konsep.


0 replies on “Wie is agnostici en hoe verskil hulle van skeptici?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *