Basiese regte en verpligtinge van n fietsryer (verkeerswet)

 • draai links of draai om op paaie met tremverkeer en op paaie met meer as een baan vir verkeer in hierdie rigting;

Die beweging van fietsryers in die kolom

 • langs die fietspad;

NS Beste fietsryers, lees die verkeersreëls voor julle op die pad gaan. Dit sal nie baie tyd neem nie, maar jy kan jou gesondheid en senuwees red.

Fietsryer

25/07/2017

 • ry fiets sonder hande;

Verdraagsaamheid

Dus, die fietsryer het die reg om te beweeg:

 • die beweging van fietsryers word in kolomme uitgevoer;

As dit nie moontlik is om fiets te ry op die pad nie, dan kan die fietsryer langs die kant van die pad beweeg.

Wanneer 'n fietsryer deur 'n voetoorgang beweeg, moet hy afklim (afklim) en gelei word deur die vereistes wat deur die Reëls vir die beweging van voetgangers bepaal word.

As 'n fietsryer 'n fietsryer onder die ouderdom van 14 vergesel of 'n kind onder die ouderdom van 7 in 'n ekstra sitplek, in 'n fietswa of in 'n sleepwa wat ontwerp is om saam met 'n fiets gebruik te word, vervoer, ry dan op 'n sypaadjie of voetpaadjie.

 • vrag vervoer wat meer as 0,5 m in lengte of breedte buite die afmetings uitsteek, of vrag wat met beheer inmeng;
 • langs die fietspad;

Aangrensende grondgebied. Die volgorde van toegang, uitgang en beweging op die gebiede langs die pad

 • insleep van fietse, sowel as insleep met fietse, behalwe vir die sleep van 'n sleepwa wat bedoel is vir gebruik met 'n fiets.

Vir die oortreding van verkeersreëls deur 'n fietsryer, staar hy aanspreeklikheid in die gesig ingevolge Artikels 12.18, 12.29, 12.30 van die Kode van Administratiewe Misdrywe.

Tot 7 jaar - fietsry moet slegs op sypaadjies, voetgangers- en fietspaaie (aan die kant vir voetgangerverkeer) uitgevoer word, sowel as binne voetgangersones.

Verantwoordelikheid vir verkeersoortredings deur fietsryers

Regte en verpligtinge van 'n fietsryer

Die kolom fietsryers moet ingedeel word in groepe van 10 fietsryers in die geval van 'n enkelbaanbeweging of in groepe van 10 pare in die geval van 'n tweebaanbeweging. Om verbysteek te vergemaklik, moet die afstand tussen groepe 80 - 100 m wees.

As dit nie moontlik is om te fiets langs die rand van die rybaan en langs die pad te ry nie, dan kan die fietsryer langs die sypaadjie of langs die voetpaadjie beweeg.

 • kruis die pad by voetoorgange.

Nou omtrent die ouderdom waarop jy kan fietsry

Verbod vir die fietsryer

’n Kolom fietsryers word toegelaat om in twee rye te beweeg as die algehele breedte van die fietse nie 0,75 m oorskry nie.

 • passasiers vervoer, indien die ontwerp van die fiets nie daarvoor voorsiening maak nie;

Oortredings wat deur verkeerspolisiebeamptes oorweeg word

Van 7 tot 14 jaar oud - fietsry slegs op sypaadjies, voetgangers-, fiets- en fietspaaie, asook binne voetgangersones.

 • vervoer kinders onder 7 jaar in die afwesigheid van spesiaal toegeruste plekke vir hulle;

Moet ook nie vergeet om reflektiewe elemente te dra wanneer jy snags of in slegte weer ry nie. En as jy nog 'n flikkerende rooi sein aan die agterkant van die fiets heg, dan is dit oor die algemeen pragtig.

Soos motorbestuurders, het fietsryers hul eie verbod:

Met die koms van somersdae vat nie net “sneeudruppels” nie, maar ook fietsryers die pad. Hulle irriteer bestuurders met hul gedrag, en almal irriteer die fietsryer. Kom ons vertel jou watter regte fietsryers op die pad het.

 • langs die fietsryerbaan.

Bo 14 jaar oud - fietsry moet op fietspaaie, fietspaaie of fietspaaie uitgevoer word, en in hul afwesigheid, lees hierbo.

As dit nie moontlik is om langs hulle te beweeg nie of hulle is bloot afwesig, dan word die fietsryer toegelaat om langs die regterrand van die rypad te beweeg. In hierdie geval moet aan die volgende voorwaardes voldoen word:

Volgens paragraaf 6 van die Basiese Bepalings vir die toelating van voertuie tot bedryf en die pligte van amptenare om padveiligheid te verseker, moet 'n fiets 'n werkende rem, stuurwiel en klanksein hê, voor toegerus wees met 'n retroreflektor en 'n lamp of koplig (vir snags bestuur en in toestande van onvoldoende sigbaarheid) in wit, agter met 'n rooi weerkaatser of lamp, en aan elke kant met 'n oranje of rooi weerkaatser.

Die padreëls stel bykomende vereistes vir die beweging van fietsryers en brommerbestuurders vas. Van hulle sal ons afstoot.

 • die algehele breedte van die fiets, sleepwa daarheen of die vervoerde vrag 1 m oorskry;

Jy moet net in een baan aan die regterkant van die rybaan fiets ry.

Het die deur oopgemaak wanneer motors naby beweeg

Aangrensende grondgebied. Die volgorde van toegang, uitgang en beweging op die gebiede langs die pad

Het die deur oopgemaak wanneer motors naby beweeg

Die padreëls stel bykomende vereistes vir die beweging van fietsryers en brommerbestuurders vas. Van hulle sal ons afstoot.

Vir die oortreding van verkeersreëls deur 'n fietsryer, staar hy aanspreeklikheid in die gesig ingevolge Artikels 12.18, 12.29, 12.30 van die Kode van Administratiewe Misdrywe.

Wanneer 'n fietsryer deur 'n voetoorgang beweeg, moet hy afklim (afklim) en gelei word deur die vereistes wat deur die Reëls vir die beweging van voetgangers bepaal word.

Oortredings wat deur verkeerspolisiebeamptes oorweeg word

Fietsryer

25/07/2017

Volgens paragraaf 6 van die Basiese Bepalings vir die toelating van voertuie tot bedryf en die pligte van amptenare om padveiligheid te verseker, moet 'n fiets 'n werkende rem, stuurwiel en klanksein hê, voor toegerus wees met 'n retroreflektor en 'n lamp of koplig (vir snags bestuur en in toestande van onvoldoende sigbaarheid) in wit, agter met 'n rooi weerkaatser of lamp, en aan elke kant met 'n oranje of rooi weerkaatser.

waarvoor hierdie Reëls voorsiening maak, moet fietsryers slegs in een ry beweeg.
- ry 'n fiets, 'n brommer, sonder om die stuurwiel met ten minste een hand vas te hou;

- vervoer vrag wat meer as 0,5 m in lengte of breedte buite die afmetings uitsteek, of vrag wat inmeng met beheer;

- om passasiers te vervoer, indien die ontwerp van die voertuig nie daarvoor voorsiening maak nie;

– vervoer kinders jonger as 7 jaar in die afwesigheid van spesiaal toegeruste plekke vir hulle;

- draai links of draai om op paaie met tremverkeer en op paaie met meer as een baan vir verkeer in hierdie rigting (behalwe wanneer linksdraai vanaf die regterbaan toegelaat word, en met die uitsondering van paaie wat in fietssones geleë is);

(soos gewysig deur dekreet van die regering van die Russiese Federasie van 4 Desember 2018 N 1478)

- beweeg langs die pad sonder 'n vasgemaakte motorfietshelm (vir brommerbestuurders);

- kruis die pad by voetoorgange.

(die paragraaf is ingestel deur dekreet van die regering van die Russiese Federasie van 14 November 2014 N 1197)

24.9. Dit is verbode om fietse en brommers te sleep, asook om met fietse en brommers te sleep, behalwe om 'n sleepwa te sleep wat bedoel is vir gebruik met 'n fiets of brommer.

24.10. Wanneer snags bestuur word of in toestande van onvoldoende sigbaarheid, word fietsryers en brommerbestuurders aangeraai om voorwerpe met retroreflektiewe elemente te dra en te verseker dat hierdie voorwerpe sigbaar is vir bestuurders van ander voertuie.

24.11. In die fietssone:

- fietsryers het 'n voordeel bo meganiese voertuie, en kan ook oor die hele breedte van die rybaan beweeg wat bedoel is vir beweging in hierdie rigting, onderhewig aan die vereistes van paragrawe 9.1 (1) - 9.3 en 9.6 - 9.12 van hierdie Reëls;

- Voetgangers word toegelaat om die rybaan enige plek oor te steek, onderhewig aan die vereistes van paragrawe 4.4–4.7 van hierdie Reëls.

(klousule 24.11 is ingestel deur dekreet van die regering van die Russiese Federasie van 4 Desember 2018 N 1478)

 

’n Kolom fietsryers word toegelaat om in twee rye te beweeg as die algehele breedte van die fietse nie 0,75 m oorskry nie.

Die kolom fietsryers moet ingedeel word in groepe van 10 fietsryers in die geval van 'n enkelbaanbeweging of in groepe van 10 pare in die geval van 'n tweebaanbeweging. Om verbysteek te vergemaklik, moet die afstand tussen groepe 80–100 m wees.

24.6. Indien die beweging van 'n fietsryer op 'n sypaadjie, voetpad, randsteen of binne voetgangersones die beweging van ander persone in gevaar stel of inmeng, moet die fietsryer afklim en gelei word deur die vereistes wat in hierdie Reëls vir die beweging van voetgangers voorsien word.

24.7. Brommerbestuurders moet aan die regterkant van die rybaan in een ry of in die baan vir fietsryers beweeg.

Bromfietsbestuurders word toegelaat om langs die pad te beweeg, indien dit nie met voetgangers inmeng nie.

24.8. Fietsryers en brommerbestuurders word verbied om:

24. Bykomende vereistes vir die beweging van fietsryers en brommerbestuurders

(Soos gewysig deur dekreet van die regering van die Russiese Federasie van 22 Maart 2014 N 221)

24.1. Die beweging van fietsryers ouer as 14 moet op 'n fiets, fietspad of baan vir fietsryers uitgevoer word.

24.2. Fietsryers ouer as 14 word toegelaat:

op die regterkant van die rybaan - in die volgende gevalle:

- daar is geen fiets- en fietspaadjies nie, 'n baan vir fietsryers of daar is geen moontlikheid om daarlangs te beweeg nie;

- die algehele breedte van die fiets, die sleepwa daarheen of die vrag wat vervoer word 1 m oorskry;

- die beweging van fietsryers word in kolomme uitgevoer;

- aan die kant van die pad - as daar nie fiets- en fietspaadjies is nie, 'n baan vir fietsryers, of dit is nie moontlik om langs hulle of langs die regterrand van die rypad te beweeg nie;

- op die sypaadjie of voetpad - in die volgende gevalle:

- daar is geen fiets- en fietspaadjies, 'n baan vir fietsryers of daar is geen geleentheid om daarlangs te beweeg nie, asook langs die regterrand van die rybaan of padkant;

– 'n fietsryer vergesel 'n fietsryer onder die ouderdom van 14 of vervoer 'n kind onder die ouderdom van 7 in 'n ekstra sitplek, in 'n fietswa of in 'n sleepwa wat ontwerp is vir gebruik met 'n fiets.

(Soos gewysig deur dekreet van die regering van die Russiese Federasie van 12 Julie 2017 N 832)

24.3. Die beweging van fietsryers van 7 tot 14 jaar moet slegs op sypaadjies, voetgangers-, fiets- en fietspaadjies uitgevoer word, sowel as binne voetgangersones.

24.4. Fietsryers onder die ouderdom van 7 moet slegs op sypaadjies, voetgangers- en fietspaaie (aan die kant vir voetgangerverkeer) en binne voetgangersones ry.

24.5. Wanneer fietsryers langs die regterrand van die rybaan beweeg in gevalle waar

· Die regterrand van die rybaan, nie meer as 'n meter van die rand of direk aan die kant van die pad nie. Dit is gelyke plekke.

kinders onder 7 jaar oud moet slegs in spesiaal toegeruste plekke vervoer word;

Stadsfietspaaie.

· dit is verbode om links te draai op snelweë met veelbaanverkeer en op paaie waar 'n tremlyn verbygaan.

· Kruising van 'n kruising as 'n gewone voetganger.

notasie stelsel

Jy kan die foon net met 'n headset gebruik;

In die proses om met jou hande te sein, moet jy die fiets met een hand beheer. Om hierdie rede is dit ook die moeite werd om vooraf te oefen, aangesien dit vir beginners moeilik kan wees om dit te doen.

By die beskrywing van die verkeersreëls wat op fietsryers van toepassing is, is dit eerstens nodig om te let op die plekke waar hulle kan beweeg. Die toegelate plekke van beweging is redelik spesifiek. Hier is die mees basiese geldige plekke:

· om op die baan te beweeg sonder 'n spesiale vasgemaakte helm;

In alle ander situasies is daar twee rotasie-opsies:

· Wanneer jy van baan verander of na links draai, word die linkerarm of die regterarm uitgestrek, gebuig by die elmboog.

· Basiese verbod vir fietsryers om die stuurwiel te gebruik sonder die gebruik van hande;

As die linkerhand afgaan - dit dui op die teenwoordigheid van putte aan die linkerkant, dieselfde geld vir die regterhand.

· In die proses om langs die sypaadjie te beweeg, dit wil sê langs die voetgangersone, kan jy net beweeg as die eerste twee opsies nie beskikbaar is nie.

Basiese verbodsbepalings vir fietsryers

Beweeg deur kruisings.

Daar is ook verskeie tekens wat aanvaar word tussen fietsryers wat in 'n konvooi ry.

· jy kan nie op snelweë ry nie, dit wil sê op plekke wat as snelweg of pad vir motors aangewys is;

Plek van beweging.

Die fietsryer, sowel as ander padgebruikers, is verplig om betyds seine te gee rakende die beplande maneuvers. As die rugsak of raam nie toegerus is met nuwerwetse afmetings en flikkerligte nie, word die fietsryer aanbeveel om handtekens te gebruik, wat in hierdie geval gewild is. Hier is 'n paar van die belangrikstes:

· Opeenvolgende beweging in 'n reguit lyn, 'n stop met 'n draai en nog 'n rit in die rigting van 'n reguit lyn.

Dit is die moeite werd om aandag te skenk aan die draai na links. Op 'n eenbaanpad het 'n fietsryer die reg om 'n draai in daardie rigting te maak, soortgelyk aan motors en motorfietse wat langs 'n volle trajek ry.

· As jy wil stop, gaan net enige hand op.

Eerstens is dit opmerklik dat fietsryers onder die ouderdom van 14 verbied word om op die rybaan te beweeg. 'n Afsonderlike gedeelte van die verkeersreëls vir fietsryers kan verdeel word in die volgende beperkings en reëls om langs die snelweg te beweeg:

vervoer van vrag wat 0,5 in die breedte of lengte van die afmetings van die fiets uitsteek;

· Wanneer die fietsryer te voet langs die pad beweeg, moet die fietsryer soos voetgangers in die reisrigting stap, en nie teen hom nie.

vervoer van passasiers, indien hierdie toestemming nie deur die ontwerp van die voertuig voorsien word nie;

Mense wat hierdie voertuig ry, is eweneens onderhewig aan sekere fietsryerpligte, prioriteitstekens en verwante regulasies. Met ander woorde, 'n regsdraaiende motor wat parallel met 'n fiets ry, moet padgee vir 'n fiets wat reguit vorentoe ry. Wat die fietsryer betref, is hy verplig om pad te gee vir voertuie wat aan die regterkant ry.

As die kruising as 'n voetganger oorgesteek word, moet die fietsryer die fiets met sy hande lei. In hierdie geval is 'n persoon toegerus met al die pligte en regte van 'n voetganger en maak hy staat op die toepaslike verkeersseine.

Voordat jy na regs draai en herbou - word die regterarm na die kant gestrek of die linkerarm by die elmboog gebuig.

Op grond van bogenoemde kan ons tot die gevolgtrekking kom dat fietsryers wat langs die sypaadjies beweeg die reëls oortree. 'n Fiets is 'n voertuig, nie 'n voetganger op wiele nie. Hierdie reël is nie van toepassing op kinders jonger as 14 jaar nie. Hulle kan op dieselfde tyd as voetgangers langs sypaadjies en paadjies beweeg.

Met die aanbreek van warm dae, verander al hoe meer motoriste na 'n omgewingsvriendelike vervoermiddel. Op 'n fiets kan jy nie net vinnig by jou bestemming uitkom nie, maar ook jou fisiese vorm verbeter. Tweewielvoertuie is geliefd by beide volwassenes en kinders. Maar jy moet dit reg hanteer om nie in 'n ongeluk te beland nie. Alle fietsryers het hul eie regte en verpligtinge. Hieronder sal hulle in meer besonderhede beskryf word.

Fiets toestand

Eerstens is dit die verantwoordelikheid van die fietsryer om sy voertuig in behoorlike tegniese toestand te hou. Moenie op die pad ry met 'n foutiewe remstelsel nie. Daarbenewens moet die fiets 'n spesiale klanksein hê. Met behulp van so 'n toestel is die bestuurder verplig om voetgangers te waarsku oor die nadering van die voertuig.

pligte van 'n fietsryer

Die fiets moet voor elke lang rit nagegaan word. Die belangrikste pligte van 'n fietsryer sluit in om die wiele, die integriteit van die raam en die remstelsel na te gaan. As daar 'n behoefte is om te ry in toestande van swak sigbaarheid (mis, donkerte), moet die fiets toegerus wees met reflektiewe elemente. Hulle is nodig sodat die voertuig sigbaar is tussen die vloei van motors op die pad. Dit sal ook nuttig wees om 'n toestel te installeer wat die pad sal verlig. 'n Spesiale flitslig kan by feitlik enige sportgoederewinkel gekoop word.

Reflektors op 'n fiets moet in ooreenstemming met die reëls geïnstalleer word. Die voorkant is wit en die agterkant is rooi. In toestande van swak sig kan dit nogal moeilik wees vir padgebruikers om te bepaal in watter rigting 'n fietsryer beweeg. As 'n motoris 'n rooi kol voor hom sien, dan beweeg die tweewielvoertuig in dieselfde rigting, en nie na nie.

Waar moet 'n fietsryer ry?

In baie metropolitaanse gebiede is daar spesiale fietsbane wat ontwerp is vir tweewielvervoer. Dit is baie gemaklik. Die fietsryer kan seker wees dat hy nie onder die wiele van die motor sal val nie. Terselfdertyd word gewone voetgangers verbied om op spesiale paadjies te loop. Ongelukkig word daar nie oral spesiale plekke vir tweewielvoertuie voorsien nie. Daarbenewens weet baie eenvoudig nie wat fietsbane is nie. Dit is nie ongewoon om motors te sien wat geparkeer is in areas wat vir fietsryers gereserveer is nie. Daarom moet almal weet hoe om behoorlik op die pad op tweewielvoertuie te ry, selfs al is daar geen spesiale baan nie.
basiese pligte van 'n fietsryer

In die ou verkeersreëls is gestel dat 'n persoon op 'n fiets die reg het om op 'n afstand van 1 meter van die randsteen af ​​te beweeg. Vandag is 'n nuwe uitgawe reeds vrygestel, waarin daar geen beperkings is nie. Die pligte van 'n fietsryer (SDA 2014) sluit in ry op 'n veilige afstand vanaf die sypaadjie. Op die snelweg, moenie in die middel van die pad ry nie. Daar moet in gedagte gehou word dat motoriste verskeie kere vinniger beweeg.

Die reëls moet gevolg word wanneer 'n ander padgebruiker verbygesteek word of 'n hindernis vermy word. Dit is veral belangrik as jy om 'n geparkeerde motor moet gaan. Die bestuurder kan enige tyd daaruit kom. Om nie 'n noodgeval uit te lok nie, is dit nodig om op 'n afstand van minstens 1 meter om die hindernis te gaan. As jy 'n bewegende motor moet verbysteek, moet jy dit net aan die linkerkant doen. Andersins is daar 'n moontlikheid om teen die randsteen gedruk te word.

Rapportering maneuvers

Terwyl hulle op die pad ry, moet deelnemers inligting oor hul voornemens uitruil om ongelukke te vermy. Motoriste en motorfietsryers doen dit met hoofligte. Fietsryers moet waarskuwingstekens met hul hande maak. Almal moet weet hoe om volgens die reëls fiets te ry voordat hulle op die pad stap. 'n Persoon op 'n tweewielvoertuig maak die gepaste beweging met sy hand voordat hy draai, van baan verander of stadiger ry. As dit nodig is om na regs te draai, word die regterhand ontbloot, na links - onderskeidelik die linkerkant. Enige hand wat opgelig is, dui aan dat die fietsryer moet stop.
regte en verpligtinge van 'n fietsryer

Enige waarskuwingsteken moet vooraf aan padgebruikers gewys word. Jy moet jou maneuver ten minste een minuut voor die tyd aanmeld. As dit 'n sekonde voor gerem of draai gedoen word, het motoriste eenvoudig nie tyd om te reageer nie. So 'n fout kan vir verskeie padgebruikers betreurenswaardig wees.

Dit is opmerklik dat 'n handsein glad nie 'n voordeel op die pad gee nie. Daarom, voordat hierdie of daardie maneuver gemaak word, is dit nodig om seker te maak dat padgebruikers die fietsryer verstaan ​​het en nie van plan is om hom verby te steek nie.

Reëls om in 'n kolom te beweeg

Fietsry is 'n vorm van vervoer wat die afgelope paar jaar baie gewild geword het. Hele groepuitstappies word langs 'n voorafbepaalde roete gereël. Maar die beweging van 'n fiets in 'n konvooi moet volgens spesiale reëls uitgevoer word. Elke deelnemer kry 'n spesifieke rol. Die belangrikstes is voorste en agterlopende fietsryers. Altyd oplettend moet ook diensbeamptes en voormanne wees. Gewone lede van die kolom kan net die seine van hul kamerade volg.

lys die hoofverantwoordelikhede van 'n fietsryerDit is die verantwoordelikheid van die hooffietsryer om die verlangde spoed te kies. Dit moet 'n pas wees wat perfek is vir alle deelnemers aan die fietsrit. Hou in gedagte dat verskillende mense nie dieselfde bestuursvaardighede en fisieke fiksheid kan hê nie. Die gids moet veral op die afdraandes oplettend wees. Om "blokkasie" te vermy, word die spoed verminder. Boonop maak die leier seker dat ander lede van die kolom hom nie verbysteek nie, en waarsku ook oor naderende hindernisse.

Die laaste lid van die kolom moet ook die regte en verpligtinge van die fietsryer ken. Hy maak seker dat niemand agterbly nie. Met 'n selfoon kan die sleepwa die gids kontak om die spoed aan te pas. Indien een deelnemer nie kan voortgaan nie, is dit die verantwoordelikheid van die agtervolgende fietsryer om die rede vir die stop uit te vind en 'n toepaslike besluit te neem. Die beweging van die hele kolom kan gestop word, of een fietsryer bly oor om die behoeftiges te help.

Voormanne en bywoners word aangestel as die kolom te lank is of in twee rye gaan. Voormanne kan aangestel word indien daar 10 persone in die groep is. Hul verantwoordelikhede sluit in die monitering van die nakoming van verkeersreëls. Dit is veral belangrik wanneer jy in die stad ry. Daarbenewens moet die voorman verseker dat die orde van die groep nie versteur word nie.

Dit is die plig van die fietsryer aan diens om die toestand van die kolom te monitor wanneer hy op “verlate” paaie ry. Jy moet seker wees dat die deelnemers die regte afstand hou en mekaar nie verbysteek nie. Fietsryers moet langs 'n streng gedefinieerde trajek beweeg en nie voetpaadjies en bane vir motoriste betree nie.

Wat moet fietsryers nie doen nie?

Voordat jy die hoofpligte van 'n fietsryer lys, moet jy leer wat om nie te doen nie. Eerstens moet elke bestuurder van 'n tweewielvoertuig weet hoe om reg daarop te sit. Jy moet die sitplek presies aanpas by jou hoogte. Stap op die pad is verbode. Moet ook nie ry sonder om die stuurwiel met ten minste een hand vas te hou nie. Bagasie kan nie met die hand gedra word nie. Vir hierdie doel is die stam ontwerp.

Dit is nodig om na 'n plek te gaan wat spesiaal daarvoor ontwerp is. Volwasse fietsryers mag nie op sypaadjies, paaie of snelweë ry nie. Wanneer jy 'n tweewiel vervoermiddel ry, is daar ook ouderdomsbeperkings. Die belangrikste pligte van 'n fietsryer onder die ouderdom van 14 sluit in ry op spesiaal toegeruste paadjies. Hulle kan nie op die pad reis sonder volwasse begeleiding nie.
pligte van 'n fietsryer verkeersreëls 2014

Wanneer hy op die rybaan ry, moet elke fietsryer sy maneuvers aan ander deelnemers kommunikeer. Dit is verbode om op 'n pad wat verskeie bane het in een rigting of 'n tremlyn te draai. As dit nodig word om om te draai, moet jy na die naaste voetoorgang ry en oorsteek na die ander kant.

Vervoer van passasiers en vrag

Watter ander pligte kan 'n fietsryer genoem word? Op die pad moet jy die reëls van verkeersreëls volg, dis helder soos dag. Dit is verbode om volwasse passasiers te vervoer. Slegs een persoon moet op een voertuig wees. Die enigste uitsondering is kinders. Daar moet onthou word dat die fiets toegelaat word om passasiers nie ouer as 7 jaar te vervoer nie. In hierdie geval moet 'n spesiale sitplek met veiligheidsgordels op die voertuig geïnstalleer word. Om 'n swaar passasier op 'n raam te dra, veroorsaak dat die fiets sy stabiele posisie verloor. As gevolg van die oortreding van die reëls kan 'n noodsituasie voorkom.

pligte van 'n fietsryerVervoer van goedere kan die verantwoordelikheid van die fietsryer wees. SDA bepaal die maksimum afmetings wat buite die voertuig uitsteek. Sal nie inmeng met verkeerslading, wat minder as 0,5 meter uitsteek nie. Lang goed (stokke, stokke, boumateriaal) ontwrig die stabiele posisie van die fiets aansienlik en meng in met ander voertuie.

Verkeerslig vir fietsryers

Elke eienaar van 'n tweewielvoertuig behoort die pligte van 'n fietsryer uit die kop te ken. Die padreëls beskryf watter tekens 'n bestuurder moet gehoorsaam. Soos motoriste, moet fietsryers aandag gee aan verkeersligte. Wanneer hulle op die pad ry, gehoorsaam die eienaars van tweewielvoertuie die verkeersligte vir motors. As daar 'n behoefte is om op die sypaadjie te beweeg, moet jy let op die tekens vir voetgangers.

In baie stede is daar nie net fietspaadjies nie, maar ook spesiale verkeersligte vir fietsryers. Dit maak die lewe baie makliker vir die eienaars van tweewielvoertuie. Hulle kan vrylik in die stad rondbeweeg sonder om bang te wees vir 'n ongeluk. 'N bietjie meer tyd sal verbygaan, en sulke toestelle sal in elke stad wees.
pligte van 'n fietsryer op die pad

Uniform vir 'n fietsryer

Die regte en verpligtinge van 'n fietsryer sluit nie beweging in spesiale klere in nie. Maar die beskermende vorm kan beweging verskeie kere vereenvoudig en jou van besering red in geval van 'n noodgeval. Spesiale klere kan maklik by die sportwinkel gekoop word. Eerstens moet jy 'n helm kies. Hierdie bykomstigheid moet streng in grootte gekoop word. ’n Kwaliteit-helm het altyd ’n band waarmee jy die pasvorm op jou kop kan verstel.

Spesialiteitswinkels bied volledige stelle wat 'n helm, armbande en kniekussings insluit. Hierdie produkte help beskerm teen beserings terwyl jy in die stad ry. Vir sportkompetisies of lang staptogte sal sulke bykomstighede nie genoeg wees nie. Daarbenewens sal jy 'n spesiale jumpsuit van natuurlike materiaal moet koop, wat lug goed sal deurlaat en vog absorbeer.

Onuitgesproke reëls en pligte van 'n fietsryer

Kortliks word die basiese regte en verpligtinge van voertuigeienaars in die SDA beskryf. Maar daar is ook 'n paar reëls waaraan elke deelnemer aan die beweging moet voldoen, ten spyte van die gebrek aan 'n beskrywing in die handleiding. Elke persoon wat bestuur moet die klank van 'n selfoon afskakel terwyl hy op die pad ry. Dit word nie aanbeveel om radiokommunikasie te gebruik nie - dit is baie steurend. Die gevolg kan 'n ongeluk wees.

Die pligte van 'n fietsryer (OBZH bestudeer in detail al die gedragsreëls op die pad) sluit in ry net wanneer hy nugter is. Daar is geen monitering van die gesondheid van die bestuurder van 'n tweewielvoertuig nie. Ten spyte hiervan, behoort almal te weet dat om dronk te bestuur nie net vir die skuldige nie, maar ook vir ander padgebruikers op mislukking kan eindig.

Daar is 'n wanopvatting dat daar geen spoedbeperkings vir fietsryers is nie. Dit was waar totdat sport-tweewielers op die pad verskyn het. Sommige van hulle kan spoed bereik wat aansienlik hoër is as dié van 'n motor. As daar 'n laespoedteken op die pad is, moet fietsryers ook aandag daaraan gee.
hoe om wettig fiets te ry

Verantwoordelikheid vir verkeersoortredings

Fietsryers is, soos ander padgebruikers, daarvoor verantwoordelik om die reëls te oortree. As die verkeerspolisiebeampte sien dat die eienaar van die voertuig verkeerd beweeg, het hy die reg om hom te stop. Hou in gedagte: in geval van oortreding sal jy nie net die hoofpligte van die fietsryer lys nie, maar ook 'n boete betaal. Fietsry volgens die reëls is 'n waarborg van veiligheid.

Met die aanbreek van warm dae, verander al hoe meer motoriste na 'n omgewingsvriendelike vervoermiddel. Op 'n fiets kan jy nie net vinnig by jou bestemming uitkom nie, maar ook jou fisiese vorm verbeter. Tweewielvoertuie is geliefd by beide volwassenes en kinders. Maar jy moet dit reg hanteer om nie in 'n ongeluk te beland nie. Alle fietsryers het hul eie regte en verpligtinge. Hieronder sal hulle in meer besonderhede beskryf word.

Fiets toestand

Eerstens is dit die verantwoordelikheid van die fietsryer om sy voertuig in behoorlike tegniese toestand te hou. Moenie op die pad ry met 'n foutiewe remstelsel nie. Daarbenewens moet die fiets 'n spesiale klanksein hê. Met behulp van so 'n toestel is die bestuurder verplig om voetgangers te waarsku oor die nadering van die voertuig.

pligte van 'n fietsryer

Die fiets moet voor elke lang rit nagegaan word. Die belangrikste pligte van 'n fietsryer sluit in om die wiele, die integriteit van die raam en die remstelsel na te gaan. As daar 'n behoefte is om te ry in toestande van swak sigbaarheid (mis, donkerte), moet die fiets toegerus wees met reflektiewe elemente. Hulle is nodig sodat die voertuig sigbaar is tussen die vloei van motors op die pad. Dit sal ook nuttig wees om 'n toestel te installeer wat die pad sal verlig. 'n Spesiale flitslig kan by feitlik enige sportgoederewinkel gekoop word.

Reflektors op 'n fiets moet in ooreenstemming met die reëls geïnstalleer word. Die voorkant is wit en die agterkant is rooi. In toestande van swak sig kan dit nogal moeilik wees vir padgebruikers om te bepaal in watter rigting 'n fietsryer beweeg. As 'n motoris 'n rooi kol voor hom sien, dan beweeg die tweewielvoertuig in dieselfde rigting, en nie na nie.

Waar moet 'n fietsryer ry?

In baie metropolitaanse gebiede is daar spesiale fietsbane wat ontwerp is vir tweewielvervoer. Dit is baie gemaklik. Die fietsryer kan seker wees dat hy nie onder die wiele van die motor sal val nie. Terselfdertyd word gewone voetgangers verbied om op spesiale paadjies te loop. Ongelukkig word daar nie oral spesiale plekke vir tweewielvoertuie voorsien nie. Daarbenewens weet baie eenvoudig nie wat fietsbane is nie. Dit is nie ongewoon om motors te sien wat geparkeer is in areas wat vir fietsryers gereserveer is nie. Daarom moet almal weet hoe om behoorlik op die pad op tweewielvoertuie te ry, selfs al is daar geen spesiale baan nie.

basiese pligte van 'n fietsryer

In die ou verkeersreëls is gestel dat 'n persoon op 'n fiets die reg het om op 'n afstand van 1 meter van die randsteen af ​​te beweeg. Vandag is 'n nuwe uitgawe reeds vrygestel, waarin daar geen beperkings is nie. Die pligte van 'n fietsryer (SDA 2014) sluit in ry op 'n veilige afstand vanaf die sypaadjie. Op die snelweg, moenie in die middel van die pad ry nie. Daar moet in gedagte gehou word dat motoriste verskeie kere vinniger beweeg.

Die reëls moet gevolg word wanneer 'n ander padgebruiker verbygesteek word of 'n hindernis vermy word. Dit is veral belangrik as jy om 'n geparkeerde motor moet gaan. Die bestuurder kan enige tyd daaruit kom. Om nie 'n noodgeval uit te lok nie, is dit nodig om op 'n afstand van minstens 1 meter om die hindernis te gaan. As jy 'n bewegende motor moet verbysteek, moet jy dit net aan die linkerkant doen. Andersins is daar 'n moontlikheid om teen die randsteen gedruk te word.

Rapportering maneuvers

Terwyl hulle op die pad ry, moet deelnemers inligting oor hul voornemens uitruil om ongelukke te vermy. Motoriste en motorfietsryers doen dit met hoofligte. Fietsryers moet waarskuwingstekens met hul hande maak. Almal moet weet hoe om volgens die reëls fiets te ry voordat hulle op die pad stap. 'n Persoon op 'n tweewielvoertuig maak die gepaste beweging met sy hand voordat hy draai, van baan verander of stadiger ry. As dit nodig is om na regs te draai, word die regterhand ontbloot, na links - onderskeidelik die linkerkant. Enige hand wat opgelig is, dui aan dat die fietsryer moet stop.

regte en verpligtinge van 'n fietsryer

Enige waarskuwingsteken moet vooraf aan padgebruikers gewys word. Jy moet jou maneuver ten minste een minuut voor die tyd aanmeld. As dit 'n sekonde voor gerem of draai gedoen word, het motoriste eenvoudig nie tyd om te reageer nie. So 'n fout kan vir verskeie padgebruikers betreurenswaardig wees.

Dit is opmerklik dat 'n handsein glad nie 'n voordeel op die pad gee nie. Daarom, voordat hierdie of daardie maneuver gemaak word, is dit nodig om seker te maak dat padgebruikers die fietsryer verstaan ​​het en nie van plan is om hom verby te steek nie.

Reëls om in 'n kolom te beweeg

Fietsry is 'n vorm van vervoer wat die afgelope paar jaar baie gewild geword het. Hele groepuitstappies word langs 'n voorafbepaalde roete gereël. Maar die beweging van 'n fiets in 'n konvooi moet volgens spesiale reëls uitgevoer word. Elke deelnemer kry 'n spesifieke rol. Die belangrikstes is voorste en agterlopende fietsryers. Altyd oplettend moet ook diensbeamptes en voormanne wees. Gewone lede van die kolom kan net die seine van hul kamerade volg.

lys die hoofverantwoordelikhede van 'n fietsryer

Dit is die verantwoordelikheid van die hooffietsryer om die verlangde spoed te kies. Dit moet 'n pas wees wat perfek is vir alle deelnemers aan die fietsrit. Hou in gedagte dat verskillende mense nie dieselfde bestuursvaardighede en fisieke fiksheid kan hê nie. Die gids moet veral op die afdraandes oplettend wees. Om "blokkasie" te vermy, word die spoed verminder. Boonop maak die leier seker dat ander lede van die kolom hom nie verbysteek nie, en waarsku ook oor naderende hindernisse.

Die laaste lid van die kolom moet ook die regte en verpligtinge van die fietsryer ken. Hy maak seker dat niemand agterbly nie. Met 'n selfoon kan die sleepwa die gids kontak om die spoed aan te pas. Indien een deelnemer nie kan voortgaan nie, is dit die verantwoordelikheid van die agtervolgende fietsryer om die rede vir die stop uit te vind en 'n toepaslike besluit te neem. Die beweging van die hele kolom kan gestop word, of een fietsryer bly oor om die behoeftiges te help.

Voormanne en bywoners word aangestel as die kolom te lank is of in twee rye gaan. Voormanne kan aangestel word indien daar 10 persone in die groep is. Hul verantwoordelikhede sluit in die monitering van die nakoming van verkeersreëls. Dit is veral belangrik wanneer jy in die stad ry. Daarbenewens moet die voorman verseker dat die orde van die groep nie versteur word nie.

Dit is die plig van die fietsryer aan diens om die toestand van die kolom te monitor wanneer hy op “verlate” paaie ry. Jy moet seker wees dat die deelnemers die regte afstand hou en mekaar nie verbysteek nie. Fietsryers moet langs 'n streng gedefinieerde trajek beweeg en nie voetpaadjies en bane vir motoriste betree nie.

Wat moet fietsryers nie doen nie?

Voordat jy die hoofpligte van 'n fietsryer lys, moet jy leer wat om nie te doen nie. Eerstens moet elke bestuurder van 'n tweewielvoertuig weet hoe om reg daarop te sit. Jy moet die sitplek presies aanpas by jou hoogte. Stap op die pad is verbode. Moet ook nie ry sonder om die stuurwiel met ten minste een hand vas te hou nie. Bagasie kan nie met die hand gedra word nie. Vir hierdie doel is die stam ontwerp.

Dit is nodig om na 'n plek te gaan wat spesiaal daarvoor ontwerp is. Volwasse fietsryers mag nie op sypaadjies, paaie of snelweë ry nie. Wanneer jy 'n tweewiel vervoermiddel ry, is daar ook ouderdomsbeperkings. Die belangrikste pligte van 'n fietsryer onder die ouderdom van 14 sluit in ry op spesiaal toegeruste paadjies. Hulle kan nie op die pad reis sonder volwasse begeleiding nie.

pligte van 'n fietsryer verkeersreëls 2014

Wanneer hy op die rybaan ry, moet elke fietsryer sy maneuvers aan ander deelnemers kommunikeer. Dit is verbode om op 'n pad wat verskeie bane het in een rigting of 'n tremlyn te draai. As dit nodig word om om te draai, moet jy na die naaste voetoorgang ry en oorsteek na die ander kant.

Vervoer van passasiers en vrag

Watter ander pligte kan 'n fietsryer genoem word? Op die pad moet jy die reëls van verkeersreëls volg, dis helder soos dag. Dit is verbode om volwasse passasiers te vervoer. Slegs een persoon moet op een voertuig wees. Die enigste uitsondering is kinders. Daar moet onthou word dat die fiets toegelaat word om passasiers nie ouer as 7 jaar te vervoer nie. In hierdie geval moet 'n spesiale sitplek met veiligheidsgordels op die voertuig geïnstalleer word. Om 'n swaar passasier op 'n raam te dra, veroorsaak dat die fiets sy stabiele posisie verloor. As gevolg van die oortreding van die reëls kan 'n noodsituasie voorkom.

pligte van 'n fietsryer

Vervoer van goedere kan die verantwoordelikheid van die fietsryer wees. SDA bepaal die maksimum afmetings wat buite die voertuig uitsteek. Sal nie inmeng met verkeerslading, wat minder as 0,5 meter uitsteek nie. Lang goed (stokke, stokke, boumateriaal) ontwrig die stabiele posisie van die fiets aansienlik en meng in met ander voertuie.

Verkeerslig vir fietsryers

Elke eienaar van 'n tweewielvoertuig behoort die pligte van 'n fietsryer uit die kop te ken. Die padreëls beskryf watter tekens 'n bestuurder moet gehoorsaam. Soos motoriste, moet fietsryers aandag gee aan verkeersligte. Wanneer hulle op die pad ry, gehoorsaam die eienaars van tweewielvoertuie die verkeersligte vir motors. As daar 'n behoefte is om op die sypaadjie te beweeg, moet jy let op die tekens vir voetgangers.

In baie stede is daar nie net fietspaadjies nie, maar ook spesiale verkeersligte vir fietsryers. Dit maak die lewe baie makliker vir die eienaars van tweewielvoertuie. Hulle kan vrylik in die stad rondbeweeg sonder om bang te wees vir 'n ongeluk. 'N bietjie meer tyd sal verbygaan, en sulke toestelle sal in elke stad wees.

pligte van 'n fietsryer op die pad

Uniform vir 'n fietsryer

Die regte en verpligtinge van 'n fietsryer sluit nie beweging in spesiale klere in nie. Maar die beskermende vorm kan beweging verskeie kere vereenvoudig en jou van besering red in geval van 'n noodgeval. Spesiale klere kan maklik by die sportwinkel gekoop word. Eerstens moet jy 'n helm kies. Hierdie bykomstigheid moet streng in grootte gekoop word. ’n Kwaliteit-helm het altyd ’n band waarmee jy die pasvorm op jou kop kan verstel.

Spesialiteitswinkels bied volledige stelle wat 'n helm, armbande en kniekussings insluit. Hierdie produkte help beskerm teen beserings terwyl jy in die stad ry. Vir sportkompetisies of lang staptogte sal sulke bykomstighede nie genoeg wees nie. Daarbenewens sal jy 'n spesiale jumpsuit van natuurlike materiaal moet koop, wat lug goed sal deurlaat en vog absorbeer.

Onuitgesproke reëls en pligte van 'n fietsryer

Kortliks word die basiese regte en verpligtinge van voertuigeienaars in die SDA beskryf. Maar daar is ook 'n paar reëls waaraan elke deelnemer aan die beweging moet voldoen, ten spyte van die gebrek aan 'n beskrywing in die handleiding. Elke persoon wat bestuur moet die klank van 'n selfoon afskakel terwyl hy op die pad ry. Dit word nie aanbeveel om radiokommunikasie te gebruik nie - dit is baie steurend. Die gevolg kan 'n ongeluk wees.

Die pligte van 'n fietsryer (OBZH bestudeer in detail al die gedragsreëls op die pad) sluit in ry net wanneer hy nugter is. Daar is geen monitering van die gesondheid van die bestuurder van 'n tweewielvoertuig nie. Ten spyte hiervan, behoort almal te weet dat om dronk te bestuur nie net vir die skuldige nie, maar ook vir ander padgebruikers op mislukking kan eindig.

Daar is 'n wanopvatting dat daar geen spoedbeperkings vir fietsryers is nie. Dit was waar totdat sport-tweewielers op die pad verskyn het. Sommige van hulle kan spoed bereik wat aansienlik hoër is as dié van 'n motor. As daar 'n laespoedteken op die pad is, moet fietsryers ook aandag daaraan gee.

hoe om wettig fiets te ry

Verantwoordelikheid vir verkeersoortredings

Fietsryers is, soos ander padgebruikers, daarvoor verantwoordelik om die reëls te oortree. As die verkeerspolisiebeampte sien dat die eienaar van die voertuig verkeerd beweeg, het hy die reg om hom te stop. Hou in gedagte: in geval van oortreding sal jy nie net die hoofpligte van die fietsryer lys nie, maar ook 'n boete betaal. Fietsry volgens die reëls is 'n waarborg van veiligheid.

Met die aanbreek van warm dae, verander al hoe meer motoriste na 'n omgewingsvriendelike vervoermiddel. Op 'n fiets kan jy nie net vinnig by jou bestemming uitkom nie, maar ook jou fisiese vorm verbeter. Tweewielvoertuie is geliefd by beide volwassenes en kinders. Maar jy moet dit reg hanteer om nie in 'n ongeluk te beland nie. Alle fietsryers het hul eie regte en verpligtinge. Hieronder sal hulle in meer besonderhede beskryf word.

Fiets toestand

Eerstens is dit die verantwoordelikheid van die fietsryer om sy voertuig in behoorlike tegniese toestand te hou. Moenie op die pad ry met 'n foutiewe remstelsel nie. Daarbenewens moet die fiets 'n spesiale klanksein hê. Met behulp van so 'n toestel is die bestuurder verplig om voetgangers te waarsku oor die nadering van die voertuig.

pligte van 'n fietsryer

Die fiets moet voor elke lang rit nagegaan word. Die belangrikste pligte van 'n fietsryer sluit in om die wiele, die integriteit van die raam en die remstelsel na te gaan. As daar 'n behoefte is om te ry in toestande van swak sigbaarheid (mis, donkerte), moet die fiets toegerus wees met reflektiewe elemente. Hulle is nodig sodat die voertuig sigbaar is tussen die vloei van motors op die pad. Dit sal ook nuttig wees om 'n toestel te installeer wat die pad sal verlig. 'n Spesiale flitslig kan by feitlik enige sportgoederewinkel gekoop word.

Reflektors op 'n fiets moet in ooreenstemming met die reëls geïnstalleer word. Die voorkant is wit en die agterkant is rooi. In toestande van swak sig kan dit nogal moeilik wees vir padgebruikers om te bepaal in watter rigting 'n fietsryer beweeg. As 'n motoris 'n rooi kol voor hom sien, dan beweeg die tweewielvoertuig in dieselfde rigting, en nie na nie.

Waar moet 'n fietsryer ry?

In baie metropolitaanse gebiede is daar spesiale fietsbane wat ontwerp is vir tweewielvervoer. Dit is baie gemaklik. Die fietsryer kan seker wees dat hy nie onder die wiele van die motor sal val nie. Terselfdertyd word gewone voetgangers verbied om op spesiale paadjies te loop. Ongelukkig word daar nie oral spesiale plekke vir tweewielvoertuie voorsien nie. Daarbenewens weet baie eenvoudig nie wat fietsbane is nie. Dit is nie ongewoon om motors te sien wat geparkeer is in areas wat vir fietsryers gereserveer is nie. Daarom moet almal weet hoe om behoorlik op die pad op tweewielvoertuie te ry, selfs al is daar geen spesiale baan nie.
basiese pligte van 'n fietsryer

In die ou verkeersreëls is gestel dat 'n persoon op 'n fiets die reg het om op 'n afstand van 1 meter van die randsteen af ​​te beweeg. Vandag is 'n nuwe uitgawe reeds vrygestel, waarin daar geen beperkings is nie. Die pligte van 'n fietsryer (SDA 2014) sluit in ry op 'n veilige afstand vanaf die sypaadjie. Op die snelweg, moenie in die middel van die pad ry nie. Daar moet in gedagte gehou word dat motoriste verskeie kere vinniger beweeg.

Die reëls moet gevolg word wanneer 'n ander padgebruiker verbygesteek word of 'n hindernis vermy word. Dit is veral belangrik as jy om 'n geparkeerde motor moet gaan. Die bestuurder kan enige tyd daaruit kom. Om nie 'n noodgeval uit te lok nie, is dit nodig om op 'n afstand van minstens 1 meter om die hindernis te gaan. As jy 'n bewegende motor moet verbysteek, moet jy dit net aan die linkerkant doen. Andersins is daar 'n moontlikheid om teen die randsteen gedruk te word.

Rapportering maneuvers

Terwyl hulle op die pad ry, moet deelnemers inligting oor hul voornemens uitruil om ongelukke te vermy. Motoriste en motorfietsryers doen dit met hoofligte. Fietsryers moet waarskuwingstekens met hul hande maak. Almal moet weet hoe om volgens die reëls fiets te ry voordat hulle op die pad stap. 'n Persoon op 'n tweewielvoertuig maak die gepaste beweging met sy hand voordat hy draai, van baan verander of stadiger ry. As dit nodig is om na regs te draai, word die regterhand ontbloot, na links - onderskeidelik die linkerkant. Enige hand wat opgelig is, dui aan dat die fietsryer moet stop.
regte en verpligtinge van 'n fietsryer

Enige waarskuwingsteken moet vooraf aan padgebruikers gewys word. Jy moet jou maneuver ten minste een minuut voor die tyd aanmeld. As dit 'n sekonde voor gerem of draai gedoen word, het motoriste eenvoudig nie tyd om te reageer nie. So 'n fout kan vir verskeie padgebruikers betreurenswaardig wees.

Dit is opmerklik dat 'n handsein glad nie 'n voordeel op die pad gee nie. Daarom, voordat hierdie of daardie maneuver gemaak word, is dit nodig om seker te maak dat padgebruikers die fietsryer verstaan ​​het en nie van plan is om hom verby te steek nie.

Reëls om in 'n kolom te beweeg

Fietsry is 'n vorm van vervoer wat die afgelope paar jaar baie gewild geword het. Hele groepuitstappies word langs 'n voorafbepaalde roete gereël. Maar die beweging van 'n fiets in 'n konvooi moet volgens spesiale reëls uitgevoer word. Elke deelnemer kry 'n spesifieke rol. Die belangrikstes is voorste en agterlopende fietsryers. Altyd oplettend moet ook diensbeamptes en voormanne wees. Gewone lede van die kolom kan net die seine van hul kamerade volg.

lys die hoofverantwoordelikhede van 'n fietsryerDit is die verantwoordelikheid van die hooffietsryer om die verlangde spoed te kies. Dit moet 'n pas wees wat perfek is vir alle deelnemers aan die fietsrit. Hou in gedagte dat verskillende mense nie dieselfde bestuursvaardighede en fisieke fiksheid kan hê nie. Die gids moet veral op die afdraandes oplettend wees. Om "blokkasie" te vermy, word die spoed verminder. Boonop maak die leier seker dat ander lede van die kolom hom nie verbysteek nie, en waarsku ook oor naderende hindernisse.

Die laaste lid van die kolom moet ook die regte en verpligtinge van die fietsryer ken. Hy maak seker dat niemand agterbly nie. Met 'n selfoon kan die sleepwa die gids kontak om die spoed aan te pas. Indien een deelnemer nie kan voortgaan nie, is dit die verantwoordelikheid van die agtervolgende fietsryer om die rede vir die stop uit te vind en 'n toepaslike besluit te neem. Die beweging van die hele kolom kan gestop word, of een fietsryer bly oor om die behoeftiges te help.

Voormanne en bywoners word aangestel as die kolom te lank is of in twee rye gaan. Voormanne kan aangestel word indien daar 10 persone in die groep is. Hul verantwoordelikhede sluit in die monitering van die nakoming van verkeersreëls. Dit is veral belangrik wanneer jy in die stad ry. Daarbenewens moet die voorman verseker dat die orde van die groep nie versteur word nie.

Dit is die plig van die fietsryer aan diens om die toestand van die kolom te monitor wanneer hy op “verlate” paaie ry. Jy moet seker wees dat die deelnemers die regte afstand hou en mekaar nie verbysteek nie. Fietsryers moet langs 'n streng gedefinieerde trajek beweeg en nie voetpaadjies en bane vir motoriste betree nie.

Wat moet fietsryers nie doen nie?

Voordat jy die hoofpligte van 'n fietsryer lys, moet jy leer wat om nie te doen nie. Eerstens moet elke bestuurder van 'n tweewielvoertuig weet hoe om reg daarop te sit. Jy moet die sitplek presies aanpas by jou hoogte. Stap op die pad is verbode. Moet ook nie ry sonder om die stuurwiel met ten minste een hand vas te hou nie. Bagasie kan nie met die hand gedra word nie. Vir hierdie doel is die stam ontwerp.

Dit is nodig om na 'n plek te gaan wat spesiaal daarvoor ontwerp is. Volwasse fietsryers mag nie op sypaadjies, paaie of snelweë ry nie. Wanneer jy 'n tweewiel vervoermiddel ry, is daar ook ouderdomsbeperkings. Die belangrikste pligte van 'n fietsryer onder die ouderdom van 14 sluit in ry op spesiaal toegeruste paadjies. Hulle kan nie op die pad reis sonder volwasse begeleiding nie.
pligte van 'n fietsryer verkeersreëls 2014

Wanneer hy op die rybaan ry, moet elke fietsryer sy maneuvers aan ander deelnemers kommunikeer. Dit is verbode om op 'n pad wat verskeie bane het in een rigting of 'n tremlyn te draai. As dit nodig word om om te draai, moet jy na die naaste voetoorgang ry en oorsteek na die ander kant.

Vervoer van passasiers en vrag

Watter ander pligte kan 'n fietsryer genoem word? Op die pad moet jy die reëls van verkeersreëls volg, dis helder soos dag. Dit is verbode om volwasse passasiers te vervoer. Slegs een persoon moet op een voertuig wees. Die enigste uitsondering is kinders. Daar moet onthou word dat die fiets toegelaat word om passasiers nie ouer as 7 jaar te vervoer nie. In hierdie geval moet 'n spesiale sitplek met veiligheidsgordels op die voertuig geïnstalleer word. Om 'n swaar passasier op 'n raam te dra, veroorsaak dat die fiets sy stabiele posisie verloor. As gevolg van die oortreding van die reëls kan 'n noodsituasie voorkom.

pligte van 'n fietsryerVervoer van goedere kan die verantwoordelikheid van die fietsryer wees. SDA bepaal die maksimum afmetings wat buite die voertuig uitsteek. Sal nie inmeng met verkeerslading, wat minder as 0,5 meter uitsteek nie. Lang goed (stokke, stokke, boumateriaal) ontwrig die stabiele posisie van die fiets aansienlik en meng in met ander voertuie.

Verkeerslig vir fietsryers

Elke eienaar van 'n tweewielvoertuig behoort die pligte van 'n fietsryer uit die kop te ken. Die padreëls beskryf watter tekens 'n bestuurder moet gehoorsaam. Soos motoriste, moet fietsryers aandag gee aan verkeersligte. Wanneer hulle op die pad ry, gehoorsaam die eienaars van tweewielvoertuie die verkeersligte vir motors. As daar 'n behoefte is om op die sypaadjie te beweeg, moet jy let op die tekens vir voetgangers.

In baie stede is daar nie net fietspaadjies nie, maar ook spesiale verkeersligte vir fietsryers. Dit maak die lewe baie makliker vir die eienaars van tweewielvoertuie. Hulle kan vrylik in die stad rondbeweeg sonder om bang te wees vir 'n ongeluk. 'N bietjie meer tyd sal verbygaan, en sulke toestelle sal in elke stad wees.
pligte van 'n fietsryer op die pad

Uniform vir 'n fietsryer

Die regte en verpligtinge van 'n fietsryer sluit nie beweging in spesiale klere in nie. Maar die beskermende vorm kan beweging verskeie kere vereenvoudig en jou van besering red in geval van 'n noodgeval. Spesiale klere kan maklik by die sportwinkel gekoop word. Eerstens moet jy 'n helm kies. Hierdie bykomstigheid moet streng in grootte gekoop word. ’n Kwaliteit-helm het altyd ’n band waarmee jy die pasvorm op jou kop kan verstel.

Spesialiteitswinkels bied volledige stelle wat 'n helm, armbande en kniekussings insluit. Hierdie produkte help beskerm teen beserings terwyl jy in die stad ry. Vir sportkompetisies of lang staptogte sal sulke bykomstighede nie genoeg wees nie. Daarbenewens sal jy 'n spesiale jumpsuit van natuurlike materiaal moet koop, wat lug goed sal deurlaat en vog absorbeer.

Onuitgesproke reëls en pligte van 'n fietsryer

Kortliks word die basiese regte en verpligtinge van voertuigeienaars in die SDA beskryf. Maar daar is ook 'n paar reëls waaraan elke deelnemer aan die beweging moet voldoen, ten spyte van die gebrek aan 'n beskrywing in die handleiding. Elke persoon wat bestuur moet die klank van 'n selfoon afskakel terwyl hy op die pad ry. Dit word nie aanbeveel om radiokommunikasie te gebruik nie - dit is baie steurend. Die gevolg kan 'n ongeluk wees.

Die pligte van 'n fietsryer (OBZH bestudeer in detail al die gedragsreëls op die pad) sluit in ry net wanneer hy nugter is. Daar is geen monitering van die gesondheid van die bestuurder van 'n tweewielvoertuig nie. Ten spyte hiervan, behoort almal te weet dat om dronk te bestuur nie net vir die skuldige nie, maar ook vir ander padgebruikers op mislukking kan eindig.

Daar is 'n wanopvatting dat daar geen spoedbeperkings vir fietsryers is nie. Dit was waar totdat sport-tweewielers op die pad verskyn het. Sommige van hulle kan spoed bereik wat aansienlik hoër is as dié van 'n motor. As daar 'n laespoedteken op die pad is, moet fietsryers ook aandag daaraan gee.
hoe om wettig fiets te ry

Verantwoordelikheid vir verkeersoortredings

Fietsryers is, soos ander padgebruikers, daarvoor verantwoordelik om die reëls te oortree. As die verkeerspolisiebeampte sien dat die eienaar van die voertuig verkeerd beweeg, het hy die reg om hom te stop. Hou in gedagte: in geval van oortreding sal jy nie net die hoofpligte van die fietsryer lys nie, maar ook 'n boete betaal. Fietsry volgens die reëls is 'n waarborg van veiligheid.


0 replies on “Basiese regte en verpligtinge van n fietsryer (verkeerswet)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *